Tapahtumat ja yritykset

EuroTier Digital -näyttelyssä oli paljon nähtävää kotoa käsin – Koneviesti kokosi yhteen näyttelyn mielenkiintoisimmat uutuudet

Kotieläintuotantoon painottuva EuroTier-näyttely järjestettiin virtuaalisena 9.–12.2.2021. Tapahtumassa oli nähtävissä ajankohtaisia trendejä, ja tuotekattauksessa oli mukana runsaasti uutuuksia myös teknologian saralla esimerkiksi ruokintaan, lannankäsittelyyn, kuivitukseen ja eläinten hyvinvointiin.
Valmistaja
Puskuvaunuistaan tunnettu Fliegl tuo markkinoille uuden KDS Muck Control -täsmälevitysvaunumalliston. Pohjakuljettimella varustettuja vaunuja on saatavilla 12–32 kuution tilavuuksilla. Malliston toiseksi suurin KDS 270 sai DLG:n levitystasaisuusmittauksissa hyväksynnän erilaisilla materiaaleilla, paikkakohtaisen levitysmäärän vaihdellessa alle 20 %, ja useimmissa tapauksissa alle 15 % – mikä on kelpo saavutus.

DLG:n järjestämä EuroTier Digital oli suuressa mittakaavassa järjestetty virtuaalinäyttely. Aiempien, Hannoverissa järjestettyjen näyttelyiden lukemiin ei kuitenkaan päästy. Näyttelykävijöitä oli 41 000 ja näytteilleasettajia 1 200, kun vuonna 2018 kävijöitä oli 155 000 ja yrityksiä 2 200.

Moni suurikin toimija päätti olla panostamatta uudenlaiseen tapahtumaan, mutta nähtävää ja kuultavaa riitti tästä huolimatta runsaasti. Näyttelyjärjestäjän selvitysten mukaan myös näyttelykävijöiden investointiaikeet olivat poikkeuksellisen suuret. Tämä kertoo siitä, että tapahtumaan osallistuttiin tositarkoituksella.

EuroTier palkitsi 8 uutuustuotetta, jonka lisäksi hajautettuun energiantuotantoon painottuva EnergyDecentral palkitsi kaksi tuotetta, joista voit lukea lisää tämän artikkelin lopusta.

EuroTierin kultamitalin sai Hanskamp CowToilet -virtsankeräyskioski (lisätietoa Digitaalisen EuroTier 2021 -näyttelyn palkinnonsaajat julki – kultaa "lehmävessalle"). Hopeisilla mitaleilla palkittiin Möschan muovirungollinen vetovannasmultain, Bioret Agrin virtsan erotteleva lantakouru, Holm & Lauen maidonkoostumusmittaus juottoautomaattiin, Urbanin juottoautomaattien hygienisointijärjestelmä, Futuro Farmingin vasikanseurantajärjestelmä sekä Nectran ja Respeggtin munienlajitteluun liittyvät innovaatiot. Hyvinvointipalkinnon voitti Futuro Farmingin vasikanseurantajärjestelmä.

Tuomas Anttila
DLG kehitti näyttelyä varten oman verkkoalustan, jonka välityksellä onnistui seminaareihin osallistuminen, valmistajien tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen sekä sujuva yhteydenpito näytteilleasettajien henkilökuntaan.

Päästöt kuriin ja typpi kasvien käyttöön

Lannankäsittelylaitteissa näkyi uutuuksia monille eri saroille (kts. seuraava kuvakaruselli), mutta erityisenä teemana esiin nousi lannan ilmastopäästöihin vaikuttava ammoniakin haihtuminen. Ammoniakki koostuu kasveille käyttökelpoisesta typestä, joten sen haihtumisen estäminen parantaa samalla lannasta saatua lannoitusvaikutusta.

Ammoniakkipäästöjen vähentämiseen suunnattuja uutuuksia olivat levityksen yhteydessä käytettävä SyreN-järjestelmä, tilalla lietteen käsittelevä N2 Applied, lehmien virtsan keräävä CowToilet, sekä Bioret Agrin virtsan erotteleva lannanpoistojärjestelmä.

Muita uutuuksia lannankäsittelyyn olivat Fliegl KDS Muck Control -täsmälevitysvaunut, ajettava Vredo VT 7138-3 -lietteenlevitin, Möschan muovirunkoinen vetovannasmultain. Myös kuivitukseen liittyviä laitteita näkyi messuilla runsaasti, joista mielenkiintoisina esimerkkeinä Bauer BRU 400 -kuivikeseparaattori ja sika- ja siipikarjalle suunnatut Schauer Strohmatic -kuivituslaitteet.

Uutta älyä ruokintaan

Ruokintatekniikan osalta uutuudet painottuivat nautatiloille suunnattuihin tuotteisiin. Perinteisempien apesekoittimien lisäksi näytillä oli tuotteita ruokinnan automatisointiin, ja varsinkin ruokintakomponenttien mittaaminen ja tiedon käsittely olivat monien uutuuksien taustalla.

Digitaalisia ratkaisuja hyvinvoinnin tueksi

Eläinten hyvinvointi puhutti monissa keskustelutilaisuuksissa. Hyvinvointiin liittyviä tuoteuutuuksia yhdistävänä tekijänä tuotesuunnasta riippumatta vaikutti olevan asian ratkaiseminen digitaalisin keinoin. Tästä malliesimerkkinä on näyttelyn hyvinvointipalkinnon saanut Futuro Farmingin vasikan hyvinvoinninseurantajärjestelmä.

EnergyDecentralin voittajana vetytekniikkaa

Hajautettuun energiantuotantoon keskittyvä EnergyDecentral-näyttely palkitsi kaksi tuotetta. Kultaisen mitalin sai 2G:n kehittämä teknologia, joka voi tulevaisuudessa mahdollistaa vedyn käytön hajautetussa energiantuotannossa. Kalliiden ja edelleen kehitysvaiheessa olevien polttokennojen sijaan teknologia on pitkälti sama kuin lämpöä ja sähköä tuottavissa CHP-laitoksissa, joilla nykyisin tuotetaan energiaa kaasusta. Valmistajan mukaan teknologia onkin melko yksinkertaisesti sovellettavissa kaasuvoimaloissa käytettyyn laitteistoon. Ratkaisun yleistyminen mahdollistaisi aurinkokennojen ja tuulivoimaloiden ylimääräisen energian varastoimisen vedyksi, ja sen lähes päästöttömän hyödyntämisen sähköksi ja lämmöksi CHP-voimaloissa.

EnergyDecentralin hopeamitalin sai Erich Stallkampin kehittämä biokaasureaktorien kaasutiivis huoltoluukku. Luukku estää paloriskin aiheuttavan hapen pääsyn reaktoriin. Hyötyä saadaan myös toiseen suuntaan, sillä rahanarvoinen, ilmastolle sellaisenaan haitallinen metaani ei pääse karkaamaan pois reaktorista.

Tuomas Anttila
Next2Sunin uudessa aurinkovoimalakonseptissa paneelit asennetaan pystysuoraan, jolloin paneelien maksimituotto laskee, mutta 90 % voimalan tarvitsemasta maapinta-alasta voidaan hyödyntää vaikkapa nurmentuotantoon. Suomalaisittain ajateltuna myös lumen vaikutus talviaikaiseen tuotantoon vähenee. Ensimmäinen, sivutuotteenaan nurmirehua tuottava, vuosituotoltaan 4 850 MWh:n voimala on rakennettu Saksaan.
Lue lisää