Tiet ja ympäristö

Litiumakku on tällä hetkellä yleisin akkukoneissa käytettävä virtalähde

Arto Turpeinen
Koneviesti testasi numerossa 11/2018 Pellencin akkutyökaluja. Akkurepuissa riittää virtaa pitkäaikaiseenkin työskentelyyn.

Akkukennojen muodostama jännite ovat jokseenkin vakio, riippuen akun sähköisen parin potentiaalierosta. Siksi valmistajasta riippumatta akkujen nimellisjännitteet noudattavat tiettyjä portaita.

Litiumakku on tällä hetkellä yleisin akkukoneissa käytettävä virtalähde. Litiumakun kennon nimellisjännite on noin 3,6 V. Jännitettä saadaan suuremmaksi kytkemällä useita kennoja sarjaan. Yleisimmät käyttöjännitteet ovat tästä syystä lähes kaikilla valmistajilla 18, 36, 54 tai 72 volttia.

McCulloch mainostaa laitettaan 40 V jännitteiseksi, paljastaen kuitenkin akun maksimijännitteen olevan korkeintaan 40 V ja nimellisjännitteen 36 V. Asiaa valaisee ehkä se, että perinteisen auton akun nimellisjännite on 12 V, mutta esimerkiksi akun pienin sallittu käyttöjännite on 12,5 V.

Uusiin litiumakkuihin saadaan varastoitua suuri määrä tehoa, ja samaten tällaisesta akusta pystytään hetkessä purkamaan ulos hyvinkin suuria virtoja. Mahdollisissa oikosulkutilanteissa energiaa vapautuu paljon, ja sähköpalon riski kasvaa.

Akun varastoiman energian määrä ilmoitetaan arvona Wh, wattia tunnissa. Se saadaan laskettua yksinkertaisella laskukaavalla: nimellisjännite V x Amppeeritunnit Ah = Wattitunti Wh. Akun kykyä varastoida energiaa ei näe pelkästään ilmoitetusta amppeerituntilukemasta (Ah).

Mitä suuremmalla virralla akkua puretaan, sen pienempi sen todellinen varauskyky on. Akun kapasiteetti mitataan purkamalla akkua pienellä virralla, kunnes akun antama jännite putoaa valitun vertailutason alapuolelle.

Akun ikä riippuu merkittävästi purku- ja lataussyklien määrästä. Esimerkiksi Pellencin litiumakuille luvataan 800–1500 syklin käyttöikä, mutta asia riippuu myös muista tekijöistä, kuten kuormituksen suuruudesta. Käyttösyklien lisääntyessä akun varauskyky pienenee.

Pitkäkestoinen liian matala jännite voi vaurioittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää – akkujen säännöllisestä lataamisesta onkin syytä pitää huolta. Akku myös purkautuu itsestään, tosin litiumakkujen itsepurkautuminen on vanhoihin akkuteknologioihin verrattuna vähäistä.

Valmistaja DeWalt
Dewaltin akku pystyy syöttämään ulos eri jännitteitä, joka riippuu kennojen kytkentätavasta. Kennoista saadaan ulos rinnan kytkettynä 18 V 12 Ah ja sarjaan kytkettynä 54 V 4 Ah.