Uuden traktorin ja työlaitteiden opetteluun pitää varata aikaa – oppia ikä kaikki

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Työkoneissa on enenevässä määrin elektroniikkaa ja automaatiota. Traktoritekniikassa elektroniikkaa käytettiin ensin kojetauluihin, mutta varsinainen hyppäys nähtiin, kun Boschin kehittämä elektroninen nostolaitteen hallintalaite yleistyi. Alkuperäinen Boschin suunnittelema hallintapaneeli oli käytössä joissain traktoreissa, mutta monet traktorivalmistajat tekivät oman näköisensä nappulat – ohjain pellin alla oli sama.

Kun työkonetta ei enää hallita mekaanisin vivuin ja polkimin, yhteys nappuloiden ja liikkeiden välillä on vaikeampi hahmottaa. Modernin traktorin, metsä- tai maansiirtokoneen ohjaamossa tarvitaan käyttöohjekirjaa, jotta edes perustoiminnot hahmottuvat. Kyse ei ole käyttöohjekirjan ulkoa opettelusta, vaan käytön logiikan oppimisesta. Periaatteessa kyse ei ole sen kummemmasta kuin esimerkiksi digitelevision valikoiden ymmärtämisestä. Asia muuttuu haasteelliseksi, jos konetta tai jotakin sen tiettyä toimintoa käytetään vain joskus.

Uusiin työkaluihin pitää suhtautua kuitenkin oppimismahdollisuutena. Vaikean asian oppiminen on motivoivampaa, jos on tiedossa, että lopulta se tekee työn mukavammaksi ja tehokkaammaksi. Hankitussa traktorissa on saattanut tulla mukana esimerkiksi päisteautomatiikka, mutta sen opettelu ja ohjelmointi on koettu sen verran haastavaksi, että koko toiminto jää täysin hyödyntämättä. Toinen yleinen syy saattaa olla, ettei opetteluun tunnu löytyvän aikaa työn lomassa.

Harva kuitenkaan enää ajattelee, että koulussa opituilla taidoilla pärjää koko elämän. Koulun penkiltä saa nykyisin hyvät valmiudet oppia oppimaan. Tietokoneellistuminen on edennyt sitä tahtia, että viime vuosisadalla koulussa opituista ATK-taidoista jäljellä on lähinnä kymmensormijärjestelmä. Mikäli uuden opetteluun ei jää riittävästi aikaa, tyytyy herkästi käyttämään vanhoja työkaluja.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Koneiden ja laitteiden korjaaminen on nykyisin helpompaa kuin koskaan – jos tätä mitataan saatavissa olevan tiedon ja opastuksen määrällä keskimäärin. Varsin monen laitteen korjaamiseen joku on tehnyt opetusvideon johonkin netin videopalveluun. Laitteet ovat kuitenkin samalla muuttuneet elektronisemmiksi ja vaikeammiksi korjata, ja korjaustyö saattaa vaatia erikoistyökaluja.

Nykyisin tietoja ja taitoja on niin paljon maailmassa, että kaiken omaksuminen yhdessä ihmiselämässä on täysin mahdotonta, vaikka intohimoa olisi oppia uusi ammatti tai harrastus. Suomen tietoviisas -titteli menetti merkityksensä, kun internet ja wikipedia yleistyivät taskuissamme. Nykyisin tärkeämpää on osata löytää oikea tieto valtavasta internetistä kuin muistaa kaikki opittu ulkoa. Osittaiselle ulkoa opettelulle on kuitenkin edelleen tarvetta, sillä se monesti nopeuttaa asioiden tekemistä tai auttaa jäsentämään missä oikea tieto luuraa.

Itse olen saanut koko elämäni nauttia mahdollisuudesta opetella ja oppia erilaisia taitoja. Viime vuosinakin olen saanut kokea sen onnellisen tunteen, kun on taas oppinut käyttämään uutta työkalua tai saanut ratkaistua vaikean pulman. Kesäloma on lepäämisen aikaa, mutta monelle myös aikaa harrastaa tai paneutua johonkin asiaan syvällisemmin. Olisiko nyt vihdoin aikaa opetella käyttämään sitä päisteautomatiikkaa tai lukea huolellisesti jonkin laitteen käyttöohjekirja kannesta kanteen, jotta myös niitä kehittyneempiä ominaisuuksia saisi hyödynnettyä?

Koneviestin kolumnisti Timo Oksanen toimii maatalouskoneautomaation professorina Münchenin teknillisessä yliopistossa.