Maatalous
Kokeilu Sulky X40+ Econov WPD

Sulky X40+ Econov WPD -lannoitteenlevitin on helppo säätää – kaikki koneen ohjaustoiminnat hoidetaan sähköllä ilman hydrauliikkaa

Lannoitteen tarkan pintalevityksen tarve kasvaa, kun syysviljojen osuudet kasvavat. Vaakajärjestelmällä ja päisteautomatiikalla varustettu levitin on tarkka ja helppokäyttöinen kone.
Uolevi Oristo
Sulkyn X40+ Econov -levittimen lautasia käytetään traktorin 540 k/min voimanotolla, hydraulinen käyttö on lisävaruste. Traktorin on oltava riittävän painava, jos säiliöt täytetään 3 000 kiloon asti.

Koneviesti kokeili kasvukauden 2021 aikana Sulky X40+ Econov WPD -lannoitteenlevitintä viljatilalla. Jaetun lannoituksen ansiosta hehtaareja kertyi kerta-ajolla laskettuna yli 200. Levitimme lannoitteiden lisäksi etanoiden torjuntaan tarkoitettuja pellettejä syysrapsipellolle ja kokeilimme rukiin kylvöä.

Sulky on iso ranskalainen valmistaja, jonka tuotevalikoimassa on lannoitteen levittimien lisäksi muokkaus- ja kylvökoneita. X40+ on valmistajan toiseksi suurin nostolaitekoneiden mallisarja. Econov-tyyppinimi kertoo, että kone on varustettu vaaka- ja päisteautomatiikalla sekä 3D Triboard -reunalevitysvarustuksella. Suomessa Sulkyä myy NKH-Keskus Oy.

Käytimme 24 metrin uravälillä 24–36 m työleveyksille tarkoitettuja lautasia, koska kokemuksemme mukaan tarkkuus kärsii, kun lähestytään lautasen suurinta leveyttä.

Sulky X40+ Econov -lannoitteenlevitin:

 • Lannoitteen levityksen käynnistys ja pysäytys, levitysmäärä ja työleveys säätyvät automaattisesti paikkatiedon perusteella
 • Kolme levityslautasvaihtoehtoa, joilla katetaan työleveydet 18–44 m
 • Säiliön tilavuus on 3 200 l ja kantavuus 3 000 kg

Leveä säiliö

Testikone oli varustettu leveällä korokkeella ja peitteellä, jolloin säiliötilavuus on 3 200 litraa, kokonaisleveys 298 cm ja täyttökorkeus on kohtuulliset 152 senttiä. Säiliön on rakenteeltaan selkeä. Valmistaja on v. 2019 alkaen myöntänyt uusille, asiakastietokantaan rekisteröidyille koneille 7 vuoden ruostumattomuustakuun.

Leveä säiliö on helppo täyttää. Koneen takana on askelmana käytettävä suojaputki, joka estää pääsyn lähelle levityssiipiä. Säiliöön on helppo mennä, kun hankkii lisävarusteena hankittavat askelmat myös sisäpuolelle.

Alaosastaan kapea jyrkkäreunainen säiliö tyhjenee hyvin ja lannoitteen pinta pysyi tasaisena myös sivurinteissä. Lannoitetta kuluu vähemmän reunalevityksen puolelta, minkä vuoksi säiliötä voidaan joutua tasaamaan. Säiliön etureunassa on kuperat lasit, joista voi seurata lannoitteen määrää. Lisävarusteena toimitettavat anturit hälyttävät, kun lannoitetta on jäljellä täydennyslannoituksessa reilun hehtaarin ajoon.

Säiliön pohjalla on tukevat verkot, jotka on helppo avata. Syöttöaukkojen päällä olevat mekaaniset karistimet toimivat hyvin. Säiliön pohjalle ei kerääntynyt pölyä eikä syöttöhäiriöitä ollut.

Hydrauliikkaa ei tarvita

Hydrauliikkaa ei tarvita, sillä kaikki koneen ohjaustoiminnat hoidetaan sähköllä. Virta otetaan traktorin ISOBUS-pistokkeesta; sen tarve on 30 A. Mikäli ISOBUS-pistoketta ei ole, niin virta voidaan ottaa myös suoraan akkuun kytkettävästä johtosarjasta.

Painojakauman vuoksi traktorin ja koneen väli on pieni. Kytkentää voi helpottaa hankkimalla koneen alle taitettavat siirtopyörät tai korokepalat. Syöttölautasia käyttävän nivelakselin liikevara on suuri, mikä helpottaa kytkentää.

