Huolto ja Työkalut

Laikka tehon ja materiaalin mukaan

MIRKA
Laikan kovuus on luettavissa Mirkan laikoista tyyppimerkinnän T-kirjaimen paikalta.

Kulmahiomakoneen laikkojen valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota ainakin muutamaan seikkaan. Hionta - ja katkaisulaikkojen kovuutta ilmoitetaankin asteikolla A (erittäin pehmeä) -Z (erittäin kova). Luokitus on sama riippumatta laikan valmistajasta.

Suuritehoinen ammattimallin kulmahiomakone kuluttaa pehmeän laikan nopeasti loppuun ja toisaalta pienitehoinen rälläkkä ei puolestaan jaksa leikata kovemman laikan vaatimalla painatuksella.

Kovuuteen saadaan vaikutettua hiontamateriaalilla ja sidosaineen eli hartsin valinnalla. Liian kova laikka kiillottuu leikkuupinnasta, sillä hiontapartikkelit eivät lohkeile. Hiontapartikkelien lohkeillessa ja irrotessa sidosaineesta muodostuu hiontalaikkaan uusia teräviä leikkauspintoja.

Konevalmistajat suosittelevat akkurälläköille ohuemman pään ja pehmeimpiä teräkselle tarkoitettuja katkaisulaikkoja, sillä keskimäärin akkukoneiden tehot eivät toistaiseksi ole johdollisten ammattikoneiden tasolla. Testissä käytettyjen Mirka M-Fix Inox -katkaisulaikkojen kovuusluokitus oli S. Laikan paksuuden kasvaessa kulmahiomakoneelta vaadittava tarvittava teho sekä leikkauksessa poistettavan materiaalin määrä kasvavat. Paksumpi laikka ei ole myöskään yhtä herkkä rikkoutumaan.

Laikat suunnitellaan keskiöstään heikommaksi, jotta laikka rikkoutuu hallitusti sen hirttäessä kiinni tai koneen pudotessa. Näin syntyvä takapotku ei ole yhtä voimakas ja laikka sirpaloituu vähemmän.

Vääntävällä rälläkällä laikkaa voidaan painattaa kovempaa, mutta tällöin on otettava huomioon, että laikan on myös kestettävä sama paine. Liian kova painatus kuluttaa laikan loppuun ennenaikaisesti. Parasta leikkuunopeutta ja laikan kestävyyttä ei saavuteta äärettömällä kovalla painatuksella, vaan se riippuu koneen tehosta, kierrosnopeudesta ja laikan painatuksesta sekä työstettävästä materiaalista.

Alumiinin leikkaaminen onnistuu kulmahiomakoneella, mutta vaatii erityisen pehmeän laikan. Tavallisen teräslaikan huokoset täyttyvät alumiinista, jolloin laikan pinta kiillottuu ja kadottaa ominaisuutensa. Pahimmassa tapauksessa laikka rikkoutuu siihen takertuneen alumiinin painosta.

Lue lisää