Rakentaminen ja energia

Asbestipurku on ammattilaisten työtä - Riskit minimiin

Asbestin vaarat terveydelle tunnetaan nykyisin hyvin. Menneinä vuosikymmeninä erinomaisena rakennusmateriaalina pidetty asbesti on nykyaikana lainsuojaton. Purkuvaiheessa on syytä selvittää oikeat menettelytavat.
Pienemmät rakenneosat, kuten kattoharjalevyt pakataan suoraan suursäkkiin.

Asbesti oli varsinkin 1960-luvulta eteenpäin yleisesti käytetty rakennusmateriaali. Erinomaiset palonkesto- ja akustiikkaominaisuudet sekä hyvä työstettävyys lisäsivät asbestin suosiota erilaisissa rakennusmateriaaleissa.

Yleinen arvio on, että lähes kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa tai peruskorjatuissa rakennuksissa on asbestia jossain muodossa. Sen sijaan ennen 1920-lukua rakennetuissa rakennuksissa asbestia ei todennäköisesti ole käytetty. Asbestin käyttö rakentamisessa kiellettiin kokonaan vuonna 1994.

Asbestipitoiset materiaalit eivät aiheuta vaaraa kiinteistön normaalissa käytössä. Asbesti muuttuu yleensä ongelmaksi vasta silloin, kun sitä sisältäviä rakennusmateriaaleja puretaan pois käytöstä tai kun asbestipitoiset rakenteet rapistuvat, jolloin asbestia saattaa vapautua rakenneosista.

Kiinteistön omistajalla iso vastuu

Tarkastaja Antti Luukkonen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta sanoo, että kyselyjä ja tiedusteluja asbestipurkuun liittyvistä asioista tulee nykyään melko paljon. Asbestilainsäädäntö uudistui vuoden 2016 alusta ja ihmiset ovat hyvin tietoisia ainakin siitä, että asbestipurkutyöhön on syytä kysyä neuvoa asiantuntijoilta.

Vaikka kiinteistönomistaja periaatteessa voikin tehdä hallinnoimassaan kiinteistössä asbestipurkutyön omatoimisesti, ei Luukkosen mukaan monesti ymmärretä kuinka helposti muodostuu työsuhde tai toisaalta työpaikka. Tällöin purkutyötä sääteleekin jo työturvallisuuslaki sekä asbestipurkua käsittelevä lainsäädäntö.

”Töihin palkattu rakennusmies on jo selvästi työsuhteessa, mutta talkootyö ei kuulu työturvallisuuslain piiriin. Sen sijaan yksityinen henkilö ei saa vaarantaa ympäristössä olevia, jolloin yksityisen henkilönkin on huolehdittava, että asbestipurkutyö tehdään asianmukaisin menetelmin”, Luukkonen muistuttaa.

Ns. naapuriapuun ei siis välttämättä kannata lähteä, mikäli haluaa pitää huolta omasta terveydestään. Omatoimistakin purkutyötä tehtäessä on suojauduttava asianmukaisesti ja huolehdittava, ettei purkutyöstä aiheudu vaaraa muille ihmisille. Käytännössä siis omatoimista purkua koskevat samat turvallisuusmääräykset kuin ammattilaistenkin tekemää asbestipurkutyötä.

Selvitykset ja ilmoitus ennakkoon

Antti Luukkonen muistuttaa, että ennen rakennustyöhön ryhtymistä on selvitettävä kohteen haitta-ainepitoisuudet. Ammattilaisen tekemästä tutkimuksesta selviää, onko kohteessa asbestipitoisia rakennusmateriaaleja ja joudutaanko niitä purkamaan.

Mikäli asbestia löytyy, on purkutyö tehtävä asianmukaisesti ja purkajalla on oltava lupa asbestipurkutyöhön. Kaikki hyväksytyt asbestipurkua tekevät yritykset ja yrittäjät löytyvät Aluehallintoviraston ylläpitämästä asbestipurkuluparekisteristä (http://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/).

