Huolto ja Työkalut

Ruosteen synty

Ruoste on lähinnä rautaoksidien ja rautahydroksidien seosta eli hapettunutta rautaa. Ruoste on huokoista ja pidättää tehokkaasti kosteutta, mikä taas kiihdyttää ruostumista edelleen. Ruosteen tilavuus on noin 3–6 kertaa enemmän kuin puhtaan metallin. Käytännössä tilavuuden kasvu on yleensä tätäkin suurempaa, sillä ruostekerrokset ovat huokoisia ja lehteileviä.

Ruostuminen on itse asiassa melko monimutkainen tapahtuma, johon vaikuttaa paljon raudan, hapen ja kosteuden koostumus sekä ympäristötekijät, kuten lämpötila, suolaisuus ja pintojen happamuus. Syntynyt lopputuote – ruoste – on monella tavalla hankalaa tavaraa. Kiinteä ruoste on hyvin kovaa, kovempaa kuin esimerkiksi normaali maali. Osin ruostekerros on taas kerroksellista ja irtonaista, ja varisee pois jättäen jälkeensä ruostereiän. Sadevesi ottaa mukaansa liukoista ruostetta, jolloin esineisiin syntyy ruskeita ruostevanoja.

Maali suojaa, mutta ei täysin

Tavallisin tapa ehkäistä ruostumista on estää kosteuden ja hapen pääsy metallin pinnalle. Kerros maalia eristää raudan kosteudelta ja suojaa näin ruostumiselta. Valitettavaa kuitenkin on, että suojakerroksen kestävyys on rajallinen: ikääntyminen, lämpötilanvaihtelut, auringon säteily ja vastaavat tekijät kuluttavat suojakerrosta, johon syntyy ajan kuluessa mikroskooppisia halkeamia, joita pitkin kosteus pääsee lopulta kosketuksiin puhtaan metallipinnan kanssa. Päästyään vauhtiin muodostuva ruoste vaatii lisää tilaa, aiheuttaen maalipintaan painetta. Maalikerroksen joustavuudesta riippuen pinta rikkoutuu ennemmin tai myöhemmin ja syntyy kaikkien hyvin tuntema ruostekukkanen. Maalipinnan rikkouduttua kosteus ja happi pääsevät taas esteettä aiheuttamaan lisää ruostumista.

Ruostuneen pinnan korjaus perustuu siihen, että muodostunut ruoste poistetaan ja metalli pinnoitetaan uudelleen. Kunnollinen korjaus on siinä mielessä vaikeaa, että huolellisesta puhdistuksesta huolimatta pintaan yleensä jää aina hieman ruostetta ja joskus jopa kosteuttakin. Jos vielä uusi maalikerros/kerrokset eivät ole riittävän tiiviitä, pääsee kosteus jälleen tekemisiin metallin kanssa ja ruostumisprosessi käynnistyy uudelleen.

Jyrki Karkinen

Lue lisää