Metsä
Drone

Drone-lennätykset vaativat ennakkojärjestelyjä

Lennätys vaatii yhteydenpitoa alueen lennonjohtoon ja vaativimmissa kohteissa (lentokenttien ja sotilasalueiden lähellä) tarkan lentosuunnitelman. Suunnitelmalla varmistetaan, ettei mittauslennoilla aiheuteta vaaraa lentoliikenteelle. Mutta lennätyksessä drone käyttäjineen on samalla viivalla muiden lentolaitteiden kanssa. ”Kerran etuajassa läheiselle lentokentälle lähestyvä reittilentokone joutui tekemään ylimääräiset kaarrokset, koska itsellä oli lentoaikaa käyttämättä”, totesi asiasta Metsä Groupille drone-lennätyksiä pilottivaiheessa suorittavan Metsälinkki Oy:n Juuso Hiedanpää.

Lennättäjällä on aina vastuu seurata muuta lentoliikennettä fyysisesti, sillä esimerkiksi Medihelin ja joidenkin sotilaskoneiden lennot eivät ole virallisesti reititettyjä. ”Lennättäjällä pitää olla näköyhteys droneen koko lennätyksen ajan, maksimi lennätysetäisyys on kaksi kilometriä, mutta käytännössä maksimi lennätysetäisyys ilman avustavaa tähystäjää on vain reilu kilometri. Tästä syystä lennätyksen perusleirit valikoituvat avoimiin kohtiin, tai korkeille kohdille. Itse dronen lentoonlähtöön riittää metsätie, pelto tai lumeen poljettu tasainen alue.”

Suomessa dronekuvausta helpottaa EU-aluetta suurempi lentokorkeus. Suomessa sallitaan lentokorkeudeksi 150 metriä, kun muualla raja on yleisesti 120 metriä. ”30 metrin erolla on merkittävä vaikutus kuvauksen laatuun”, toteaa Hiedanpää.