Syöttömäärää säädetään muuttamalla kartioiden pohjalla olevien luukkujen avautumaa. Kumpaakin luukkua voidaan säätää erikseen sähkömoottoreiden avulla. Päisteautomatiikka säätää työleveyttä muuttamalla sähkömoottoreiden avulla lannoitteen pudotuskohtaa lautaselle.

Sulkyn levityskuvio on puolikaaren muotoinen ja ulottuu reunoilta traktorin sivulle asti. Levitysalue on jaettu 12 sektoriin, joita voidaan avata ja sulkea erikseen. X30-rinnakkaismallissa sektoreita on 6.

Työleveyden ollessa alle 35 metriä käytetään päällekkäislevitystä, jolloin urien välillä oleva kaista lannoitetaan sen kummallakin puolella olevalta uralta käsin.

Lautasten edessä on tukevat suojat ja roiskeläpät, jotka estävät tehokkaasti lannoiterakeita lentämästä traktorin päälle.

ISOBUS-yhteensopiva kone

Käytimme levitintä Sulkyn Quarz 800 -näytöllä, kun vetokoneena oli joko Case Vestrum 130-, Fendt 514- tai 524-traktori. Sulkyn Quarz 8´´-näyttö maksaa 6 830 euroa. Sitä ei tarvita, jos tilalla on ennestään ISOBUS-yhteensopiva näyttö tai traktori kuten meillä kokeen lopussa, kun vetokoneena oli John Deere 6.150 M.

Quarz 800 -ohjaimen kosketusnäytön herkkyys oli hyvä. Järjestelmä käynnistyi ja päivittyi nopeasti, sillä sekä Quartz-ohjaimen että John Deeren ISOBUS-näyttö olivat käyttövalmiina alle minuutissa.

Sulkyn valikossa on 4 sivua. Kotisivulta pääsee kolmelle eri alasivuille. Levitys käynnistetään ajosivulta, jossa näkyy myös levitysleveys ja syöttölaiteen sen hetkinen kilomäärä. Mikäli lohkoautomatiikka on käytössä, niin se ”maalaa” ajetut kohdat.

Kuljettaja joutuu ajon aikana hyppelemään sivujen välillä, koska säiliössä olevan lannoitteen määrä tai sillä ajettava pinta-ala eivät näy maalausnäytössä. Sivujen vaihtotarpeesta pääsee hankkimalla yhdyskaapelin tai rinnakkaisnäytön levitysalan näyttöä varten.

Valikon neljäs sivu on tietojen syöttöä ja lukua varten, eikä sitä tarvita ajon aikana. Sieltä voi kytkeä päälle myös kätevän pesutoiminnan, joka pitää luukut avattuna virran katkaisun jälkeenkin.

Kuljettajan on ennen työn alkua aktivoitava lohkoautomatiikka. Levitys käynnistetään painamalla hallintalaiteen oikeassa yläkulmassa olevaa vihreää pistettä, joka muuttuu ajon aikana punaiseksi.

Aluksi on kierrettävä lohkon reunat, jotta levitys pysähtyy ja käynnistyy päisteissä automaattisesti. Levitysmäärä säätyy ajonopeuden ja työleveyden mukaan automaattisesti. Vaaka mittaa lannoitteen määrää 30 sekunnin välein.

Ajon aikana kannattaa pitää levityssivu auki, koska sen kuvassa näkyy levitin sekä sen takana viuhkaan jaettu, 12-osainen levityskuvio. Sen koko vaihtuu ajan aikana todellisen levitysleveyden mukaan, mikä on hyvin havainnollista.

Säätöarvot taulukoista

Helpoin tapa säätää kone on ladata Sulkyn ylläpitämä Fertitest-palvelu älypuhelimeen ja hakea sen avulla lannoitekohtaiset säädöt. Valitettavasti kaikille Suomessa myytäville lannoitteille ei löytynyt valmiita säätöarvoja. Mikäli valmista tai helposti sovellettavaa taulukkoa ei löydy, niin säätöarvot voi hakea lannoitteen ominaispainon ja raekoon jakauman avulla.

Sulkyssä on vain vähän säädettäviä kohtia. Säätöarvoissa on työleveyden, levitysmäärän ja lannoitteen ominaispainon lisäksi vain yksi luku, joka syötetään ohjaimen asetussivulle. Luku vaihteli eri Y-lannosten välillä todella vähän, mikä pienentää säätövirheen mahdollisuutta.

