Tekniikkaa ja tietoa

Voitelurasvoissa käytettäviä lisäaineita

Rasvojen kovuutta ilmaistaan NLGI-luokalla (National Lubricating Grease Institute). Luokkaa kuvaava luku perustuu kokeeseen, jossa standardimittaisen kartion annetaan upota rasvaan 5 sekunnin ajan. NLGI-luokat vaihtelevat arvosta 000 (erittäin juokseva) arvoon 6 (erittäin kova). Myös eräille muille ominaisuuksille on olemassa luokituksia. Omat DIN-normit löytyvät muun muassa korroosionesto-ominaisuuksille, tippumispisteelle, EP-ominaisuuksille, veden kestolle ja korkean lämpötilan voitelukyvylle.

EP (extreme pressure) -lisäaineilla parannetaan paineenkestoa ja ne vähentävät kitkaa ja torjuvat kiinnileikkaantumista. Aiheuttavat kemiallisen reaktion seurauksena kalvon voideltavalle pinnalla, joka myös vahvistuu entisestään kosketuskohdassa lämmön nousun myötä. Tyypillisiä näihin tarkoituksiin käytettyjä aineita ovat sinkkiditiofosfaatit, joiden ohella käytetään rikki- ja fosforiyhdisteitä sekä amiineja.

Korroosionesto- ja ruosteensuojainhibiitit, jotka estävät metallipintojen ruostumisen. Korroosionestokemikaaleja ovat typpiyhdisteet, fosfori- ja karboksyylihappojen johdannaiset sekä rikkiyhdisteet.

Hapettumisen estäjät eli antioksidantit, jotka estävät vanhenemisjätteiden ennenaikaisen synnyn. Tyypillisiä antioksidantteja ovat rikki- ja fosforiyhdisteet, amiinit ja fenolijohdannaiset.

Viskositeetti-indeksin (VI) parantajat, estävät perusöljyn viskositeetin alenemista korkeissa lämpötiloissa. Koostumukseltaan VI:n parantajat ovat polymeereja, kuten polyolefiineja ja metakrylaatteja.

Lue lisää