Huolto ja Työkalut
Työkaluvinkit

Syntyykö reikä kätevämmin sahaamalla vai poraamalla? – Vinkkejä reikäsahalla poraamiseen

Reiän tekeminen sahaamalla on vaihtoehto poraamiselle. Erityisesti suuriläpimittaisia reikiä tehtäessä reikäsaha on monissa tilanteissa käytännöllisin vaihtoehto. Eräissä tilanteissa reikäsaha on hyvä valinta myös suhteellisen pieniä reikiä tehtäessä.
Tapio Vesterinen

Teräslevyyn, muovikaivoon tai kuitulevyyn pitäisi saada siisti tasareunainen reikä. Mikä neuvoksi? Mahdollisuuksia on käytännössä kaksi, mikäli ei olla teollisuuslaitoksessa, jossa on erityiset koneet tätä varten.

Reiän voi aina tehdä poraamalla. Tavalliset kierukkaporat ovat halpoja, kun pysytään enintään 20 mm halkaisijoissa. Suurimman kierukkaporalla saatavan reiän läpimitta riippuu materiaalin työstettävyydestä, mutta tavallisia kierukkatyyppisiä teräsporia käytetään suurimmillaan 40 mm reikien tekoon. Hyvin suuret reiät tehdään usein keernaporalla, joka on keskeltä ontto reikäjyrsin.

Isojen kierukkaporien kohdalla hankaluutena on sekä niiden korkea hinta että vaatimukset porakoneen suhteen. Koneen tehovaatimus kasvaa terän läpimitan mukaan ja koneessa pitää olla riittävän järeä istukka. Reikäsaha on järkevä vaihtoehto, jos suuriläpimittaisia reikiä ei tarvitse tuottaa sarjatyönä.

Tapio Vesterinen
Reikäsaha on riski porakoneelle. Erityisesti suuriläpimittainen reikäsaha saattaa haukata yllättävästi ja rajusti, mikäli porakone tai porattava esine eivät ole aivan tarkasti suorassa toisiinsa nähden tai niiden asento pääsee aavistuksen elämään syystä tai toisesta. Lukemattomia käsiporakoneiden hammasvaihteistoja on rikkoontunut reikäsahalla porattaessa. Myös pylväsporakoneiden pikaistukat ovat vaarassa. Jos koneen voimansiirrossa käytetään kiilahihnaa, voi sen säätöä löysätä hieman, jolloin yllättävä kuormitus purkautuu ennemmin hihnan luistoon kuin istukan rikkoontumiseen.

Reikäsaha:

  • Reikäsaha, toiselta nimeltä rasiapora, on edullinen ja helppokäyttöinen terätyyppi suuriläpimittaisten reikien poraamiseen
  • Sahanterä hammastuksella ja kehänmuotoisella terällä saadaan siistit läpireiät esimerkiksi puuhun, kalustelevyihin tai peltiin
  • Bi-metallista valmistetut reikäsahat, joiden hampaat on usein valmistettu kobolttiseosteisesta pikateräksestä, purevat myös ruostumattomaan teräkseen
  • Reikäsahoissa pidin ja teräosa ovat erillisiä, joten yksi pidin riittää useille terille. Reikäsaha on alun perin amerikkalainen keksintö

Leikkuuöljyn käyttö vähentää kitkaa

Reikäsahoja ovat perinteisesti käyttäneet sähköasentajat, kalusteasentajat ja monet rakentamisen parissa työskentelevät ammattilaiset. Tavallisimmin kohteena ovat erilaiset rakennuslevyt tai esimerkiksi sadevesiviemäröinteihin liittyvät muovikaivot.

Pehmeiden ja helposti työstettävien materiaalien ohella myös teräkseen voidaan sahata reikiä tähän tarkoitukseen tehdyillä terillä. Kun käsitellään peltiä ja yleensäkin niissä tilanteissa, joissa reiän läpimitta on suuri verrattuna levypaksuuteen, on parempi käyttää sahaamista kuin poraamista.

Teriä on saatavilla suurimmillaan yli 200 mm reikiä varten ja pienin saatavilla oleva läpimitta näyttää olevan 14 mm. Terää eli teräkuppia ei liitetä suoraan porakoneen istukkaan, vaan terä liitetään erityiseen reikäsahan pitimeen. Reikäsahaistukka eli pidin sopii useille erikokoisille terille – yksi pidin ei kuitenkaan riitä kaiken kokoisille terille – tarvitaan kaksi tai kolme pidintä. Erikokoiset pitimet saattavat olla esimerkiksi 14–30 mm ja 32–210 mm terille.

Työstettäessä reikäsahalla metalleja on muistettava leikkuuöljyn käyttö. Reikäsahaukseen pätevät lähes samat vaatimukset kuin vannesahalla metalleja sahattaessa. Leikkuuöljyn tarkoitus on vähentää kitkaa ja siten vähentää voiman tarvetta sekä lämmön muodostumista terään.

Jäähdytyksen merkitys korostuu, kun teräksen paksuus kasvaa. Yli 5 mm paksujen levyjen kanssa on aina käytettävä leikkuuöljyä, mutta öljyn käyttö on suositeltavaa ohuempienkin paksuuksien kohdalla. Samalla on tärkeää huolehtia lastujen poistosta.

Lue lisää