Huolto ja Työkalut

Pidennä työkoneiden renkaiden elinikää ja säästä rengaskuluissa – näin hoidat koneen renkaita

Suurimman rahallisen säästön rengaskuluissa voi saavuttaa hyvällä renkaiden hoidolla ja optimoiduilla käyttötavoilla. Tässä artikkelissa on luetteloitu tärkeitä renkaan käyttöikään vaikuttavia asioita.

Renkaan elinikä riippuu merkittävissä määrin sekä käyttöolosuhteista että siitä miten rengasta käytetään ja hoidetaan. Nämä asiat ovat jopa paljon merkittävämpiä kustannustekijöitä kuin renkaan laadun vaikutus.

Pelkästään järkiperäisellä rengaspaineiden tarkkailulla ja ajotilanteiden muuttuessa tehtävillä paineen säädöllä voi säästää merkittävästi. Kaikista mahdollisista renkaita tappavista virheistä väärä rengaspaine lienee merkittävin. Rengaspaineiden tarkistus ja säätö tilanteen mukaan on syytä ottaa osaksi päivittäistä työ- ja tarkistusrutiinia.

1. Vältä vajaapaineisuutta

Pieni paine aiheuttaa suuret muodonmuutokset renkaassa vierintäliikkeen aikana. Muodonmuutostyö kehittää lämpöä, mikä puolestaan pehmentää materiaaleja ja heikentää niiden kestävyyttä. Lämpöä syntyy sitä enemmän, mitä suurempi on muodonmuutos ja mitä suurempi on pyörintänopeus. Suurelle kantavuudelle tehdyt renkaat kärsivät yleensä eniten vajaapaineisuuden aiheuttamasta lämpenemisestä. Edellä kerrottu ei koske työskentelyä niillä rengastyypeillä, jotka on suunniteltu toimimaan alhaisilla paineilla.

2. Vältä ylipainetta

Korkea rengaspaine aiheuttaa varsinkin leveää rengasta käytettäessä sen, että tiehen koskettava pinta-ala jää hyvin pieneksi. Veto kohdistuu silloin vain muutamiin renkaan kuvion kohtiin, jolloin ne joutuvat kovalle rasitukselle. Tämän seurauksena yleensä renkaan keskiosa kuluu nopeasti. Samalla renkaan kantavuus heikkenee ja se on pehmeissä oloissa altis kaivautumaan, myös luisto lisääntyy.

3. Vältä ylinopeutta

Kaikille renkaille on maksiminopeus, jonka ne kestävät. Maantieajossa työkonerenkaiden suurin nopeus ylittyy helposti, jos asiaan ei kiinnitä huomiota. Tämä koskee erityisesti traktorin perässä vedettävien työkoneiden renkaita, joissa on usein alhainen nopeusluokitus. Liian alhainen rengaspaine lisää ylinopeuden aiheuttamaa haittaa. Renkaan lämpötilan nousu voi olla haitallista jo 50 km/h nopeudesta alkaen.

4. Vältä ylikuormitusta

Ylikuorma on renkaalle yhtä vaarallista kuin väärä paine. Ylikuorman ja suuren nopeuden yhdistelmä on kaikkein pahinta. Ylikuorma voi syntyä myös epäedullisesta painojakaumasta, vaikka kokonaismassa pysyisi kohtuullisena. Jos renkailla on tarkoitus pärjätä vielä tulevaisuudessakin, pitää ylikuormia välttää.

5. Rauhallinen ajaminen tuo säästöä

Renkaat kuluvat eniten kiihdytyksissä, jarrutuksissa ja tiukoissa käännöksissä. Mitä rauhallisimmin nämä suoritetaan, sitä pienempiä kuormia renkaat joutuvat kestämään. Sanomattakin on selvää, että luistattaminen on kaikkein pahin asia. Jos kone tai ajoneuvo jää kiinni paikkaa, jossa saven, mullan tai siltin seassa on mursketta tai teräviä kiviä, saattaa olla edullisinta hankkia heti hinausapua eikä yrittää pois omin voimin.

6. Renkaita pitää varjella auringolta ja haitallisilta aineilta

Kumipyörillä varustettua työkonetta tai muutakaan kalustoa ei pitäisi säilyttää suorassa auringonpaisteessa alttiina UV-valolle. Koneiden pitäminen katoksessa on tämänkin vuoksi hyvin suositeltavaa.

Otsoni on aine, jota renkaat – eikä oikein mikään kumi – siedä. Otsonia syntyy esimerkiksi sähkömoottoreissa, joten puhaltimia, pumppuja tai kompressoreja ei kannata käyttää tiloissa, joissa on kumirenkaita. Jos renkaan päälle pääsee valumaan poltto- tai voiteluöljyä on rengas pestävä mahdollisimman pian.

7. Vanteet, akselit, nivelet, pyöränkulmat

Suuri määrä rahaa menee haaskuuseen virheellisten pyöränkulmien, vinojen akseleiden tai kierojen vanteiden takia. Ajoneuvon tai koneen rakenteesta riippuu, mitkä näistä asioista tulevat kysymykseen. Renkaiden hintaan nähden edellä mainittujen ongelmien korjaaminen ei ole mahdoton kustannus. Renkaan käyttöiän kasvamisen ohella yleensä myös ajomukavuus ja -turvallisuus paranevat.

8. Pidä renkaat pyöreinä

Koneen tai auton pitkäaikainen varastointi kannattaa tehdä pukeilla. Nykyrenkaat ovat säilytyksen osalta parempia kuin vanhat, mutta myös moderneihinkin renkaisiin voi tulla pysyviä muodonmuutoksia seisotuksesta. Vielä tärkeämpää on pitää renkaat irti jäisestä maasta, jos varastointi kestää talven yli. Vesi voi päästä pinnoitetuissa renkaissa rungon ja kulutuspinnan väliin, mikä johtaa pinnan irtoamiseen.

9. Paripyörien välien tarkastus

Paripyörien väliin juuttuva kivi rikkoo helposti renkaan. Riittävän tiheään tehdyt tarkastukset estävät vaurioiden syntymisen.

10. Pintakuviolla on merkitystä

Renkaan pintakuvio vaikuttaa myös renkaan kestoikään. Pintakuvion paksuus ja suurempi kumin määrä nappuloissa yleensä merkitsee pidempää käyttöikää. Tarkoitukseen sopimaton pintakuvio kuluttaa kuitenkin renkaan nopeasti tai altistaa renkaan vaurioille. Tässä muutama esimerkki: Ajettaessa irtonaisella murskeella tai louheella on renkaan kuvion oltava sellainen, että kiviä ei pääse tarttumaan pintakuvion sisään. Hyvin karkeakuvioista rengasta ei pidä käyttää nopeaan ajoon. Varsinkaan kuorma-autojen ohjaavilla akseleilla ei pitäisi käyttää nappulakuvioituja renkaita.

Aiemmin traktoreiden peltorenkaita ei ollut varsinaisesti tarkoitettu maatieajoon, mutta nykyään urakoinnin lisäännyttyä tilanne on muuttunut ratkaisevasti.

Uusi korkeakuvioinen rengas kuluu eniten maantieajossa, minkä vuoksi vanhat renkaat kannattaa käyttää loppuun maantieajossa – mikäli mahdollista.

Lue lisää