Tapahtumat ja yritykset

Koneviestin viljelymenetelmäkoe 15 vuotta – uusia mittausmenetelmiä otetaan käyttöön

Koneviestin, Novidan Loimaan koulutilan ja Maatalouden Ammattitapahtumien järjestämässä tapahtumassa esiteltiin 4.8. Koneviestin viljelymenetelmäkokeessa saatujen tuloksien lisäksi esiteltiin uusia, koekentällä käytettäviä mittausmenetelmiä ja laitteita. Samalla kävijät pystyivät vertailemaan, kuinka viljelykierron vuorossa olevat härkäpapu ja herne ovat selvinneet kuluneen kesän stressaavissa olosuhteissa eri viljelymenetelmien ruuduilla. Sää suosi tapahtumaa, johon tutustui noin 300 henkeä.
Tapio Vesterinen
Koneviestien viljelykokeen 15.vuotispäivää juhlittiin kenttäpäivän merkeissä 11.8. Loimaan koekentällä.

Jo 15 vuotta käynnissä ollut Koneviestin viljelymenetelmäkoe on tietääksemme pisin yhtäjaksoinen, käytännön mittakaavassa toteutettu koe, jossa verrataan eri muokkaus- ja kylvömenetelmien vaikutusta sadon määrään ja laatuun, viljelyn kannattavuuteen, maan rakenteeseen sekä pellon valumiin ja vesitalouteen.

MTK Säätiön avustuksen ansiosta olemme voineet täydentää Viljelymenetelmäkentän tiedonkeruun kokonaisuutta aivan uudelle tasolle. Pystymme nyt mittaamaan koko kentän vesitasetta tavalla, joka huomioi sadannan, säätyypin ja haihdunnan, viljelytavan, maan rakenteen ja salaojituksen toiminnan. Tietoa on jo tullut myös eri menetelmien – mukaan lukien maanparannekoe – vaikutuksesta valumavesien ravinnepitoisuuksiin. Kun eri menetelmät on nyt saatu eriytettyä omiin ojastoihinsa, saamme myös valumavesitiedot menetelmäkohtaisina.

Täysin uutta mittaustekniikkaa

Suomalainen Gasmet Technologies on maailmanlaajuisesti toimivat yritys, joka on erikoistunut eri kaasujen määrän mittaukseen.

Koekentällä oli käytössä mittari, joka osoitti selvästi, kuinka maaperästä vapautuva hiilidioksidi kiertää välittömästi kasvien käyttöön. Kasvuston seasta mitatussa ilmassa on hiilidioksidia vain noin puolet siitä, mitä ilmakehässä on normaalisti.

Ilkaa Lilja Oy:n edustaman Davies-säämittariin voidaan myös liittää hiilidioksidin mittaus.

Näytteet metrin syvyydestä

Tapahtumassa esiteltiin myös uusia mahdollisuuksia monipuolisten maaperäanalyysien tekoon. Peltoskannauskarttojen vyöhykekoordinaatistoon asemoiden pystytään nyt ottamaan vaivattomasti ns. ehytnäytteet aina metrin syvyyteen saakka. Halkaisijaltaan 40 mm ehyet suojakuoressa olevat maanäyteet antavat mahdollisuuden multavuuden, ominaispainon, ravinteisuuden, tiivistymäkerrosten ja myös mikrobiologisen tilanteen analysointiin, joka menetelmänä mahdollistaa käytännönläheisen ja tehokkaan toiminnan.

Tapahtumassa mukana olleet yritykset ja yhteisöt:

 • Gasmet Technologies
 • Ilkka Lilja Oy
 • EHP Environment Oy
 • Testele Products Oy
 • Carbons Finland Oy
 • Humuspehtoori
 • Cultum Oy
 • Hortilab
 • Kipsi-hanke
 • Maveka -hanke, MTK Varsinais-Suomi
 • Maa- ja Kotitalousnaiset

Yhteenveto päivän ohjelmasta:

 • Tervetuliaissanat, Tuomas Levomäki
 • Avauspuheenvuoro MTK:n ympäristöjohtaja, Liisa Pietola
 • Yhteenveto koejärjestelyistä, Tuomas Levomäki, Erkki Mäkelä, Jussi Knaapi
 • Kierros viljelymenetelmä- ja maanparannekokeen ruuduilla, Tuomas Levomäki ja Jussi Knaapi
 • Koelohkojen maan rakenteesta, Laura Alakukku
 • Mittausmenetelmien ja mittalaitteiden esittely, Jussi Knaapi ja yritysten edustajat

Lue lisää