Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Traktorimääräykset muutoksen kourissa - Muutokset jatkuvat

Traktorien määräyksissä on tapahtunut paljon muutoksia viime aikoina – ja tulee tapahtumaan edelleen. Ajokortti-, liikennelupa-, ajopiirturi- ja massamääräykset vaikuttavat keskeisesti siihen, miten traktoreita voi tieliikenteessä käyttää, ja kaikissa näissä on säännöt muuttuneet. Lisäksi vuonna 2020 tulee voimaan uusi tieliikennelaki, jolloin liikenteen säännöt muuttuvat myös traktoreilla.

Traktorilla liikkuminen vaatii entistä enemmän asioiden seurantaa. Määräykset muuttuvat tämän tästä ja vain ajantasaiset tiedot pätevät. Kertaan tässä tekstissä keskeisimpiä muutoksia, jotka ovat tällä hetkellä voimassa. Tekstissä ei kuitenkaan käsitellä vuoden 2020 kesällä voimaan tulevia muutoksia, sillä se olisi ennenaikaista ja vain sotkisi lukijoita.

Ajokortit

Heinäkuun alussa kuluvaa vuotta astui voimaan uusi ajokorttilaki. Liikennetraktoriajokortti (LT) poistui ja jatkossa kaikkia enintään 60 km/h kulkevia traktoreita voi ajaa traktoriajokortilla (T). Poikkeuskin asiassa on, nimittäin T3b-traktoriluokkaan kuuluvat traktorit (tietyt mönkijät), joiden rakenteellinen nopeus ylittää 40 mutta on enintään 60 kilometriä tunnissa kuuluvat AM-luokkaan, jolloin ne rinnastetaan kevyisiin nelipyöriin ja niiden kuljettamiseen oikeuttaa AM/121-ajokortti mutta ei T-kortti.

Ennen muutosta ns. henkilöauton B-ajokortilla ei voinut ajaa liikennetraktoria, sillä se ei sisältynyt B-ajokorttiin. Muutoksen myötä rajoitus poistui, T-ajokortti sisältyy B-ajokorttiin ja näin ollen myös B-kortilla voi ajaa kaikkia enintään 60 km/h kulkevia traktoreita.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Mikäli traktorin rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h, tarvittavan ajokortin ratkaisee traktorin massa. Jos se on enintään 3 500 kg, tarvittava ajokortti on B. Jos traktorin massa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg, tarvittava ajokortti on C1 ja jos traktorin massa on yli 7 500 kg, tarvitaan C-ajokortti. Traktoriyhdistelmiä kuljetettaessa ei tarvita yhdistelmäajokortteja eli BE-, C1E- tai CE-kortteja.

Ammattipätevyys eli ns, direktiivikoulutus vaaditaan, jos tarvittava ajokortti on C1 tai C eli niissä traktoreissa, joiden nopeus on yli 60 km/h ja joiden massa on yli 3 500 kg. Huomionarvoista on lisäksi se, että näissä traktoreissa ammattipätevyys vaaditaan myös mikäli traktori on työkonekäytössä.

Liikenneluvat

Liikenteen palvelulaki muutti liikennelupatarvetta traktorikuljetuksissa. Uuden lain myötä raja on selvä – mikäli traktori kulkee enintään 60 km/h, liikennelupaa ei tarvita.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Yli 60 km/h kulkevilla traktoreilla liikennelupavaade on voimassa kuljetettaessa tavaraa tiellä, poislukien urakointikuljetukset ja muut poikkeukset.

Urakointikuljetusten luvanvaraisuus on säilynyt ennallaan ja se siis koskee myös niitä traktorikuljetuksia, joiden nopeus on yli 60 km/h. Liikennelupaa ei tarvita, jos kuljetettavaa materiaalia käsitellään ennen sen kuljettamista tai se on omaa ja kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen kuljetuksen suorittajalle tai tämän yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella. Lisäksi kuljettajan on kuuluttava yrityksen henkilöstöön sekä kuljetuskaluston yritykselle ja kuljetuksen on oltava toissijaista kuljetusyrityksen koko elinkeinotoimintaan nähden.

Liikennelupaa ei myöskään tarvita koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetuksessa, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi työn tekijöistä.

Yleisten teiden ja katujen monet työt on myös vapautettu liikennelupatarpeesta. Hoitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle saadaan tehdä ilman liikennelupaa.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Viime aikoina on keskusteltu enintään 60 km/h kulkevien traktorien liikenneluvista vapauttamisesta sekä sen yhteydessä siitä, mikä merkitys traktorikuljetuksilla on maa-ainesten kuljettamisessa. Julkisuudessa on ollut arvioita, että kuljetusten osuus olisi 40 % kaikesta maarakentamisen kuljetuksista. Arvioitu luku ei ole oikea.

Huomioon ottaen traktoreiden nopeus sekä siitä johtuen se, että niillä siirretään vain lyhyitä ajomatkoja – yleensä maksimissaan muutamia kilometrejä – ja se, että tähän tarkoitukseen käytetty traktorikalusto on vuosittain pääosin muussa kuin maa-ainesten kuljetustehtävissä, traktoriyhdistelmien osuus on korkeintaan prosentin osia kaikesta tonnikilometreillä mitatusta maarakennusalan kuljetussuoritteesta.

Ajopiirturit

Kun traktorin sallittu nopeus on enintään 40 km/h, traktorissa ei tarvita ajopiirturia. Muilta osin maanteiden tavaraliikenteessä vaaditaan ajopiirturia myös traktoriyhdistelmillä. Lainsäädäntö on tältä osin muuttunut, aikaisemmin asiaa määriteltiin tieliikennelaissa, jolloin käyttötilanteet olivat rajatummat.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Maatalouden osalta on huomattavaa, että maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokraamassa ajoneuvossa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ei tarvitse käyttää ajopiirturia, jos ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi ja ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita myydään torilla tai muutoin tietyssä paikassa.

Katsastus

Traktoreilla on määräaikaiskatsastusvelvoite, kun niitä käytetään luvanvaraisessa liikennöinnissä. Vaade koskee siis yli 60 km/h kulkevia traktoreita. Ne on katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta.

Traktorien jarruttomista perävaunuista

EU asetus kiristi jarruttomien perävaunujen vaatimuksia vuoden 2018 alusta alkaen. Vuodesta 2018 eteenpäin ei uusiin traktoreihin voi enää kytkeä yli 3,5 tonnin painoista jarrutonta perävaunua. Vuodesta 2018 alkaen tyyppihyväksyntävaatimukset ovat muuttuneet niin, että enää uutta traktoria ei voi tyyppihyväksyttää yli 3,5 tonnin jarruttomien perävaunujen vetämiseen.

Osa traktoreista on tyyppihyväksytty jo aiemminkin, siis ennen vuotta 2018 vetämään maksimissaan vain 3,5 tonnin jarruttomia perävaunuja. Uusi asetus asettaa kaikille saman rajan. Oman traktorin osalta asian voi tarkistaa tyyppihyväksyntäkilvestä.

Teksti: Ari Pihlajavaara, kuva: Uolevi Oristo