Missä osuuskuntien putket? – Vesihuoltolaki velvoittaa vesiosuuskuntia saattamaan verkostojen sijaintitiedot sähköiseen muotoon

Verkostojen sijaintitietojen saatavuus ja tarkkuus vaihtelevat vesiosuuskuntakohtaisesti.
Tilaajalle