Maarakennus

Kaivukoneiden ilmastoinnin tehokkuudessa suuria eroja

Ari Lemminkäinen
Eurofins Expert Servicen olosuhdehalli mahdollistaa laitteiden suorituskyvyn testauksen äärilämpötiloissa. Ulkopuolista säteilylämpöä simuloitiin lisävalaistuksella. Ennen ilmastoinnin päälle kytkemistä hyttien lämpötilat olivat noin 39 astetta.

Kesä 2018 asetti koneiden ilmastointilaitteet koetukselle, sillä lämpötilat pysyivät hellerajan yläpuolella viikkokausia. Työmailta kantautuneiden kommenttien perusteella kaikkien koneiden sisälämpötilat eivät pysyneet hallinnassa, sillä ilmastoinnin teho ei yksinkertaisesti riittänyt.

Eurofins Expert Services Oy tarjosi mahdollisuuden testata koneiden suorituskykyä myös ääriolosuhteissa. Tarkoitukseen suunnitellun hallin lämpötilaa voidaan säätää -40 ja +55 celsiusasteen välillä. Koneviestin vertailuissa hallia on aiemmin hyödynnetty esim. ohjaamon huurtenpoistokokeissa ja lämmityslaitteen suorituskykymittauksissa. Tällä kertaa vuorossa oli ilmastoinnin tehokkuuden testaus.

Testissä kiinnitimme kahdeksan lämpötila-anturia eri puolille ohjaamoa. Minuutin välein tallennetuista lämpötiloista laskettiin keskiarvo, jonka perusteella saatiin luotua ohjaamon kokonaislämpötilaa kuvaava käyrä. Auringon luomaa lämmitystä simuloitiin useilla halogeenivaloilla, jotka suunnattiin hehkuttamaan ohjaamoa yläviistosta vakioetäisyydeltä

Ennen testiä koneiden hyttien lämpötilojen annettiin tasaantua hallissa parin tunnin ajan. Valojen kytkemisen jälkeen lämpökuormaa kasvatettiin noin 20 minuutin ajan, jonka jälkeen koneet käynnistettiin ja moottoreiden kierrosluvuksi asetettiin noin 1 500 kierrosminuuttia. Ilmastointilaite säädettiin puhaltamaan kylmintä mahdollista ilmaa. Koko testin pituus oli 55 minuuttia, mikä riitti hyvin erottelemaan jyvät akanoista.

Suuria eroja

Testin aloitushetkellä ohjaamojen lämpötilat olivat 1,7 asteen sisällä toisistaan keskiarvon ollessa 33,7 astetta. Valojen sytyttämisen jälkeen säteilykuorma nosti lämpötilat n. 39 asteeseen. Ohjaamojen lämpenemisen nopeuteen ja loppulämpötilaan vaikuttaa esim. ohjaamon lasipinta-alan koko.

Ilmastoinnin käynnistämisen jälkeen ohjaamon lämpötila lähti jyrkkään laskuun. Poikkeuksena oli kuitenkin Bobcat, jossa ilmastointilaitteen huollosta huolimatta lämpötila laski selvästi loivemmin kuin muilla koneilla. Bobcatin ohjaamon lämpötila testin lopussa oli edelleen yli 30 astetta. Kärkipäässä Wacker Neuson ja JCB saavuttivat tulokset 23,1 ja 23,7 astetta, joten ero koneiden välillä on yllättävän suuri.

Myös ECM:n kylmäkojeesta loppui hieman potku, sillä lämpötila oli lopussa lähes 27 astetta. Myös Komatsun ja Catin lämpötilat jäivät yli 26 asteeseen.

Lue lisää