Huolto ja Työkalut

Traktorin hydrauliikkaöljyt - Valinnan vaikeutta

Traktorin hydrauliikka- ja vaihteistoöljyn valinta on vaikeaa, sillä useimmilla tiloilla ja koneyrittäjillä on käytössään useita erilaisia traktoreita. Käytännössä traktoreiden hydrauliikan öljyt sekoittuvat väistämättä, kun eri traktoreilla vedetään samoja työkoneita ja perävaunuja.

Eri merkkisissä ja ikäisissä sekä erilaisilla vaihteistoilla varustetuissa koneissa tulisi ohjeiden mukaan useimmiten käyttää erilaisia hydrauliikka- ja vaihteistoöljyjä. Käyttäjän kannalta edullisin ratkaisu olisi löytää kalustolleen sopiva kompromissi.

Voimansiirron öljyille kovat vaatimukset

Voimansiirron öljyn vaatimukset koskevat myös hydrauliikkaöljyjä, mikäli traktorissa on yhteiset öljyt sekä voimansiirrolle että hydrauliikalle. Moottoritehojen kasvun ja erityisesti alaväännön lisääntymisen myötä voimansiirrolta vaadittava momentinsiirtokyky on huomattavasti suurentunut 80- ja 90-luvun koneisiin verrattuna. Kun tähän yhdistetään vaatimus yhä pidemmästä öljynvaihtovälistä, on selvää, että voiteluainevalinnan merkitys korostuu.

Mitä uudempia voimansiirrot ovat, sitä todennäköisemmin niissä käytettävä öljynpaine ja akseleiden pyörimisnopeudet ovat kasvaneet suurempien huippunopeuksien myötä. Nykyöljyjen on sovittava yhteen hammaspyörien ja laakereiden lisäksi myös monilevykytkimien, öljykylpyjarrujen, mäntä- tai hammaspyöräpumppujen ja mekaanisten tai sähköhydraulisten venttiilien kanssa.

Esimerkiksi Teboilin Wetol-öljyissä on valmistajan ilmoituksen mukaan huomioitu sekä voimansiirron kulumisenesto-ominaisuudet että märkäjarrujen tasainen ja hiljainen toiminta ja öljyn mainitaan sopivan koneisiin, joissa vaihteistossa, vetopyörästössä ja hydrauliikassa käytetään samaa öljyä. Vastaavia monikäyttö-öljyjä on käytännössä kaikkien suurten öljyvalmistajien valikoimissa.

Lähes aina monikäyttöisyyden saavuttaminen edellyttää kuitenkin kompromisseja öljyn eri ominaisuuksien osalta, mikä on hyvä muistaa öljyjä hankittaessa.

Luokitus ei kerro kaikkea

Öljyn valintaan vaikuttavat ensisijaisesti vaadittu viskositeetti ja laatuluokitus. Esimerkiksi yleisesti käytetyn API-luokituksen (American Petroleum Institute) mukaisista öljyistä ovat nykyisin käytössä luokat API GL-1, GL-4 ja GL-5. GL-1-luokituksen mukainen öljy ei sisällä paineenkesto- eli EP-lisäaineita ja sopii siksi käytettäväksi vain vaihteistoissa, joissa on alhaiset pyörimisnopeudet.

GL-4-luokituksen mukainen öljy sopii yleensä käytettäväksi nykyisin aktiivikäytössä olevassa traktorikalustossa, sillä öljyssä on melko runsaasti EP-lisäaineistusta.

Raskaaseen käyttöön suunnitellussa, GL-5-luokituksen mukaisessa öljyssä on erittäin runsaasti paineenkestoa nostavaa lisäaineistusta, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia vanhemman traktorikaluston vaihteistoissa esimerkiksi synkronoinnin toiminnan kanssa.

API GL -luokan lisäksi on otettava huomioon myös mahdollisten erikoislisäaineistusten tarve. Traktorin taka-akselilla ei yleisesti ottaen ole kitkalukkoja, jotka vaatisivat lukon toimintaa parantavaa lisäaineistusta, mutta esimerkiksi märät levyjarrut vaativat oikean lisäaineistuksen toiminnan varmistamiseksi.

Traktorivalmistajat ilmoittavat öljyille sekä yleisten öljyluokitusten mukaiset vaatimukset että usein myös omat merkkikohtaiset laatuluokituksensa. Esimerkiksi Valtra Transmission XT60+ -vaihteistoöljyn laatuluokka on yleisen luokituksen mukaan API GL-4, minkä lisäksi öljy täyttää valmistajan oman Valtra G2-B10 -luokituksen vaatimukset.

Paineenkestoluokitukseltaan parempi öljy ei välttämättä sovellu varsinkaan vanhempiin traktoreihin. EP-lisäaineistukset perustuvat rikki- ja fosforiperäisiin aineisiin, jotka saattavat syövyttää vanhemmissa vaihteistoissa käytettyjä kupari- ja messinkiosia.

