Tapahtumat ja yritykset

Agritechica 2019 näyttelyssä oli kattava valikoima lannanlevityskalustoa urakointiin ja tilojen omaan käyttöön

Saksassa kuljetetaan lantaa ja erilaisia biokaasutuotannon sivuvirtoja pitkienkin matkojen päähän, minkä vuoksi kaukokuljetuksessa käytetään paljon kuorma-autokalustoa. Levityssesonki on huomattavasti pitempi kuin meillä, minkä vuoksi kaluston tehoon ja käyttöominaisuuksiin investoidaan rohkeasti.
Uolevi Oristo
Tanskalainen Samson osti ranskalaisen Pichon-lietevalmistan kaikki toiminnot. Pichonin koneiden valmistus jatkuu Ranskassa aikaisempaan tapaan. Pichon kuuluu Lantmännen Agron valikoimaan.

Agritechnican lannankäsittelyyn liittyvät laiteet oli kerätty pääasiassa yhteen halliin, missä oli edustettuna kattava valikoima alan tuotteita. Osa alan kalustosta oli kuitenkin ns. perävaunuhallissa, koska monet isot vaunuvalmistajat tekevät myös liete- ja kuivalantavaunuja.

Saksassa lannan levitystä koskevat määräykset vaihtelevat osavaltioin, minkä vuoksi myös levityskalusto on monipuolista.

Biokaasulaitosten rejektiliuoksia ja muita sivutuotteita levitetään pelloille liete- ja kuivalantakalustolla.

Peltojen ravinnetaseet voivat voimaperäiseen karjatalouteen keskittyneillä seuduilla olla niin korkealla, että sallittu levitysmäärä niin on alhainen, että levitystyö tulee todella kalliiksi. Siksi separoitua lantaa ja väkeviä lietteitä joudutaan ajamaan joskus pitkien matkojen päähän, mikä näkyy kaluston tarjonnassa

Peltojen ravinnetila on kotieläintalouteen keskittyneiltä alueilta erittäin hyvä, minkä vuoksi levitysvaunuissa käytetään tarkkoja mittaus- ja ohjausjärjestelmiä.

Lue lisää