Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

Perävaunun vetäminen työkoneella on sallittua, mutta lastin kuljettaminen siinä on rajoitettua – rajoitukset perustuvat lakien tulkintaan eri virastoissa

Perävaunun vetäminen työkoneella, kuten kaivinkoneella tai pyöräkuormaimella yleistyy jatkuvasti. Asiaan kuitenkin liittyy runsaasti epätietoisuutta. Selvitimme viranomaismääräysten taustoja.
Kuva: Arto Turpeinen
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Peräkärryn vetäminen työkoneella yleistyy jatkuvasti. Yleensä tämä tarkoittaa kaivinkoneen ja kärryn yhdistelmää, jolloin esimerkiksi urakalla tarvittavat mullat saadaan siirtymään ilman ulkopuolista kuljetuslaitetta. Toisaalta kauhat ja muut tykötarpeet voisivat siirtyä työmaalta toiselle omassa kyydissä.

Ajoneuvolain mukaan moottorityökone on nimensä mukaisesti työkone, joka ei rakenteensa vuoksi sovellu kuljetukseen, joten tavarankuljetus kuuluisi tehdä erillisellä ajoneuvolla. Asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä kuitenkin todetaan:

”Moottorityökoneeseen saa kytkeä sen poltto- ja voiteluaineiden sekä työhön liittyvien varusteiden ja tarvikkeiden kuljetukseen käytettävän hinattavan ajoneuvon, matkailuperävaunun tai vastaavan hinattavan laitteen. Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään moottorityökoneen omamassan suuruinen". Näiltä osin perävaunun vetämiselle ei siis ole estettä.

Perävaunun ja pyöräalustaisen kaivukoneen yhdistelmä on näppärä esim. mullan siirtämisessä työmaalla.
Perävaunun ja pyöräalustaisen kaivukoneen yhdistelmä on näppärä esim. mullan siirtämisessä työmaalla. Kuva: Arto Turpeinen
Pääsääntöisesti perävaunua vedettäessä on syytä käyttää korkeammin verotettua polttoainetta. Osaltaan asiaan vaikuttavat myös ajokorttisäännökset.
Pääsääntöisesti perävaunua vedettäessä on syytä käyttää korkeammin verotettua polttoainetta. Osaltaan asiaan vaikuttavat myös ajokorttisäännökset. Kuva: Arto Turpeinen

Paljon rajoituksia

Traficomin viestintäpäällikkö Reetta Salonen kertoo, että moottorityökoneessa taikka sen perävaunussa tai sitä vastaavassa hinattavassa laitteessa saa ajoneuvojen käytöstä tiellä annettujen säännösten puitteissa kuljettaa tavaraa vain, jos kuljetus liittyy itse työtehtävän suorittamiseen.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

”Tällaisia voi olla esim. ajoneuvolla tapahtuvaan hiekoitukseen käytettävä hiekka taikka ajoneuvolla kerättyjen lehtien tai risujen kuljetus. Kuljetus tulkitaan työtehtävään sisältyväksi vain, jos moottorityökoneessa ja sen perävaunussa kuljetettava tavaramäärä (säiliöiden ja lavojen yhteistilavuus) on yhteensä korkeintaan 2 kuutiota”, Salonen kertoo.

Muiden tavaroiden tai materiaalien kohdalla sekä kuljetettujen määrien ollessa edellä mainittua suurempia, tulkitaan perävaunullinen moottorityökone kuljetusvälineeksi, joten tankkiin täytyy laittaa korkeamman veroasteen polttoainetta, eli dieselöljyä, vaikka yhdistelmää käytettäisiin ainoastaan työmaa-alueen sisällä. Lisää aiheesta voi lukea numerosta KV 17/2016, joka löytyy Koneviestin arkistosta hakusanoilla työkone ja perävaunu

Ajokorttimääräykset vaikuttavat

Ruotsissa jopa 90 % pyöräalustaisista kaivukoneista vetää perässään myös perävaunua. Suomessa vedotaan rajoitusten takana oleviin EU-direktiiveihin, jotka sisältävät liikkumavaraa, jonka käyttämisestä isäntämaa voi itse päättää. Jäsenmailla on mahdollisuus myös omiin lievennyksiin. Suomessa asiaan vaikuttaa esimerkiksi ajokorttilaki.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Liikenne- ja viestintäministeriön turvallisuusyksikön johtaja Elina Immonen kertoo tavaroiden kuljettamiseen liittyvän kaivamista tiukemmat vaatimukset.