Taulukossa esiintyvät STOU- (Super Tractor Oil Universal) sekä UTTO- (Universal Tractor Transmission Oil) ovat öljy-yhtiöiden ja traktorivalmistajien yhteistyönä kehittämiä öljyä. Molemmat sopivat käytettäväksi sekä vaihteistossa ja hydrauliikassa että märkien levyjarrujen kanssa, mutta vain STOU-luokituksen mukainen öljy sopii edellä mainittujen lisäksi myös moottoreissa käytettäväksi.

Öljy jää letkuihin

Perävaunun kippisylinteri saattaa sisältää kymmeniä litroja öljyä, mutta vain kipin ollessa ylhäällä. Alas laskettuna yksitoimisessa piirissä öljyä jää letkuihin ja putkiin. Esimerkiksi viiden metrin mittaiseen, sisähalkaisijaltaan 12-milliseen kipin letkuun mahtuu hieman yli 0,6 litraa öljyä. Samanmittaiseen 3/4-tuumaiseen letkuun öljyä sopii jo noin 2,4 litraa.

Multiva TRM 13 -maansiirtovaunun kippisylinterin öljyn tarpeeksi ilmoitetaan 14,2 litraa. Teleskooppisylinteriin jää ala-asennossakin helposti lähes litran verran öljyä. ”Tehtaalla Multivan työkoneisiin ja perävaunuihin laitetaan aina laadukasta vaihteistoöljyä, sillä asiakkaan traktoreissa on sekä yhteisiä että erillisiä hydrauliikkaöljyjä”, Juha Erkkilä Multivalta kertoo.

Metsäkuormaimen sylintereissä ja letkuissa voi olla yli 20 litraa öljyä. ”Esimeriksi Kire 850 -metsäkuormaimen sylintereihin ja letkuihin sopii puomi ylhäällä ja jatkeet suorana öljyä 27,5 litraa. Tukijalat alhaalla ja nosturi varastointiasennossakin öljytilavuus on yli 20 litraa. Sekoittumisen aiheuttaman haitan estämiseksi kaikki kuormaimet täytetään tehtaalla Petro-Canadan märkäjarruille sopivalla vaihteistoöljyllä”, Juhana Toivonen Seppo Kuisma Oy:ltä kertoo.

Öljyt sekoittuvat

Öljy käyttäytyy nesteen tavoin, eli sekoittuu. Esimerkiksi kippisylinterin letkussa sekoittuminen on suhteellisen vähäistä, sillä traktorilta tuleva öljy liikkuu ”rintamana” kohti sylinteriä työntäen jo letkussa ollutta öljyä edellään. Sylinterissä tilanne muuttuu, sillä pienestä reiästä suurella paineella purkautuva öljy aiheuttaa pyörteilyä, mikä sekoittaa öljyt tehokkaasti.

Metsäkäytössä suositun Valmetin 05-sarjan tapauksessa 805-mallin voimansiirron ja hydrauliikan yhteiseksi öljytilavuudeksi ilmoitetaan ohjekirjassa 43 litraa, ilman lisätäyttöä työkoneelle voidaan ottaa 20 litraa. Mikäli traktoriin kytketään hydrauliikkaöljyä täynnä oleva metsäkuormain, saattaa puolet voimansiirron öljyistä sekoittumisen myötä olla hydrauliikkaöljyä. Ohjekirjan mukaan traktorissa on käytettävä öljykylpyjarrujen vuoksi aina vähintään STOU-luokan öljyjä.

Onko sekoittumisesta haittaa?

”Riippumatta siitä, minkä valmistajan koneesta on kysymys, käytetään niissä kuitenkin paljon samoja rakennemateriaaleja ja jopa komponentteja, minkä johdosta koneiden hydrauliikka- ja vaihteistoöljyt ovatkin lähes poikkeuksetta keskenään sekoituskelpoisia. Tässäkin tapauksessa huomiota tulee kuitenkin kiinnittää öljyjen viskositeettiominaisuuksiin, sillä eri viskositeettivaatimuksia laitteistojen välillä esiintyy käytön, tilavuuden ja kuormituksen mukaan”, ajoneuvovoiteluaineiden tuoteryhmäpäällikkö Juha-Pekka Riihimäki Teboililta kertoo.

Vanhassa traktorissa korkeamman EP-lisäaineistuksen (GL-4 vs. GL-5) sisältämä öljy saattaa kuitenkin joissain tapauksissa heikentää synkronirenkaiden toimintaa ja vaikeuttaa vaihteiden vaihtamista, vaiva oli erittäin yleinen silloin, kun synkronoidut vaihteistot alkoivat yleistyä.

