Metsä
Esittely Risutec PM160

Koneistutus lisääntyy tulevaisuudessa — Nakkilalainen Risutec Oy on uudistanut PM160 -istutuskoneensa

Nakkilassa toimiva Risutec Oy on panostanut entistä enemmän istutuslaitteensa kehitykseen. Työ on tuottanut hedelmää – lukuisia laitteita on töissä eri puolilla maailmaa. Pienemmän valmistajan joustavuus kehitystyössä on tuottanut tarvittaessa versioita eksoottisillekin puulajeille.
Mikael Sammatti
Risutec Oy on panostanut kaivukoneisiin tarkoitettujen istutuskoneiden valmistukseen entistä enemmän. Malliston ensimmäinen, 2008 esitelty PM160 on nyt uudistunut. Koneistutus lisääntyy tulevaisuudessa, ja viime kesän kuivuus vielä korosti työtavan hyötyjä – juuri ennen istutusta tehdyssä kosteassa mättäässä taimen kasvuunlähtö on parhaimmillaan.

Risutec Oy aloitti toimintansa raivauspäiden valmistuksella – ja niitä valmistetaan edelleen erilaisina versioina. Vuonna 2008 valmistuneet ensimmäiset istutuspäät laajensivat tuotantoa, nyt niistä on tullut päätuotantosuunta. Istutuslaitteiden apuvälineeksi on toteutettu myös yrityksen itsensä suunnittelema paikannus/tiedontallennuspalvelu Asta (KV7/2018), joka on tätä nykyä käytössä jo useissa yrityksissä valvonta/työnohjausjärjestelmänä.

Koneviesti tutustui uudistuneeseen PM160-istutuskoneeseen käytännön työmaalla. Istutuspää oli asennettu MPL-Forest Oy:n Hyundai-kaivukoneeseen. Kuljettajana toimi Esa Latva.

PM160 pohjoismaisiin olosuhteisiin

Malliston perustuote on edelleen PM160, joka oli yrityksen ensimmäinen istutuspää. Alkunsa se sai Risutecin perustajan Jussi Aikalan Lännen Tehtaille kehittämästä Lännen FP160 -istutuskoneesta.

Istutuslaitteen työn tehokkuuteen vaikuttaa eniten taimikasetin latausväli, jota on saatu pidennettyä nauhatyyppisellä taimien siirtojärjestelmällä. Taimikasetin idea on säilynyt vuosien aikana samana, ja tyyppinumeron mukainen 160 taimen nauhakasetti on edelleen käytössä.

Pohjoismaissa yleistyneeseen minimitason maanmuokkaukseen perustuvaan istutukseen sopivaksi PM160 on varustettu mahdollisimman pienellä laikutuslevyllä. Muualle maailmassa tarvitaan jopa syvämuokkaukseen soveltuvia versioita. Suomessa riittää alle 50 x 50 cm koon laikkumätäs, jossa istutettavan taimen juuret ulottuvat kivennäismaan alla olevaan kuohkeaan pintamaakerrokseen. Uudessa versiossa on taimen istutussyvyydelle toteutettu kaksi esiasetettua syvyyttä. Näin istutuskuvion maalajin ja pintakuntan muuttuessa voidaan valita sopiva syvyys, jotta taimen juuret asettuvat oikealle syvyydelle.

Uudistukset helpottaneet käyttöä ja huoltoa

PM160 on sähköisesti ohjattu. Se mahdollistaa automaattiset toiminnat eri työvaiheille. Kuljettajan tehtäviin jää vain määritellä istutushetki. Kuljettajalle toiminta näkyy laitteen oman ohjausjärjestelmän näytön kautta. Se kertoo työvaiheiden edistymiset, sekä käytetyn taimimäärän. Ohjausjärjestelmän toimintojen optimointi on nostanut koneen tuottavuutta – ylimääräiset sekunnit taimikohtaisesti kertautuvat valtavasti suurten taimimäärien istutuksissa.

Mikään laite ei toimi ilman huoltoa ja ajoittaisia korjaustoimenpiteitä, joista syntyy katkoja työskentelyyn. Katkojen lyhentämiseksi PM160 on nyt varustettu sähköisellä nostosylinterillä, jolla taimikasetti saadaan nostettua huoltoasentoon ja laitteen sisällä olevat komponentit helposti esille.

Huollettavuuden helpottamiseksi myös rasvauspisteet on keskitetty yhteen pisteeseen koneen ulkopuolelle. Saatavilla on myös automaattirasvauslaitteisto, jonka saa lisävarusteena.

Taimille virtaa ja suojaa

Istutuksen yhteydessä voidaan tehdä samalla muitakin toimenpiteitä, joiden mahdollistamiseksi on kehitetty uusia varusteita. Vanhoilla kaskimailla taimien kasvuun vaikuttavaan boorinpuutokseen on saatavana boorilannoituslaite. Koska taimien istutus on järkevintä toteuttaa mahdollisimman pian hakkuun jälkeen, on tuoreen puun seurassa viihtyvälle tukkimiehentäille tarjolla torjuntaruiskutus – ja järeämmille eläimille on mahdollista ruiskuttaa ”taimimausteeksi” hirvikarkoiteainetta.

Koneellinen istutus lisääntyy

Koneellinen istutus on tullut jäädäkseen. Parantunut työteho merkitsee sitä, että koneellinen istutuksen teho on ottanut kiinni erillisen muokkauksen ja manuaalisen istutuksen yhdistelmää. Asiaa tutkineen Metsätehon tulokalvosarjan 4/2018 mukaan esimerkiksi Risutec PM160:lla saavutetaan keskimäärin 195 taimen tuntisaavutus. Ja tässä pitää aina huomioida, että istutuksen yhteydessä tapahtuu maanmuokkaus – joka vaaditaan myös manuaalisessa istutuksessa. Risutecin istutuskoneeseen on lisäksi saatavissa kylvölaitteisto, jolloin karummat maakohdat voidaan samalla käynnillä kylvää männylle ja rehevämmät istuttaa kuuselle.

Näkökulma tulevaisuuden istutustapoihin

Yksi mielenkiintoinen tulevaisuuden kuva on koneistutuksen yhdistäminen uuden metsälain mahdollistamiin erilaisiin metsien hakkuutapoihin. Turvemaiden jatkuvan kasvatuksen menetelmässä voitaisiin kaivukonealustaisella istutuskoneella istuttaa vaikeimmin uudistuvat varputurvemaat, joissa luontainen männyn uudistuminen on haastavaa.