”Taustalla on se, että tavaroiden kuljettamiseen kuorma-autolla kohdistuu tiukempia ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksia kuin mitä moottorityökoneen kuljettamiselta vaaditaan”, Immonen valottaa.

Moottorityökonetta voi kuljettaa T-luokan ajo-oikeudella, mutta kuorma-autoon tämä ei riitä. Lisäksi kuorma-autonkuljettajalta vaaditaan tavarakuljetuksissa ammattipätevyyttä.

”Jos moottorityökoneen määritelmää laajennettaisiin siten, että se kattaisi myös tavaroiden kuljettamiseen soveltuvat ajoneuvot, moottorityökoneiden rakenteeseen ja kuljettamiseen liittyviä vaatimuksia olisi todennäköisesti tiukennettava”, Immonen jatkaa.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Verollisella polttoaineella

Konedirektiiviissä kuvaillaan lähinnä koneiden teknisiä ominaisuuksia ottamatta kuitenkaan kantaa käytettävän polttoaineen verokantaan. ”Kielto käyttää polttoöljyä ajoneuvopolttoaineena perustuu lakiin polttoainemaksusta. Sanktioluonteista polttoainemaksua kannetaan bensiiniä ja dieseliä lievemmin verotettujen polttoaineiden käytön estämiseksi ajoneuvoissa”, valottaa valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Markku Teräväinen.

Maksusta on kuitenkin vapautettu moottorityökoneet, joissa on ainoastaan välittömään työsuoritteeseen liittyvä lava, säiliö tai muu kuormatila ja milloin niitä käytetään vain työsuoritukseen työalueella tai omien poltto- ja voiteluaineiden kuljetukseen tai siirtymille työalueelta toiselle.

Höllennykset periaatteessa mahdollisia

Teräväisen mukaan polttoainemaksussa kyseessä on kansallinen säännös, mutta taustalla on EU:n energiaverodirektiivi, joka yleisesti edellyttää, että esim. varsinaisessa tavarakuljetustoiminnassa käytetään verotettua polttoainetta.

Energiaverodirektiivin artikla 7 kuitenkin antaisi mahdollisuuden säädännön höllentämiseen, kunhan verotuksen vähimmäistasot täyttyvät. Artiklaa voitaisiin soveltaa mm. maatalouteen, metsänhoitoon, kiinteästi asennettuihin moottoreihin sekä rakennusteollisuudessa, maa- ja vesirakentamisessa että julkisissa rakennusurakoissa käytettäviin koneisiin ja laitteisiin.

Teräväinen myöntää kyseessä olevan direktiivin tulkinta. ”Kysymys on tosiaan tuon direktiivin säännöksen tulkinnasta. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus niin päättäessään soveltaa alempaa verokantaa, jos direktiivin poikkeusehto täyttyy. Tällaista poikkeussäännöstä tulee kuitenkin yleisten periaatteiden mukaan tulkita suppeasti”.

Maantiekuljetuksissa korkeampi verokanta

Valtiovarainministeriön tulkinnan mukaan direktiivin lähtökohtana on, että maantiekuljetuksiin tulee soveltaa kalliimpaa verokantaa, joka on käytännössä toteutettu polttoainemaksulaissa. Teräväinen viittaa myös oikeustieteelliseen oppiin, jonka mukaan laintulkinnassa poikkeussääntöä on tulkittava suppeasti suhteessa pääsääntöön.

Periaatteessa polttoöljyn käyttö onkin sallittua työkoneissa – työtehtäviin liittyvissä toimissa työalueella. Käytännössä julkiselle tielle siirtyminen kuitenkin vaatisi tankin puhdistamisen ja suodattimien vaihdon, mitä kukaan tuskin alkaa tekemään.

”Moottoripolttoöljyn käyttö ei kuitenkaan ole sallittu sellaisessa työkoneiden kuljetustoiminnassa, joka käytännössä kilpailisi dieselinä verotettua polttoainetta käyttävien kuorma-autojen kanssa”, Teräväinen kertoo.

Käytännön tasolla esimerkiksi työmaa-alueen määritelmä tai tehtävässä tarvittavat työvälineet voivat olla tulkinnanvaraisia. Urakoitsijan ei kuitenkaan kannata toistaiseksi ottaa riskejä, vaan tankata työkoneella peräkärryä vetäessään suosiolla hieman kalliimpaa polttoainetta.