Tiet ja ympäristö

Niittoilmoitus vaaditaan

Koneviestin numerossa 8/2015 testattiin erilaisia kaislaleikkureita. Artikkelissa todettiin, että kaikesta koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta täytyy ilmoittaa ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

Pirkanmaa ELY-keskukselta saamamme tiedon mukaan laajempaan, yli kahden hehtaarin, niittoon tarvitaan aluehallintoviraston lupa ja vesistön kasvillisuuskartoitus. Jutun julkaisun jälkeen kävi ilmi, että lain tulkinnassa on kuitenkin alueellisia eroja, sillä vesilaki ei suoraan velvoita lupaan ja kasvillisuuskartoitukseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan esim. Ruokopelto-hankkeessa merialueella on leikattu noin 7 hehtaarin alue pelkästään niittoilmoitus tekemällä. Ruokopelto-hankkeen tavoite on kokeilla järviruo’on hyötykäyttöä peltojen viherlannoitteena ja maanparannusaineena.

Niittoilmoitus täytyy siis tehdä joka tapauksessa ennen koneellista niittoa, mutta laajan vesialueen määritelmä kannattaa varmistaa ennen työn aloittamista paikalliselta ELY-keskukselta.

Ohjeita ja lomakkeita löytyy: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Vesikasvien_poisto

Lue lisää