Huolto ja Työkalut

Nivelakselin korjaamisessa ja hankinnassa huomioitavia asioita

Jos akselin nivelessä tai putkessa ilmenee vaurio, pyri selvittämään vaurion syy. Samoin on meneteltävä myös silloin, kun akselin nivel on kulunut poikkeuksellisen nopeasti loppuun.

- Onko akselin kokoluokka liian pieni tehoon nähden (ei alle 6-kokoluokan akselia yli 100 hv:n traktoriin, 120 hv edellyttää yleensä 8-kokoluokan akselia)

- Ovatko nivelkulmat liian suuret, pitäisikö käyttää laajakulma-akselia

- Onko nivelakselin pituus oikea

- Pitäisikö akselissa olla suojakytkin, joka estäisi ylisuuret rasitukset. Jos työkoneessa ei ole suojakytkintä, kannattaa nivelakseli varustaa suojakytkimellä.

- Onko voitelu tehty liian harvoin

Jos akselia ei voi korjata ja se täytyy vaihtaa uuteen, täytyy etsiä mahdollisimman tarkkaan samanlainen akseli

- Kokoluokka selviää mittaamalla nivelristikon laakerikupin halkaisija ja ristikon kokonaiskorkeus

- Mitataan alkuperäisen akselin minimi- ja maksimipituudet. Lyhyempää akselia ei kannata hankkia, mutta uusi akseli voi olla pidempi, sillä sen voi tarvittaessa lyhentää.

- Tarkastetaan akselin päiden koko (normaali 1 3/8 tai suurempi 1 ¾)

- Jos akselissa on suojakytkin tai vapaakytkin, pyritään saamaan samanlaiset myös uuteen akseliin. Samoin laajakulmanivelen voi korvata vain laajakulmanivelellä, elleivät käyttöolosuhteet ole selvästi sellaiset, että vaihdon voi tehdä.

Uuden työkoneen kohdalla on tarkistettava valmistajan ohjeet akselille ja sen lisäksi verrattava mitoitusta myös traktorin tehoon.

Lue lisää