Maatalous
kyntöauravertailu

Näin kyntöauravertailu tehtiin

Martin I. Dalen

Akselipainot

Testiauroissakin massat, ojasten väli ja siten runkojen mitat poikkesivat toisistaan. Lemkeniä lukuunottamatta aurojen painot selvisivät tyyppikilvistä. Tämä ilmoitettu paino on kuitenkin annettu ilman lisävarusteita, eikä siten vastaa todellisuutta, jos aura on varustettu esimerkiksi hydraulisella työleveyden säädöllä, kiekkoleikkureilla, veitsillä ja kuorimilla. Lisäksi auran pituus vaikuttaa siihen, kuinka painavalta aura vaikuttaa. Tästä syystä punnitsimme ylös nostetun auran vaikutuksen traktorin taka-akselipainoon, jotta myös pituuden ja geometrian vaikutus tulee ilmi.

Aurat punnittiin samanlaisella varustuksella. Punnituksessa aurat oli varustettu viimeisen ojasparin kiekkoleikkureilla ja läpeensä veitsillä sekä kuorimilla. Punnitsimme ensin testissä käytetyn traktorin työpainon. Testikynnöt suoritettiin Deutz-Fahr 6165 RC-Shift -traktorilla, joka oli varustettu takana 650/65R38- ja edessä 540/65R28-renkailla. Ilman kuljettajaa ja puolella polttoainetankilla traktorin paino oli 7 738 kg, josta etuakselilla oli 3 828 kg ja takana 3 910 kg. Tasainen painojakauma selittyy sillä, että punnituksessa ja kyntäessä etunostolaitteessa oli 600 kg etupaino. Taka-akselipainot punnittiin siten, että kaikki aurat olivat samalla korkeudella ja samassa kulmassa, jotta tulos olisi mahdollisimman todenmukainen.

Tasaiset tai pystyt viilut

Mitä kynnökseen tulee, testiaurat voitiin työjäljen perusteella jakaa kahteen ryhmään. Lemken, Överum ja Agrolux tekevät tasaisen ja tiiviin kynnöksen, kun taas Kverneland, Pöttinger ja Kuhn jättävät viilut selvemmin näkyviin.

Mukana tulevat työkalut

Tarkastelimme myös aurojen mukana toimitettuja työkaluja. Yleensä kyseessä on kiintoavaimet, mutta Lemkenin varustukseen kuuluu myös räikkä. Työkaluille on omat säilytystelineensä joko auran rungossa, oma tilansa vetopäässä tai vetopäähän kiinnitetyssä muovisylinterissä. Testissä suoritettujen runsaiden säätötoimien jälkeen havaitsimme, että kaikissa auroissa ei ole jokaisen säädön tekoon sopivia avaimia mukana. Jos valmistaja toimittaa työkalut auran mukana, olettaisimme, että ne sopivat auran säätöön ilman poikkeuksia. Joissakin tapauksissa toivoisimme myös kiintoavainten olevan pidempiä, kun pultit tai mutterit ovat tiukassa. Kuten useimmat ovat todenneet, kyntöaurojen kanssa nahkaan saa helposti palkeenkieliä työkalun livetessä kannasta.

Ohjekirjat

Valitettavan usein ohjekirja päätyy suoraan muovikääreistä roska-astiaan tai muuten kadoksiin. Tästä tavasta on kuitenkin syytä luopua, erityisesti sellaisten työkoneiden kuin kyntöauran kanssa, sillä oikeat säädöt ovat ratkaisevan tärkeitä kunnollisen jäljen aikaansaamiseksi. Valitettavasti ohjekirjojen laatu vaihtelee paljon. Osa on hyvin käännettyjä (norjaksi), helppolukuisia ja kuvitettu selkeillä kuvilla ja grafiikalla, kuten esimerkiksi Kuhnin ohjekirja. Toiset ovat konekääntäjällä käännettyjä ja epäselvillä kuvilla täydennettyjä eikä lainkaan yhtä helposti ymmärrettäviä. Näin on esimerkiksi Lemkenissa ja Pöttingerissä. Mikäli ohjekirja puuttuu tai joutuu hukkaan, on erittäin kätevää, jos ohjekirja on ladattavissa esimerkiksi valmistajan nettisivuilta. Kuhnia lukuunottamatta kaikkien valmistajien sivuilta ohjekirjat ovat ladattavissa – Kuhniinkin sen saa tilattua valmistajan verkkosivuilta.

Letkujen merkintä

Suurimmassa osassa testiauroista hydrauliikkaletkut on merkitty hyvin. Yleisin tapa auroissa letkujen merkintään oli se, että mikä letkuun merkitty värikoodi tarkoittaa mitäkin auran toimintoa.

Merkinnät oli yleensä tehty tarroilla vetopäähän. Niin kauan kuin tarrat ja letkujen merkinnät pysyvät paikoillaan, on tapa hyvä. Ehkä kuitenkin sään- ja kulutuksenkestävät letkuihin kiinnitetyt alumiinimerkinnät olisivat parempi tapa? Kunnollisten merkintöjen lisäksi Lemkenissä oli tukevat muoviset tartuntakahvat, joiden avulla letkut saa helpommin kiinni tai irti traktorin pikaliittimistä. Mielestämme ratkaisu olisi ollut lähes täydellinen, jos Lemkenin kahvoihin olisi vielä valettu merkinnät siitä, minkä toiminnon letku on kyseessä.

Kuorimet

Kuorimien muotoilussa ja kiinnitystavoissa ei ollut suurta eroa aurojen välillä. Kaikissa kuorimien asennon säätö tapahtuu pitkänomaisten reikien avulla pultteja löysäämällä ja asentoa muuttamalla. Lisäksi joillain valmistajalla oli ylimääräisiä reikiä kuorimien kiinnikkeissä, joilla voitiin säätää kuorimen ottavuutta syvempään tai matalampaan.

Pysyvät osanumerot

Auran osien hankkiminen varsinkin useamman vuoden ikäiseen auraan helpottuu huomattavasti, mikäli valmistaja on meistannut osan varaosanumeron suoraan osaan. Näin varaosakuvaston ei välttämättä tarvitse olla osaa tilatessa tai hakiessa saatavilla, vaan riittää, kun rikkoutuneen tai kuluneen osan numeron voi lukea suoraan vaihtoon menevästä osasta.