Tekniikkaa ja tietoa

Palovaroittimia moneen lähtöön - Ionisoiva, optinen vai laseriin perustuva?

Maatiloille, erityisesti kotieläintiloille hankitaan yhä enemmän palovaroitinjärjestelmiä. Palovaroittimia valittaessa on tärkeää tietää, minkälainen voisi todennäköinen tulipalo valvottavassa tilassa olla. Kaikilla laitteilla on oma tyypillinen reagointitapansa, joka sopii hyvin tietyn tyyppisen palon syttymistilanteeseen antaen hälytyksen riittävän nopeasti. Koneviesti kartoitti, minkälaisia varoittimia markkinoilta löytyy.
Voit lukea artikkelin alkuperäisenä näköisversiona pdf-muodossa.
AVAA ARTIKKELIN PDF

Maatilat muodostavat aivan oman kokonaisuutensa palovaroittimien toimintaa ajatellen. Pölyt, kaasut ja ilmankosteus asettavat herkät elektroniset laitteet kovien haasteiden eteen. Tuoreessa maatilapalovaroitintestissä todettiinkin laitteiden merkistä riippumatta vaativan säännöllistä tarkkailua ja huoltoa toiminnan varmistamiseksi. Laitekohtaisesti ohjeellinen tarkistus- ja huoltoväli vaihtelee yleisimmin yhdestä kolmeen kuukauteen. Huolettomuuteen ei siis ole aihetta, vaikka varoitinjärjestelmän hankkisikin. Nyrkkisääntönä voisi olla vaikkapa se, että mitä pölyisemmät ja vaihtelevammat olosuhteet, sitä useammin laitteita on syytä tarkastaa ja huoltaa.

 

On muistettava, että palovaroitin ei suojaa tulipalolta vaan antaa parhaimmillaankin hieman lisää sammutusaikaa. Tämä lisäaika tulee kuitenkin nimenomaan palon leviämisen kannalta kriittiseen alkusammutukseen. Palovaroittimien lisäksi maatilalla tarvitaan siis riittävä ja toimintavarma alkusammutuskalusto ja taito käyttää sitä tositilanteessa.

Koneviesti kartoitti markkinoilta löytyviä maatilakäyttöön soveltuvia palovaroittimia. Kymmeneltä tiedossa olleelta palovaroitinten laite-edustajalta pyydettiin tietoja maatilakäyttöön soveltuvista palovaroittimista. Tietoja saatiin viideltä laitetoimittajalta.

Kaksi pääryhmää

Palovaroittimet tai paremminkin paloilmaisimet jakaantuvat karkeasti ottaen kahteen eri kategoriaan: lämpötilan nousuun reagoiviin ilmaisimiin ja palokaasuihin reagoiviin ilmaisimiin. Lämpötilan nousua havainnoidaan yleensä tarkkailtavaan tilaan asennettavan ilmaisinputken sisällä olevan kaasun paineen avulla. Kun lämpötila nousee, nousee myös putkessa olevan kaasun paine, joka puolestaan laukaisee hälytyksen. Tämänkaltaiset ilmaisimet ovat yleensä nopeita reagoimaan äkillisesti leimahtavaan paloon, joka aiheuttaa heti kovan lämmön. Sen sijaan kytevän palon ne havaitsevat hitaammin. Tällaisten laitteiden huoltotarve on vähäinen.

Palokaasuihin reagoivat ilmaisimet ovat yleensä ns. näytteenottavia. Tällöin tarkkailtavaan tilaan asennetaan reijitetty putki, jonka kautta imetään ilmaa analysoitavaksi. Mikäli palokaasuja havaitaan, laukeaa hälytys. Tällaiset ilmaisimet on varustettu yleensä ilman epäpuhtaudet poistavilla suodattimilla, jotka luonnollisesti likaantuvat aiheuttaen huoltotarvetta. Monet ilmaisimet tarkkailevat toimintaansa ja hälyttävät myös tukkeutuneista suodattimista. Näytteenottoperiaatteella toimivat ilmaisimet soveltuvat erityisen hyvin kytevien palojen havaitsemiseen. Tällöin aluksi muodostuu savua ja varsinainen tulipalo leimahtaa vasta kytemisvaiheen jälkeen.

Jäljempänä esiteltävien laitteiden joukossa on myös yksi optiseen liekinilmaisuun perustuva ilmaisin. Sen reagointi perustuu tiettyjen tulelle ominaisten infrapunasäteilyn aallonpituusalueiden havainnoimiseen.

Hinnat tarjousten perusteella

Palovaroitinjärjestelmä kootaan useista eri komponenteista ja sen takia kiinteää listahintaa eri valmistajien järjestelmille ei löydy. Eri komponenteille ‑paloilmaisimille, paloilmoitinkeskuksille ja robottipuhelimille ‑ löytyy toki hintansa, mutta tiettyyn kohteeseen sopivan järjestelmän hinta selviää parhaiten tarjouspyynnöllä. Laitekomponenttien lisäksi kustannuksia kertyy asennuksesta ja suunnittelusta. Katsauksessa on keskitytty erityyppisten paloilmaisimien esittelyyn, sillä hälytysten nopeus ja varmuus riippuu yleensä juuri niiden toiminnasta. Eri valmistajien ilmaisimia ja ilmoitinkeskuksia voidaan tietyin varauksin kytkeä myös samaan hälytinjärjestelmään.

Maatilan palovaroitinjärjestelmien hinnat vaihtelevat hyvinkin paljon, mutta yleisesti ottaen ne lasketaan tuhansissa euroissa. Finanssialan keskusliiton maatilapalovaroitintutkimuksessa mukana olleiden laitteiden hankinta- ja asennuskustannusten MTT:n koesikalaan todettiin liikkuneen 2000 ja 10 000 euron välillä. Se, onko muutama tuhatlappunen liikaa oman kotieläinrakennuksen suojauksesta, on jokaisen yrittäjän omassa harkinnassa.

Joissain tapauksissa kannattanee harkita koko maatilan turvallisuuden valvonnan keskittämistä yhden ilmoitinkeskuksen kautta. Joihinkin keskuksiin pystyy nimittäin liittämään paloilmaisimien lisäksi myös liiketunnistimia, jotka valvovat kutsumattomia vieraitakin silloin, kun isäntäväki on unten mailla. "Oma lukunsa on vielä se, miten nopeasti ilmaisimien antama hälytys päätyy isännän tai emännän matkapuhelimeen. Tähän vaikuttaakin sitten jo moni rakennustekninen tai yhteiskunnan yleiseen infrastruktuuriin liittyvä seikka."

Voit lukea artikkelin alkuperäisenä näköisversiona pdf-muodossa.
AVAA ARTIKKELIN PDF
Lue lisää