Traktorit
Esittely Jake Valtra T174 Palfinger 19.001

Jake-varusteltu Valtra linjatyökäyttöön – lappajärveläinen Jake Finland Oy on erikoistunut traktoreiden nosturivarusteluihin

Lappajärvellä toimiva Jake Finland Oy on erikoistunut maataloustraktoreiden varusteluihin. Uusin aluevaltaus on kokonaisten maastonostureiden toteuttaminen Valtran traktoreihin perustuen. Traktoriperustaisella kappaletavaranosturilla on monia etuja.
Tommi Hakala
Lappajärvellä toimiva Jake Finland Oy on tunnettu traktoreiden varustelija. Etenkin puutavarakuormainten sovitteiden valmistajana Jake-kuormainasennuksista on muodostunut lähes standardi. Yritys on nyt laajentanut toimintaansa kokonaisten maastonosturiyhdistelmien valmistukseen.

Maataloustraktoriin asennettu kappaletavaranosturi ei ole uusi idea. Kunta/teollisuuskäytössä näitä yhdistelmiä on aikojen saatossa ollut paljonkin. Traktorialustan etuna on maastokelpoisuus, ja traktoria on voitu nostotöiden lisäksi käyttää auraukseen ja perävaunun vetämiseen. Monissa töissä kuorma-autoihin perustuvat monitoimiyhdistelmät ovat kuitenkin korvanneet traktorit nostokäytössä.

Linjatyöt lisääntyvät

Sähköverkkojen rakentaminen ja huolto on tärkeä osa nykyaikaisen yhteiskunnan toimintaa. Linjatöitä varten on rakennettu erilaisia erikoiskoneita – kuten kappaletavaranosturilla varustettuja kaivukoneita ja metsäkoneita (KV1/2018).

Asutusalueiden tiivistyessä vaaditaan järeämpiä ja vahvoja sähkö/tietoliikenneverkkoja sekä Suomessa että muuallakin Euroopassa. Yksi verkkojen uudistaja ja linjatöiden tekijä on tanskalainen valtion omistama Energinet Eltransmission A/S, joka huolehtii Tanskan sähkö- ja kaasuverkostoista.

Yritys otti yhteyttä Jakeen nähtyään näyttelyissä Jaken toteuttamia traktoripohjaisia puutavarakuormainyhdistelmiä. Tanskalaisille traktorialustaisten maastonostureiden hankinnan syynä oli se, että traktoriyhdistelmään voidaan asentaa järeämpi nosturi. Vastaavan liikkumiskyvyn maastokuorma-auton runko vaatisi enemmän jäykistämistä, mikä nostaa kokonaispainoa. Onkin melko yllättävää, että nosturikäyttöön tarkoitetussa yhdistelmässä traktorialustan osalta joudutaan tekemään vähemmän kompromisseja.

Kun neuvottelut yhdistelmien mitoituksista saatiin valmiiksi, tanskalaiset tilasivat kaksi nosturiyhdistelmää. Ensimmäinen toimitettiin alkuvuodesta 2019 ja jälkimmäinen yksikkö kesällä.

Jakella tarpeellinen pohjatieto

Jakelle kappaletavaranostureiden asennus maataloustraktoriin on ollut luonteva lisäys tuotevalikoimaan. Kokemusta on kertynyt jo aiemminkin, sillä ensimmäinen vastaava yhdistelmä toimitettiin Suomeen 15 vuotta sitten. Näissä tapauksissa Jake on yhdistelmän kokonaisuuden toteuttaja ja ostaa Valtralta peruskoneeksi tarkoitetut traktorit – yhdistelmät ovatkin käytännössä Jake-tuotteita, joissa on näissä tapauksissa Valtran alustakone.

Vuosien saatossa on puutavarakuormaimien asennuksista saatu paljon mittatietoa eri traktorimalleista, sekä niiden vaatimuksista nosturisovitteiden toteuttamiseksi. Samaa tietotaitoa on hyödynnetty myös etunostolaitteiden ja erilaisten panssarointien toteutuksiin. Kappaletavaranostureissa on kuitenkin huomioitava paljon erilaisia hyväksyntöihin liittyviä asioita käyttötarkoituksesta riippuen. ”Esimerkiksi henkilökorikäytössä vaaditaan hallittu korin alaslaskujärjestelmä”, vahvistaa Jaken toimitusjohtaja Jarmo Uusimäki. ”Työmäärä on huomattavasti suurempi perusversiossakin, erikoisratkaisujen ja käyttöönottotarkistusten myötä”.

