Asiakaspalvelu

Holiday Club -kylpyläloman arvonta

Holiday Club -arvonnan säännöt: Viestimedia Oy arpoo 3 kpl Holiday Club -kylpylälomaa (á 138,00 €). Lahjakortti sisältää: 1 vrk majoitus kahdelle 2 hh:ssa valitsemassanne Suomen Holiday Club -kylpylähotellissa, aamiaisen ja kylpylän käytön.

Arvonta suoritetaan 31.8.2021 ja siihen osallistuvat kaikki elokuun kirjekampanjan kautta tilauksen tehneet henkilöt, joiden tilaus on vastaanotettu 20.8.2021 mennessä (1 osallistuminen/henkilö). Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron. Voittajaan otetaan yhteys henkilökohtaisesti ja voittajan kanssa sovitaan erikseen palkinnon luovutuksesta. Palkinnon saaminen edellyttää, että tilauksen tilausmaksu on maksettuna eräpäivään mennessä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 1 kuukauden kuluttua arvonnan suorittamisesta, arvonta suoritetaan uudelleen. Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan tulos julkaisemissaan lehdissä ja sähköisissä tuotteissa. Vastanneiden nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Halutessasi voit kieltää yhteystietojen käytön/luovutuksen ilmoittamalla siitä Viestimedia Oy:n asiakaspalveluun: Viestimedia Oy/Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki, puh. 020 413 2277 (ark. 8–21). Asiakastietoja koskeva tietosuojalauseke löytyy verkosta viestimedia.fi

 

Koneviesti-rekka 2021: Turbo-arvonta

Arvonnan järjestäjänä toimii Koneviesti/Viestimedia Oy, PL 440 (Simonkatu 6) 00101 Helsinki (myöhemmin tekstissä “arvonnan järjestäjä”).

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Arvonta suoritetaan kaikkien Koneviestin osastolla olevan Turbo-visan kysymyksiin oikein vastanneiden kesken. Arvontaan osallistuvien on vierailtava Koneviestin osastolla vuoden 2021 KoneAgriassa tutustumassa turboihin ja vastattava osoitteessa https://www.koneviesti.fi/palvelut/asiakaspalvelu/arvonta/turbo oleviin kysymyksiin sekä jätettävä yhteystietonsa 17.10.2021 mennessä. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan pääpalkinto arvotaan osallistuneiden kesken arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta viikolla 42.


Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajille arvonnan jälkeen. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät, voittaessaan arvonnan palkinnon, arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ja paikkakuntansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta järjestäjän internet-sivuilla ja Facebookissa, Twitterissä sekä Instagramissa. Jos voittajaa ei tavoiteta 1 viikon kuluessa arvonnasta valittua kanavaa käyttäen arvontatulos mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta Turbo-visan sivun  https://www.koneviesti.fi/palvelut/asiakaspalvelu/arvonta/turbo toimivuudesta tai vastauksista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

Arvonnan pääpalkintona on hylsysarja, 1 kpl, arvo n. 100 €, joka arvotaan kaikkien Turbo-visaan oikein vastanneiden kesken. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon toimittamisesta. Palkintoa ei voi muuttaa eikä vaihtaa rahaksi.

Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista maksettavan arpajaisveron.

Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän visaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän visaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin