Tapahtumat ja yritykset

Hyvä sato ympäristöä säästäen

Uolevi Oristo
Tuomas Levomäki esitteli viljelymenetelmäkokeen tuloksia Konekillerin tietoiskuissa

Tuomas Levomäki esitteli jo 15 vuotta Loimaalla käynnissä olleen Koneviestin viljelymenetelmäkokeen tuloksia näyttelyosastolla ja näyttelypäivinä järjestetyissä tietoiskuissa. Loimaan viljelymenetelmäkokeessa on pystytty osoittamaan, että hyvän sadon tuottaminen onnistuu myös ympäristöä vähän kuormittavia viljelymenetelmiä käyttämällä.

Viljelymenetelmäkokeen vuoden 2020 satokauden tulokset esitellään vuoden 2021 alussa ilmestyvissä Koneviestin numeroissa. Aiempien vuosien tulokset löytyvät Koneviestin arkistosta www.koneviesti.fi/arkisto.

Koneviestin Loimaan viljelymenetelmäkoe on tietääksemme pisin yhtäjaksoinen, käytännön mittakaavassa toteutettu koe, jossa verrataan eri muokkaus- ja kylvömenetelmien vaikutusta sadon määrää ja laatuun, viljelyn kannattavuuteen, maan rakenteeseen sekä pellon valumiin ja vesitalouteen.

Koe alkoi Loimaalla Novida ammattiopiston ja lukion koulutilan pelloilla v. 2006 suorakylvökoneiden vertailulla. Koejärjestelyä tarkennettiin vuonna 2016 keskittymällä erilaisten kylvö- ja muokkausmenetelmien viljelytapojen, eikä yksittäisten konemerkkien vertailuun.

Koetta laajennettiin v. 2018 aloitetulla Maanparannekokeella, joka on ainoa koekenttä Suomessa, jossa voidaan vertailla kaikkia merkittävimpiä maaparannekäsittelyjä yhdenmukaisissa olosuhteissa. Kokeessa on mukana rakennekalkki, kipsi, sekä kipsin ja kuidun, sekä kananlannan ja kuidun seokset. Lisäksi kentällä on esimerkkialueet biologisen ruiskutekäsittelyn ja biohiilen lisäyksestä.

Kokeen toteutuksesta ja tulosten julkaisusta vastaavat Tuomas Levomäki ja Erkki Mäkelä Maatalouden Ammattitapahtumista, Jussi Knaapi ja Koneviesti.

Lue lisää