Voimansiirron yhteydessä olevat märät levyjarrut saattavat alkaa kirskua jokaisessa jarrutuksessa, mikäli ”väärän” luokituksen öljyä kertyy vaihteistoon runsaasti. Pahimmassa tapauksessa levyjarrujen teho saattaa heikentyä vaarallisesti, mikäli niissä käytettävän öljyn kitkaominaisuudet eivät vastaa suunnittelijan asettamia vaatimuksia.

Monissa portaattomalla voimansiirrolla varustetussa traktorissa on yhteiset öljyt voimansiirrolle ja hydrauliikalle. Näiden portaattoman vaihteistojen työpaineet ovat 300–350 barin luokkaa, joten pumpun männän ja sylinterin välinen öljykalvo on kovilla. Paineensietokykyä ja voiteluominaisuuksia ei kannata riskeerata öljyjä sekoittamalla!

Esimerkkejä taulukossa

Teimme kuvitteellisen esimerkin tilanteesta, jossa yrittäjällä on neljä saman merkkistä, mutta eri ikäistä traktoria, joilla käytetään samoja työkoneita. Pyysimme sekä traktoreiden maahantuojien että öljyjen jälleenmyyjien edustajia täyttämään suositustaulukon. Öljyjen sekoittumishaitan ja varastoinnin helpottamiseksi tavoitteena oli, että yrittäjä voisi käyttää vain yhtä öljylaatua.

Kyseisiin traktoreihin sopii syleensä useita vaihtoehtoja, mutta viereiseen taulukkoon on valittu vain yksi öljylaatu kultakin valmistajalta. Usean merkkisiä traktoreita omistavien kannattaa ristiintaulukoida myös traktorivalmistajien omien öljyjen sopivuutta suhteessa muihin merkkeihin.

Esimerkiksi John Deeren Hy-Gard -öljy täyttää muun muassa Massey Fergusonin M-1144-laatuvaatimukset ja Fendtin Extra Trans -öljy täyttää muun muassa John Deeren, New Hollandin ja Massey Fergusonin vaatimuksia. Kahdessa vanhemmassa Valtrassa voidaan käyttää myös edullisempaa Valtra Transmission -öljyä, joka sopii käytettäväksi useissa Massey Fergusonin, CNH:n, ja John Deeren vaihteistoissa.

Öljyjen myyjät suosittelevat aina noudattamaan traktorivalmistajan vaatimuksia kunkin mallin kohdalla ja taulukossa olevat suositukset perustuvat valmistajilta saatuihin vaatimuksiin ja suosituksiin.

Taulukosta selviää, että näiden esimerkkitraktoreiden tapauksessa Casen ja John Deeren omistajien on pidettävä varastossa vain yhtä voimansiirto- ja hydrauliikkaöljyä. Casen Akcela Hy-Tran Ultraction ja John Deeren Hy-Gard sopivat käytettäväksi aina 80-luvun traktoreista nykyaikaisimpiin portaattomiin voimansiirtoihin.

Valtran tapauksessa valmistaja suosittelee hydrauliikkaöljyä käytettäväksi hydrauliikassa vain, mikäli sen sekoittumisesta ei ole vaaraa. Esimerkkitraktoreista kahdessa vanhemmassa Valtrassa on yhteiset öljyt, kahdessa uudemmassa hydrauliikan ja voimansiirron öljyt ovat erilliset. Molempiin on valittu vaihteistoöljy myös hydrauliikkaan.

Kokeilimme myös öljyjen edustajien nettisivuilla olevia voiteluainesuositustyökaluja. Yleisenä havaintona todettakoon, että esimerkkitapauksista Casen, Fendtin, John Deeren, New Hollandin ja Valtran öljyt löytyvät työkaluilla helposti, mutta Deutz-Fahrin ja Massey Fergusonin tapauksessa neuvotaan useimmiten soittamaan asiakaspalveluun.

Vaihda öljyt ja valikoi työkoneet

Öljyjen sekoittumisen haittavaikutuksilta välttymiseksi parhaimmat konstit ovat huolellisuus, työkoneiden valikointi mahdollisuuksien mukaan sekä ennen kaikkea suositusten mukainen huolto. Mikäli traktorissa on yhteiset voimansiirron ja hydrauliikan öljyt, ei naapurin hydrauliikkaöljyllä käytettyä työkonetta kannata lainata pienten töiden vuoksi.

Esimerkiksi hydrauliikkaöljyä sisältävän kourakuormaimen kytkeminen traktoriin, jossa on yhteiset öljyt, ei ole suotavaa. Mikäli omia työkoneitaan lainaa tai vuokraa muille, on omissa traktoreissa viisasta käyttää voimansiirtoöljyä myös hydrauliikassa, vaikka omissa traktoreissa olisikin erilliset öljyt. Mitä tahansa työkonetta ei kannata kytkeä omaan traktoriin, mikäli koneessa olevan öljyn laatu epäilyttää.

Lue lisää