Tapahtumat ja yritykset

Suopuunkorjuun tilannekatsaus - Pehmeiden maiden puunkorjuun työnäytös, 21.9.2107 Haukivuori

Metsäyhtiöiden puunkorjuun haasteet ovat lisääntyneet lauhojen talvien myötä. Ojitusalueilla kasvaa hurjat määrät puuta, jonka korjuu on haastavaa. Kone- ja varustevalmistajat ovat viimeisten vuosien aikana panostaneet valtavasti pehmeiden maiden korjuun tekniikkaan.
Pehmeiden maiden korjuusta on keskusteltu – ja keskustellaan tulevaisuudessakin paljon. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Metsä Group olivat saaneet liikkeelle konevalmistajat ja -maahantuojat esittelemään omia versioitaan pehmeiden maiden korjuuketjuista Haukivuoren alueella.

Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon ammattiopisto olivat organisoineet konevalmistajien ja Metsä Groupin kanssa Haukivuoren tapahtuman pehmeiden maiden puunkorjuusta. Mukaan oli saatu 7 konevalmistajaa, joista Nisula Forestia lukuun ottamatta kaikilla oli paikalla sekä harvesteri että vähintään yksi kuormatraktori. Koneiden varusteissa oli paljon erityyppisiä telaversioita, näytös antoi myös kuvaa niiden toimivuudesta. Metsä Group hyödynsi tilaisuutta myös oman korjuuorganisaationsa koulutukseen.

Näytöspaikka oli Mikkelin kaupungin maalla, suurella suoalueella. Osa alueesta oli tapahtumalle liian pehmeää – erittäin sateinen ja kylmä kesä ovat pitäneet pohjaveden korkealla. Työnäytökset olikin sijoitettu alueen hieman kuivemmalle osalle. Alueen puut korjattiin hakattavien kuvioiden viereen talveksi rakennettavan talvitien varrelle.

Erittäin puustoinen alue

Kaikille konevalmistajille oli varattu n. 40 metrinen ojasarka hakattavaksi, eli kaistaleelle tehtiin kaksi ajouraa. Näytösluonteisuuden vuoksi harvesteri käsitteli edellisenä päivänä toisen uran ja näytöksessä sama kone käsitteli seuraavaa uraa. Samalla kuormatraktori teki käsitellyllä uralla lähikuljetusta.

Alueen puusto oli harvinaisen tiheää ja lähtevä puumäärä oli sadan kuutiometrin hehtaarikertymän tasolla. Sen ansiosta urille syntyi paikoittain erittäin vahva oksamatto, mikä vähensi maanpinnan rikkoutumista. Osalla kuvioita oli myös kuusta, jonka oksisto kestää paremmin yliajoa.

Kantavuuden lisäyksen kokeilua

Tapahtumassa esiteltiin myös Ruotsissa jo enemmänkin käytössä olevaa maaperän kantavuuden lisäämistä puupalkistoilla. Palkistot on valmistettu liimapuu-menetelmällä ja niihin oli pultattu kiinni pitoa parantavia harjateräksiä kahdella eri tavalla. Mukana oli myös jo entuudestaan tuttua tekniikkaa, eli kumimatolla peitettyjä ajosiltoja.

Pehmeän maan korjuunäytös kuului osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja maaperän vahvistaminen -hankkeeseen. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Kommentti

Järki kädessä suomaastoon

Haukivuoren tapahtuma kertoi hyvin sen, miten vaikeita kohteita suot ovat korjuun kannalta. Osa alueesta oli lähes suon pinnan tasolle veden peitossa ja korjuunäytös sijoittui vähemmän märälle kohdalle. Oli esimerkillistä toimintaa esitellä koneita vain niissä kohdissa aluetta, joissa normaalistikin korjuu on erittäin märän kesän aikana tehtävissä – eihän kyseessä ollut metsäkoneiden upotus- ja hinausnäytös.

Tommi Hakala

Lue lisää