T-Valtra sopivin alustakone

Tanskalaisten toivoman nosturiyhdistelmän perustana oli tarve saada Palfinger 19.001 SDL5 -kokoluokan (18,5 tm) nosturi liikkuvalle ja maastokelpoiselle alustalle. Laillisten ja hyväksyttyjen akselipainojen tutkailun jälkeen alustaksi valikoitui Valtran T174. Sen kanssa yhdistelmä oli mahdollista toteuttaa hyväksyttyjen painorajojen puitteissa. Yhdistelmän kokonaispainoksi kertyi 12 700 kiloa.

Alustakoneeksi kaavailtiin myös S-sarjan konetta järeämmän alustan takia, mutta traktorin omapaino ja akselistokantavuus eivät olisi riittäneet tarvittavan kokoiselle nosturille. Ruotsiin on toimitettu myös N-sarjaan perustuvia malleja, mutta ne on varustettu kevyemmillä nostureilla. Fendtin mallistossa olisi ollut T174:ää vastaava alustatraktori, mutta sen hinta olisi nostanut yhdistelmän hintaa.

Alustatraktoriin valittiin Nokian Renkaat TR Multiplus -rengastus. ”Tällä rengastuksella käytös tieajossa on paljon mukavampaa kuin jäykempirunkoisilla metsärenkailla”, Uusimäki kertoo valinnan taustasta.

Traktori siirtymisiin, nosturi nostamiseen

Nosturiyhdistelmissä käyttö poikkeaa selvästi puutavarakuormainversiosta. Nosturin käyttö tapahtuu ohjaamon ulkopuolelta – traktori onkin käytännössä vain maastokelpoinen nosturin siirtoalusta. Näin ohjaamoon ei tarvitse tehdä muutoksia, vaan muutokset tehdään kopin ulkopuolelle.

Traktoriin asennettiin järein soviterunko, eli kappaletavaranosturikäyttöön tarkoitettu 904 LC. Nämä tappikiinnityksellä toteutetut 804/904 -versiot on suunniteltu nimenomaan N4/T4 -malliston Valtroihin. Perinteisiä tuppisovitteisia ”perinne-jakeja” ei ko. malleihin voida asentaa, johtuen taka-akseliston viereen asennetuista komponenteista.

Traktorin toiminnoista nosturin toimintoihin on yhdistetty vain yksi ulkopuolisen hydrauliikan ulosotto. Sen kautta etutukijalat saavat käyttöpaineensa, käyttövivutkin ovat tukijalkojen läheisyydessä. Etutukijalat tarvitaan sen vuoksi, että niillä saadaan koko traktori nousemaan ilmaan. Tällöin traktorin omapaino on kokonaisuudessaan vakauttavaa massaa. Koska nosturissa on vaaditaan kuormanhallintajärjestelmää, on etutukijalkojen kuormituksen seuranta vaatinut lisäanturoinnit – ne seuraavat tukijalkoihin kohdistuvaa painoa ja tukijalkojen keventyessä ilmoittavat tiedon hallintajärjestelmälle – ja estävät siten nosturin vaarallisen ylikuormittamisen.

Nosturilla oma työhydrauliikka

Nosturin käyttöpaine muodostetaan traktorin VOA-akseliin liitetyllä pumpulla. Ratkaisu on pakon sanelema, sillä kyseisen nosturivariaation tarvitsema käyttöpaine on peräti 360 bar. ”Nostureiden kokoluokka määrittyy käyttöpaineella, usein itse perusnosturi saattaa olla aivan sama”, toteaa Uusimäki. Erillisen hydrauliikan öljysäiliö on traktorin keulassa, etutukijalkojen yhteydessä, ja pumpun imu/paluulinjat kulkevat suojattuna traktorin alla.

Nosturia tullaan käyttämään nostotöiden lisäksi myös pylväiden asennusreikien tekoon. Tässä työssä käytetään puomistoon liitettyä maaporaa. Täman takia puomisto onkin varustettu lisähydrauliikkalinjoilla.

Koska tanskalaisasiakas ei tule käyttämään yhdistelmää henkilökorikäyttöön, ei nosturille tarvittu erillistä, esimerkiksi sähkökäyttöistä, varmuusjärjestelmää. Sellaisen avulla voidaan häiriötilanteessa käyttää hallitusti nosturia, korin laskemiseksi maahan.

Maastokelpoiset nosto- ja vetojuhdat

Molempiin tanskalaisyhdistelmiin asennettiin myös vetokitavarustus ja paineilmajarruliitännät. Näin vankkurityyppisellä perävaunulla varustettuna yhdistelmällä voidaan siirtää tarvittavia komponentteja työmaille ja työmaiden sisällä.

Lue lisää