Kotieläintuotanto
Kokeilu Ny-Tek Beltscoop

Ny-Tek Beltscoop -kuivituskauha sopii kuivitukseen ja ruokintaan

Kuivittaminen on karjakokojen kasvun ja eläinten terveyteen panostamisen myötä noussut merkittäväksi työvaiheeksi karjatiloilla. Työhön on tarjolla monenlaisia ratkaisuja saavista ja lapiosta aina täysautomaattisiin järjestelmiin saakka. Kunhan talosta löytyy tuotantotiloihin sopiva työkone, voi hyvä keskitien ratkaisu olla kuivituskauha, jolla hoituvat myös pienet ruokintatyöt.
Tuomas Anttila
Kun kauha on puolen metrin korkeudella, heittää se kuivikkeen noin metrin päähän.

Koneviestin numerossa 15/2018 esitellyn Ny-Tek Oy:n ensimmäisiä tuotteita ovat Beltscoop-kuivituskauhat. Isäntien toiveesta kehitetty tuote lanseerattiin vuonna 2012, ja sen jälkeen kauhat ovatkin saavuttaneet markkinoilla suuren suosion.

Malleja on kuusi, joista 500, 700 ja 1 000 litran kauhat on suunnattu pienkuormaimille, kun taas 2 000, 2 500 ja 3 000 litran mallit soveltuvat traktorin, pyöräkuormaajan tai kurottajan työpariksi. Kauhan voi tilata myös nostolaitesovitteella, joten etukuormain ei ole välttämättömyys. Jokaisen mallin tilavuutta on mahdollista kasvattaa tehdastekoisilla lisälaidoilla jopa 50 %. Lyhyen laskutoimituksen perusteella yhdellä traktorilla ja kahdella lisälaidoin varustetulla kauhalla on siis mahdollista kuljettaa jopa 9 m3 kuiviketta kerralla.

Kokeiltavaksi valikoitui pienin, 500 litran kauha ilman lisälaitoja. Noin 1 400 kg painava pienkuormain olisi jaksanut kannatella suurempaa 700 litran malliakin, mutta se ei olisi kokeilutiloissa toiminut leveytensä puolesta. Tämä johtuu siitä, että kolmen pienimmän ja kolmen suurimman mallin erona on ainoastaan niiden leveys. Tämä voikin olla merkittävä valintakriteeri, jos koneella täytyy mahtua esimerkiksi pujottelemaan lantakäytävää pitkin.

Jyrsinrummulla tasalaatuiseksi

Kauhan sisällä on kaksi sekoitinta. Ylempi sekoitin on ohut ja siinä on neljä kappaletta noin 20 cm pituisia lapoja. Sekoitin pyörii hitaasti, ja sen tarkoituksena on sekoittamisen lisäksi pitää huoli ettei materiaali holvaannu.

Alempana pyörii toinen sekoitin, tai paremminkin jyrsinrumpu. Se on halkaisijaltaan huomattavasti ylempää sekoitinta suurempi, ja siinä on noin 4 cm pituisia teriä. Rumpu on lähellä kauhan etu- ja takaseinää, joten rummun pyörimisnopeus määrittää sen, miten nopeasti materiaali virtaa sen alapuolella olevalle levityskuljettimelle. Rummun terät jyrsivät materiaalin tasalaatuiseksi, mikä parantaa levitysjälkeä. Tästä on hyötyä varsinkin kuiviketta parsiin ohueksi matoksi levittäessä.

Kokeilun yhteydessä sekoituskoneistosta selvisi muutamia asioita. Vaikka ylemmässä sekoittimessa on pitkät lavat, ei se kaikilla materiaaleilla – kuten joillain turvetyypeillä ja separoidulla lannalla – täysin estä holvaantumista. Materiaali pakkautuu lastatessa tiukasti kauhan etuosaan, kun kauha koukataan kasaa vasten pystyyn. Tämä pakkautunut materiaali ei pääse valumaan omalla painollaan sekoittimille. Holvaantumisherkillä materiaaleilla kauha kannattaakin tilata T:n mallisilla sekoituslavoilla, jotka tehostavat sekoitusta ja estävät holvaantumista. T:n malliset sekoituslavat kuitenkin vaativat enemmän sekoitustehoa. Toinen vaihtoehto ongelman korjaamiseksi on kauhan käännön, tai nostolaitesovitteisessa mallissa apurungon kippaussylinterin kopauttaminen niin, että materiaali irtoaa seinästä.

Kokeilussa huomattiin myös, että levityssuunta vaikuttaa kauhan tyhjenemisnopeuteen, sillä kauha tyhjenee nopeammin oikealle kuin vasemmalle. Sekoitinkeloille ja levityskuljettimelle on erilliset hydraulimoottorit mutta niitä käytetään samalla hydrauliikkalohkolla, joten niiden pyörimissuunnat ovat toisistaan riippuvaisia. Syinä eroon ovat, että kauha ei ole etu- ja takareunastaan täysin symmetrinen, ja lisäksi tässäkin tapauksessa materiaalin pakkautuminen tiiviimmin etureunaan vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole ongelma vaan ominaisuus, sillä kauha tyhjenee kuivikkeella hyvinkin nopeasti. Jos siis halutaan levittää nopeasti ja paksulle, kannattaa purkaa oikealla puolelle, ja jos tavoitteena on ohuempi kerros, kannattaa kauha tyhjentää vasemmalle.

