Nivelakselin korjaamisessa ja hankinnassa huomioitavia asioita

Jos akselin nivelessä tai putkessa ilmenee vaurio, pyri selvittämään vaurion syy. Samoin on meneteltävä myös silloin, kun akselin nivel on kulunut poikkeuksellisen nopeasti loppuun.
Tilaajalle