Kuljettaja voi itse nostaa tai laskea levitysmäärää 10 %:n portain, tavoitemäärä näkyy näytössä olevan levittimen kuvakkeen kummankin lautasen alla.

Sulky pidetään vaakasuorassa levityksen aikana, konetta kallistettiin vasta tähkälevityksessä.

Reunalevitys voisi olla tarkempi

Triboard-reunalevitys perustuu lannoiterakeen pudotuskohdan muuttamiseen. Reunalevitykselle voi valita kaksi eri tapaa. Vesistöjen varrella tulee käyttää niukemman lannoitustason ja pienemmän heittoetäisyyden ohjelmaa. Taulussa näkyy, että levitysmäärä on pientareen puolella 15 % alhaisempi kuin säädetty arvo. Tätä käytettäessä pellon pientareelle jää usean metrin levyinen vaaleampi kohta, mutta silti rakeita lentää jonkin verran kaistan ulkopuolelle. Pudotimme V.O.A:n kierrosluvun noin 470 k/min, mikä vähensi reunan yli lentävien rakeiden määrää, mutta ei onneksi näkynyt vaaleana raitana pellon puolella. Valitettavasti ohjetta kierrosluvun pudottamisesta ei neuvottu koneen näytössä tai Fertitestin levitystaulukossa, vaan saimme sen maahantuojan edustajalta.

Vaikutelmaksi jäi, että pudotuskohtaa muuttamalla toteutettu Triboard-reunalevitys ei rajoita yksittäisten rakeiden lentoa yhtä tehokkaasti kuin perinteinen ritilä.

Käytännössä hyvä tarkkuus

Täytimme levittimeen kevään ensimmäisissä levityksissä korkeintaan 2 säkkiä kerrallaan, jotta traktorin paino pysyi aisoissa. Viljatilan ei kannata investoida ylisuureen säiliöön, koska kertalevitysmäärät ovat kohtuullisia ja pellot usein märkiä. Testikoneen leveä säiliö rajoitti näkyvyyttä taakse, mikä on merkittävästi parempi 2 500 l säiliöllä varustetussa, 255 cm leveässä rinnakkaismallissa. Vakiovarusteena olevat valot ovat suuren leveyden vuoksi tarpeen.

Keskipakolevittimessä kannattaa käyttää hyvälaatuisia lannoitteita, jonka rakeet kestävät iskuja ja niiden kokojakauma on mahdollisimman tasainen.

Mittasimme levitystarkkuutta käyttämällä mittalaatikoita. Taulukkoarvoilla päästiin melko tasaiseen kuvioon. Sitä oli vaikea hienosäätää, koska ohjelmassa ei ole kuin yksi säätöarvo. Pääsimme silti kaikilla lannoitelaaduilla hyvään tulokseen ja kasvustot olivat tasaisia. Kasvustossa ei näkynyt värieroja edes syysviljoilla, joilla päästiin kuitenkin kohtuulliseen satotasoon.

Vaikutelmaksi jäi, että Sulkyllä ei päästä aivan huipputarkkuuteen, mutta toisaalta suuren säätövirheen riski on pieni. Käytännössä levityksen tasaisuus on hyvä ja päisteautomatiikka käynnisti ja pysäytti syötön oikeaan aikaan. Ranskalaisen IRSTEA-tutkimuslaitoksen kokeessa Sulkyn automaattinen Econov syöttömäärän säätö ja päisteautomatiikka säästivät 9 % lannoitetta, koska päällekkäislevitys oli vähäistä.

Vaa’alla ja lohkoautomatiikalla varustettu levitin on tehokas kone, joka sopii erinomaisesti urakointiin myös epäsäännöllisillä lohkoilla.

Testiryhmä: Osmo Oristo, Uolevi Oristo

KIITÄMME & MOITIMME:
 • Helppokäyttöinen
 • Pieni säätövirheen riski
 • Alhaalta kapea ja jyrkkäreunainen perussäiliö
 • Askelmana toimiva suojakaari
 • Levitystarkkuus
 • Sekoittimen toiminta
 • Reunalevitys
 • Suomessa myytäville lannoitteille niukasti valmiita arvoja
 • Näkyvyys taakse

Katso myös videolta, millaisia ovat Sulkyn tärkeimmät toiminnot:

Sulkyn X40+ Econov -levittimen käyttö on vaaka- ja päisteautomatiikan sekä valmistajan palvelusta saatavien lannoitekohtaisten säätöarvojen ansiosta helppoa

Lue lisää