Tekniikkaa ja tietoa

Käytetyn koneen parantelua

Koneviesti
Käytetyn koneen ominaisuuksia voi parantaa myös jälkikäteen lisättävillä lisävarusteilla. Koneviestin numerossa 4/2019 kerroimme metsäkoneiden NAF-teleihin kehitetystä JK-Pohjapanssarista, joka oleellisesti vähentää telien vaurioitumisriskiä.

Koneiden vanhentuessa niihin alkaa ilmetä vaurioita ja kulumia, joihin suunnittelijat eivät aikanaan välttämättä osanneet varautua konetta suunnitellessaan. Näitä yleisiä vikapaikkoja varten on kuitenkin usein myöhemmin kehitetty toimivia korjaussarjoja tai ennaltaehkäiseviä ratkaisuja. Yksi tällainen on metsäkoneen NAF-telin yleisen murtumakohdan heikkoutta paikkaava JK-Pohjapanssari, jonka esittelimme Koneviestin numerossa 4/2019.

Lue lisää