Tekniikkaa ja tietoa

Turvallisuuskortti 6: Turvallisesti puimurilla

Leikkuupuimuri on maatilan iso jättiläinen, joka pui leivän kasvinviljelijän ja kansan pöytään. Turvallisuuden näkökulmasta on kuitenkin syytä kunnioittaa puimurin isoa kokoa, leikkuupöydän teriä, pyöriviä hihnoja ja viljaruuveja, meluisaa ääntä ja hengitysteihin käyvää pölyä. Sateinen puintikausi lisää tapaturmariskiä kiireen, liukkauden ja puintikoneiston tukosten vuoksi.
Huolla puimuri hyvissä ajoin ennen puintikautta.

Tärkeimmät vaarojen ehkäisykeinot:

• Koneen pysäyttäminen kokonaan tukkeutumaa selvitettäessä. Koneisto voi pyörähtää yllättäen tukosta poistettaessa. Käytä keppiä tai työkalua tai lukitse liikkuva terä/ruuvi.

• Kulku puimuriin ja puimurin päällä rauhallisesti kolmipistetukea käyttäen. Ole erityisen varovainen, kun sataa ja askelmat ovat kuraisia ja liukkaita.

• Väsyneenä ajamisen välttäminen ja taukojen pitäminen työpäivän aikana.

Muita huomioitavia seikkoja:

• Muista riittävä koneen tuenta, kun huollat puimuria sen alla tai vaihdat rengasta.

• Pidä huoltokirja ajan tasalla.

• Perehdy ja perehdytä käyttäjät käyttöohjeisiin – ovathan ne helposti saatavilla?

• Tiedosta riittävät turvaetäisyydet (joka suuntaan ja sivullisten osalta).

• Pidä tiet ja ajoväylät kunnossa ja puimurille riittävästi tilaa operoida.

• Älä aja lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

• Käytä turvavyötä liikenteessä ja epätasaisessa maastossa.

• Huolehdi, että askelmat, kädensijat ja kaiteet ovat kunnossa.

• Varmista, että suojalaitteet ovat paikoillaan ja kunnossa.

• Käytä kuulonsuojaimia ja hengityksen suojaimia tarvittaessa.

• Pidä ajossa mukanasi toimiva kännykkä, ensiapulaukku, henkilönsuojaimet, hanskat ja palosammutin.

• Laskeudu puimurista aina askelmia ja kulkuteitä käyttäen – älä hyppää!

Suurimmat riskitekijät

Eniten puimuritapaturmia sattuu puimurin huollon aikana. Erityisesti tukkeutumien selvittämistilanteet ovat riskialttiita. Vaikka koneisto on pysäytetty se saattaa silti liikahtaa, kun tukos poistetaan esimerkiksi leikkuupöydän terien välistä. Toinen yleinen tapaturmatyyppi on puimurin päällä tai kulkuteillä kompastuminen, liukastuminen ja putoaminen. Leikkuupuimurien korkeus on jopa 3–4 metriä, minkä johdosta putoaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. Kolmas tärkeä riskitekijä liittyy puimurilla työskentelyyn väsyneenä tai kiireisenä.

Taustaa tapaturmista

Leikkuupuimuritapaturmia sattuu lähinnä käyttökuukauden aikana noin 40–60 tapausta/vuosi, mikä saattaa pahimpina vuosina olla työtuntimäärään suhteutettuna jopa enemmän kuin traktoritapaturmien (ka 200/vuosi) vastaava määrä. Lähes puolet tapaturmista on avohaavoja. Ensiapulaukkua kannattaa siis pitää matkassa.

Puimurityön riskien seurantaa

Kannattaa aina tehdä puimurin yleissilmäys ennen käyttöä ja aina ennen tielle siirtymistä (renkaat, tyhjennysputki, peilit, valot, hydrauliikan vuodot jne.). Puimuri on turvallisuuden kannalta monimutkainen ja paljon liikkuvia osia sisältävä laite. Katso että työvaatetus on asianmukainen – ei väljiä tai roikkuvia vaatteita, naruja, ketjuja tai hiuksia, jotka voivat tarttua kiinni puimurin hihnoihin tai muihin liikkuviin osiin. Katso myös peiliin pellolle lähtiessäsi.

Lue lisää