Pääkirjoitukset

Maansiirrossa traktoreilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä kuorma-autojen tukena – traktori on kuitenkin tieajossa kallis vaihtoehto

Traktorikuljettajat joutuvat usein maansiirtotyömailla kuorma-autoammattilaisten ennakkoluulojen kohteeksi, sillä traktoria pidetään maansiirtoajossa epäreiluina kilpailijoina, jotka vievät kuorma-autoilta työt.

Traktorilla on toki tiettyjä etuja kuorma-autoihin nähden. Liikennelupaa ei tarvita, kunhan traktorin rakenteellinen nopeus on alle 60 km/h. Viiden euron päivämaksu mahdollistaa verottoman polttoaineen käyttämisen maatalouden ulkopuolella ja vakuutusmaksut ovat kuorma-autoa halvempia. Myös ajopiirturi tipahtaa usein pois maataloustraktoreiden vaatimuslistalta, eikä kuljettajalta välttämättä vaadita ammattipätevyyttä – siinä tosin rakenteellinen traktorin maksiminopeus on 45 km/h muiden sääntöjen ohella.

Traktorin ongelmat tieajossa ovat hitaus ja kuorma-autoa huomattavasti suurempi polttoaineen kulutus. Siksi tiesiirtymiin traktorilla ei oikeastaan ole asiaa maansiirtoajossa.

Traktorin ja maansiirtovaunun -yhdistelmä on kustannuksiltaan kuorma-autoa kalliimpi. Traktorilla pitäisi ajaa maansiirron täysipäiväisessä urakkatyössä noin 2000 tuntia vuodessa eikä maansiirtotyömailla kovin pieni traktori riitä kuorma-autoon verrattuna. Pelkkiin traktorin pääomakuluihin tulisi näin laskea ainakin 17 euroa tunnissa, puhumattakaan perävaunusta, joka myös pitäisi olla riittävän järeä, jotta työ sujuu.

Kuorma-autoilijoiden ennakkoluulot perustuvat tapauksiin, joissa maataloustraktori tuodaan maataloustöiden salliessa maansiirtoon epämääräisen vaunun kanssa matalaa käyttöastetta nostamaan – alihinnalla. Tämä ei kuitenkaan pitkässä juoksussa vie töitä maansiirtoautoilta.

Traktorin vahvuus on maastokelpoisuus, jolloin voidaan välttyä valmistelevista pohjien tai penkkateiden tekemisistä, jotta kuorma-autoilla ylipäänsä päästään liikkumaan. Traktoreiden avulla myös työmaan säänkestävyys on parempi.

Traktori pystyy tuomaan huomattavia säästöjä työmaan kokonaiskustannuksiin kuorma-autojen täydentäjänä, mutta tieajossa se on kallis.

Lue lisää