Lisäartikkeli: Keskipakolevittimellä päästään tasaiseen levitykseen, kun kone säädetään oikealla tavalla

Amazonen levitys perustuu muiden valmistajien tavoin riittävään päällekkäislevitykseen. Kun työskennellään alle 30 metrin työleveyksillä, niin paras levitystarkkuus saavutetaan täydellisellä päällekkäislevityksellä.
Uolevi Oristo
Kuvassa lannoiteraakeet lentävät koneen oikealla puolella ainoastaan pellon reunassa kulkevalle suojakaistalle asti, koska reunalevitysvarustus on käytössä. Koneen vasemmalla puolella kaikkein kauemmas lentävät lannoiterakeet osuvat maahan 24 metrin kohdalle, eri seuraavan ajouralle.

Käytimme testissä 24 metrin ajouraväliä. Tässä tapauksessa täydellinen päällekkäislevitys saavutetaan säätämällä kone siten, että kaikkein kauimmaksi lentävät lannoiterakeet putoavat maahan 24 metrin päässä koneen keskilinjasta.

Kaaviossa olevat siniset viivat kuvaavat, kuinka lannoitteen määrä laskee tasaisesti sitä mukaan kun levitysetäisyys kasvaa. Levityskuvio- ja samalla lannoitteen määrä kaikissa pellon kohdissa on symmetrinen silloin, kun kahdella eri ajokerralla levityn lannoitteen yhteenlaskettu määrä on yhtä suuri. Kaaviossa oleva punainen viiva on saatu laskemalla kumpaakin sinisen viivan edustamat lannoitemäärät yhteen.

Kaavio on teoreettinen, mutta levityskuvio käyttäytyy näin, kun kone on säädetty oikein ja lannoite on riittävän laadukasta.

Käytettäessä yli 30 metrin leveyksiä valmistajat joutuvat suunnittelemaan levityskaavion eri tavoin siksi, että lannoiteraakeet eivät yksinkertaisesti lennä riittävän kauas. Silloin käytetään levityskuviota, jossa levitysmäärä on koneen keskeltä mitattuna tasainen, mutta määrä alkaa laskea sitä mukaa kuin rinnakkainen ajoura lähestyy.

Keskipakolevittimien päällekkäislevitykseen perustuva levitystapa sallii pienet ajovirheet – toisin kuin ns. pneumaattinen levitin, jossa lannoite siirtyy ilmalla 1–2 metrin välein sijaitsevaan levityssuuttimiin. Tällaisen levittimen levityskuvio on hyvin jyrkkäreunainen, jolloin virheet näkyvät pellossa tummina tai vaaleina raitoina.

Jukka-Pekka Lindbäck
Kuvassa O-merkitty kohta on keskimmäinen ajoura, jonka vasemmalla ja oikealla puolella on 24 m etäisyydellä olevat urat. Kuvassa olevat siniset viivat kuvaa, kuinka uralta levitetty lannoitteen määrä vähenee (viiva laskee) sitä mukaan kuin etäisyys ajourien (-24,0 ja 24) keskellä olevasta koneesta kasvaa. Amazonen heittoetäisyys kaksi kertaa pisteessä olevaan on levinnyt peltoon. Uran keskikohta (0) on saanut koko lannoitemäärän tällä ajokerralla. Lannoitteen määrä vähenee sitä mukaan, kun lähestytään levityskuvion reunoja.

Lue lisää Amazonen kokeilusta Vaaka-automatiikalla varustettu Amazonen ZA-V 2200 Super Profis -lannoitteenlevitin – helppoa levitystä Amazone MySpreader app -sovelluksen säätöarvoilla KV 15/2020!

Lue lisää