Rakentaminen ja energia

Muutoksia kylmäainelainsäädännössä - Tarkista maitotankkisi tilanne!

Uusien kylmäainesäännösten seuraava merkittävä tiukennus astuu voimaan 1.1.2017. Maitotiloilla tämä tulee vaikuttamaan tilatankkien tarkastuksiin.
Mustialan Navetan karjamestari Simo Pärssinen on tyytyväinen vuokrattuun tilasäiliöön. Vuokraamisen ansiosta vastuu kylmäainelainsäädännön noudattamisesta on tankin omistajalla, Osuuskunta Tuottajain Maidolla.

Vuosi sitten solmittu Pariisin ilmastosopimus alkaa ensi vuoden alusta lähtien näkyä myös maataloudessa. Sopimuksen osakkaat – EU mukaan lukien – ovat päässeet yhteisymmärrykseen ilmakehälle haitallisten kemikaalien käytön vähentämisestä; jopa ennakoitua nopeammin. 1.1.2015 astui voimaan uusi asetus, jonka mukaan ilmastoa eniten lämmittävien kemikaalien käyttöä rajoitetaan asteittain vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on vähentää kemikaalien haittavaikutusta 80 prosentilla.

Maatiloilla ilmastolle haitallisia kylmäaineita käytetään pääasiassa maidon jäähdyttämisessä. Tilasäiliöistä poikkeuksellisia jäähdytyskohteita tekee niiden suuri jäähdytystehontarve. Tämä korostuu erityisesti asemalypsyssä, jossa maitoa käsitellään suuret määrät lyhyessä ajassa, ja se täytyy saada jäähtymään nopeasti.

Vuoden 2016 loppuun asti tilasäiliöiden kylmälaitteiden lakisääteinen vuototarkastus on perustunut yksinkertaiseen 3 kg:n raja-arvoon: kaikki kylmälaitteet, joissa on yli 3 kg mitä tahansa fluoria sisältävää kylmäainetta, on tullut tarkastaa vuoden väliajoin. Mikäli kylmäainetta on ollut alle tämän määrän, tarkastusta ei ole lain nojalla tarvinnut tehdä. Tulevaisuudessa raja tulee määräytymään aineen haitallisuuden mukaan.

Miten tämä vaikuttaa tilatasolla?

Ensinnäkin nykyisten tilasäiliöiden osalta tilan tulee varmistaa, että tilasäiliöiden lakisääteinen vuototarkastus on suoritettu ajoissa. Myös tulevaisuudessa täytyy pitää huoli, että tarkastukset suoritetaan ajoissa – muuttuvien säädösten mukaisesti. Uutta kylmälaitetta hankkiessa kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota laitteessa olevaan kylmäaineeseen ja sen GWP-arvoon.

Kylmälaitteen omistaja vastaa loppukädessä siitä, että tarkastukset suoritetaan ajallaan. Osa kylmähuoltoliikkeistä pitää kaikista asiakkaistaan rekisteriä, josta he saavat tiedon siitä, millaisia kylmäaineita tilalla käytetään ja kuinka paljon. Tämän perusteella asiakkaisiin on jo parhaassa tapauksessa asiasta otettu yhteyttä. Jos näin ei ole, kannattaa omatoimisesti olla yhteydessä huoltopalveluiden toimittajaan, tai laitteen myyjään. Kylmälaitteiden asentaminen, huolto ja vuototarkastukset ovat luvanvaraista toimintaa. Luvat voi tarkistaa kylmäalan pätevyysrekisteristä, osoitteesta

rekisterit.tukes.fi.

Ongelma kuitenkin poistuu kokonaan tilallisen hartioilta, jos tankki on vuokrattu meijeriltä. Tällöin meijeri on varsinainen omistaja, ja kyseiset seikat ovat meijerin vastuulla. Esimerkiksi Mustialan opetustilalla, jossa kävimme kylmälaitteisiin tutustumassa, on käytössä vuokrattu tilasäiliö. Maitotankki on vuokralla Osuuskunta Tuottajain Maidolta, jonne Mustialan navetan maito myydään. Tuottajain Maidon vuokraamien maitotankkien huoltopalveluista vastaa Kylmäkärki Oy. Mustialan navetan karjamestari Simo Pärssisen mukaan uudet säännökset eivät heidän arkeensa erityisemmin vaikuta. Hän huomauttaa, että tilallisilla on jo muutenkin riittävästi opeteltavaa, että pysyy lainsäädännön perässä. Pärssisen mielestä tiloilla on kuitenkin vastuu siitä, että maito on myyntilaatuista maitoauton käydessä, joten kylmälaitteisiin kannattaa kiinnittää huomiota.

Lainsäädäntöön tehtyjen muutosten osalta asiantuntijoina ovat toimineet Kylmäkärki Oy:n toimitusjohtaja Aaretti Sipilä ja Valio Oy:n neuvontapäällikkö Esa Manninen.

 

Lue lisää