Tyypillinen tuotanto- ja varastorakennuksissa eteen tuleva asbestipitoinen materiaali on erilaiset rakennuslevyt. Tuotantorakennuksissa on käytetty varsin yleisesti erilaisia asbestipitoisia levyjä esimerkiksi osastoivissa seinissä, sisäkatoissa tai vesikatemateriaaleina.

Purku on rutiinia ammattilaisille

Tämän jutun kuvissa 1960-luvun lopulla tehty Vartti-katto purettiin ennen uuden peltikaton asennusta. Useita satoja kattoremontteja vuosittain tekevän Vesivek Oy:n työnjohtaja Kari Juntunen kertoo, että vastaavia kohteita tulee eteen tämän tästä.

Juntusen mukaan asbestipurku on yritykselle jo rutiinia. Kun epäillään, että purettava katemateriaali saattaa sisältää asbestia, otetaan kattolevyistä ensin näyte, joka tutkitaan laboratoriossa. Mikäli asbestia löytyy, määrittää se kohteen työn kulun.

Purku tehdään asbestipurkutyömääräysten mukaisesti ja kaikki purkutyöhön osallistuvat työntekijät ovat käyneet asbestipurkukoulutuksen. Työntekijät suojautuvat P3-luokan hengityksensuojaimilla sekä kertakäyttöhaalareilla, joiden lahkeet ja hihansuut teipataan.

Kattolevyt kääritään muoviin ja pakkaukset merkitään asbestijätteeksi. Kaikki levyjen kiinnityskohdat imuroidaan purkutyön yhteydessä, jolloin asbestipöly saadaan pois kohteesta. Usein asbestipitoisten kattolevyjen lisäksi samasta kohteesta löytyy muitakin asbestipitoisia rakenneosia, kuten ilmanvaihtohormeja. Ne pakataan muun pienemmän asbestijätteen kanssa suursäkkeihin.

Jätelaki määrittää jatkokäsittelyä

Asbestipitoinen materiaali on paitsi purettava myös käsiteltävä asianmukaisesti. Asbestijäte luokitellaan ns. vaaralliseksi jätteeksi ja sitä otetaan vastaan alueellisilla jäteasemilla.

Asbestijäte pakataan suursäkkeihin, vahvistettuihin säkkeihin tai kannellisiin tynnyreihin ja merkitään esim. asbestiteipillä kaatopaikalla työskentelevien henkilöiden ja jäteautonkuljettajan työturvallisuuden takia. Levytavara, kuten mineriitti- ja lujalevyt on myös pakattava tiiviisti ja merkittävä riittävän selvästi asbestijätteeksi.

Asianmukaisesti pakattu asbestijäte toimitetaan jäteasemalle loppusijoitettavaksi. Usein asbestijäte haudataan penkkaan muun rakennusmateriaalin sekaan. Tarkastaja Antti Luukkonen muistuttaa, että vaikka kiinteistönomistaja tekisikin omatoimisesti asbestia sisältävän materiaalin purkutyön, on asbestipitoinen jäte toimitettava aina asianmukaisesti pakattuna jäteasemalle.

”Asbestijätteen käsittelyä ohjaa jätelaki, eikä sitä ei siis voi haudata mihin tahansa”, hän muistuttaa.

Asbesti on terveysriski

Asbestista ja asbestipitoisista materiaaleista vapautuu niitä työstettäessä erittäin hienojakoista pölyä, jossa on pieniä neula- tai lankamaisia kuituja. Kuidut ovat läpimitaltaan 0,03–3 μm. Hengitysilman mukana kuidut kulkeutuvat ja kerääntyvät keuhkoihin. Asbestikuidut eivät poistu elimistöstä. Altistumisesta voi aiheutua keuhkosyöpää, asbestoosia ja keuhkopussin sairauksia.

Asbestin käyttökohteita

Asbestia käytettiin aikoinaan monissa eri kohteissa ja rakennusmateriaaleissa. Haitta-ainetutkimuksissa asbestipitoisiksi materiaaleiksi ja kohteiksi ovat osoittautuneet erityisesti seuraavat:

Eristysmassat

Lämpö- ja äänieristeet erilaisissa putkissa, kattiloissa ja varaajissa

Asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat

Lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat

Bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit

Tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvit

Kitkapinnat

Lue lisää