Siistimpää levitystä

Kauhan levittimessä ei ole erillistä kiihdytinrullaa kuten joissain tapauksissa, vaan levitys perustuu koko levitysmaton suureen pyörimisnopeuteen. Levitysetäisyyteen voidaan vaikuttaa hytistä käsin hydrauliikan virtauksella ja kauhan korkeudella. Valmistaja lupaa pienemmille malleille levitysleveydeksi 1–3 metriä ja suuremmille 1–5 metriä.

Luvattu levitysleveys piti kokeilussa hyvinkin paikkansa, sillä kun kauha oli noin 50 cm korkeudella ja virtaus maksimissa, lensi kuivike noin metrin päähän. Kun kauhan nosti hieman alle kolmeen metriin, ylsi kuivike noin kolmen metrin päähän. Hydrauliikan virtausta pienentämällä voi materiaalin tiputtaa myös aivan kauhan viereen.

Jos levitysmatkaa halutaan lisätä, voidaan kauha varustaa noin metrin pituisella, pystyyn taittuvalla lisäkuljettimella, jolloin levitys onnistuu jopa yli 10 metriin. Tällainen levitysmatka on vertailukelpoinen jopa kuivikepuhaltimella varustettujen paalisilppurien ja apevaunujen kanssa. Etuna puhaltimeen verrattuna on hiljaisempi, ja huomattavasti pölyttömämpi levitys. Haittapuolena tietenkin on, että olki, jota yleisimmin käytetään puhallukseen, pitää silputa etukäteen.

Monipuolisuus etuna

Kauha on ensisijaisesti suunniteltu perinteisimmille kuivitusmateriaaleille, kuten turpeelle, kutterille ja silputulle oljelle. Valmistajan mukaan laitteella onnistuu näiden lisäksi murskeviljan, jauhon, hienonnetun kuivaheinän, appeen ja muun esihienonnetun materiaalin jako. Hyvin juoksevilla materiaaleilla, kuten kuivalla jauholla ja rypsillä käytettäessä kannattaa kuitenkin varautua siihen, että materiaali valuu siirtoajossa ulos levityskuljettimen päädyistä.

Kauhalla päästiin kokeilemaan myös hieman haastavampia materiaaleja. Kuivitukseen käytettiin separoidun lehmänlannan ja turpeen sekoitusta, joka on kosteampaa, ja näin ollen painavampaa ja sitkeämpää kuin muut kuivikkeet. Levitys oli yhtä sujuvaa kuin turpeellakin, eikä pöly häirinnyt työskentelyä. Toinen koemateriaali oli syväkuivikeparsien erikoisuus, eli niiden pohjalle levitetty hake. Sekin levittyi varsin vaivattomasti.

Hieman ongelmallisempia materiaaleja olivat hienontamaton tarkkuussilputtu säilörehu ja silppuamaton olki. Säilörehussa ainoana ongelmana oli kauhan tyhjentymisen hitaus, sillä jyrsinrumpu ei päästänyt läpi kiinteitä rehutuppoja, vaan jyrsi rehun täysin irtonaiseksi. Oljen levitys oli ymmärrettävästi katkonaista, sillä pitkä olki kietoutui varsinkin ylemmän sekoituskelan ympärille varsin helposti. Lopulta kauha kuitenkin tyhjeni omin voimin.

Kauhan monipuolinen materiaalivalikoima ja haastavat käyttöolosuhteet on otettu huomioon suunnittelussa. Korroosiokestävyyttä on nimittäin parannettu kauhan kuumasinkityksellä, joka on varmasti tarpeen varsinkin säilörehua tai separoitua lantaa käsiteltäessä.

Yksinkertainen ja toimiva

Kaikenkaikkiaan kauha osoittautui erittäin toimivaksi laitteeksi. Levitys on sujuvaa ja heittomatka on ilman lisäkuljetintakin varsin riittävä moneen käyttötarkoitukseen. Kuivituksen lisäksi laite sopii erinomaisesti pieniin ruokintatöihin, kuten vasikkalan tai muiden erillisryhmien ruokintaan. Laite erottuu monista muista markkinoilla olevista tuotteista nimenomaan jyrsinrummun ansiosta, joka lisää monikäyttöisyyttä ja parantaa levitystasaisuutta.

Ongelmat ja puutteet, kuten holvaus ja hydrauliikkaletkujen sijainti ovat pieniä asioita laitteen etuihin ja pieneen huollontarpeeseen verrattuna. Jos siis valikoimasta löytyy kauha jossa on riittävästi tilavuutta, sopiva heittomatka ja hinta kohtaa tarpeen, on Beltscoop erinomainen vaihtoehto.