Toiminnot keskustelevat - Farmikko HT 200–125 -energiapuukoura

Farmikko-energiapuukoura oli aikanaan ensimmäisiä ilman lisäletkutuksia toimivia kaatopäitä. Mekaanisen tiltin tilalle on nyt saatavissa hydraulinen tilttivaihtoehto. Samalla valmistaja on ottanut käyttöön uuden hydrauliikan liikkeiden ohjausmenetelmän.
Uusi Farmikon energiapuukoura on nyt varustettu hydraulisella kaatotoiminnolla. Suurin uutuus on sen hydrauliikassa, joka toimii keskustelevien hydraulisylintereiden avulla.

Energiapuun korjuussa pienet ja kevyet kaatopäät ovat saaneet suuren suosion. Kohtuullinen hinta ja helppo asennettavuus ovat niiden vahvuus. Yleisimmin ei vaadita erillisen käyttöletkutuksen asennusta nosturiin, eli kaatopää on periaatteessa ostettavissa käyttövalmiina kuin maitopurkki kaupasta.

Farmikon kaatopäiden perus­idea on moduuleista koostettu kokonaisuus, eli kolmen leikkurimallin ja nyt kolmen kaato-ominaisuuden yhdistelmistä on mahdollista koota useita versioita. Malliston tyyppinimen kirjaimet kertovat kaatotavan (HT=hydraulitiltti) ja numerot maksimin kaatoläpimitan ja kaatopään painon (200 mm/125 kg).

Farmikon hakkuupäissä on valmistajan tuotesuojaama pystykarsintaominaisuus. Eli hakkuupäällä voi nosturin nostoliikkeen avulla karsia rungon oksia pois. Tätä ominaisuutta kokeiltiin Koneviestin kokeilussa, joka julkaistiin numerossa 8/2013.

Mekaanisesta hydrauliseen

Farmikon kaatopäät on aiemmin tunnettu painovoimaan perustuvasta kaato-ominaisuudesta, jossa hakkuupää pääsee liukukiskon varassa kallistumaan kaatoasentoon ja puun rungon paino kääntää sen kuormausasentoon. Näitä mekaanisia versioita on kaksi, joista matalampi sopii paremmin myös kuormaukseen. Mekaanisen ratkaisun etuna on yhden sylinterin ja sen letkutuksen puuttuminen. Asiakkaiden toivomuksesta on tuoteperheeseen lisätty myös hydraulisella kaato-ominaisuudella toimiva versio. Sen etuna on mahdollisuus kuljettaa runko pystyasennossa kasalle asti. Hydraulikaatoversio esiteltiin KoneAgria 2015 -näyttelyssä, ja ensimmäinen tuotantoerä on jo toimitettu asiakkaille. Hydraulisen kaatotoiminnon yhteydessä on pystykarsinnan kolmas terä siirretty kaatosangan yhteyteen, jolloin se haittaa vähemmän kouran käyttöä ja on paremmin suojassa.

Kaatopäät vaativat säädöt kohdalleen

Energiapuukäyttöön suunnitelluissa hakkuupäissä on kolme peräkkäisiksi rytmittyvää toimintoa: tartunta, katkaisu ja kaato. Niiden rytmitys on toteutettu yleisimmin paineohjatuilla sekvenssiventtiileillä. Toisten liikkeiden paineisiin reagoivat venttiilit määrittävät säädettyjen painerajojen mukaisesti, mikä toiminto on seuraavaksi käytössä. Ratkaisun ongelmana on se, että peruskoneen pääpaine vaikuttaa siihen, miten sekvenssiventtiilien painerajat säädetään. Jotta rytmitys toimisi, on ensimmäisen liikkeen paine oltava matalin ja viimeisen korkein. Jos peruskoneesta ei saada tarvittavaa maksimipainetta, on kaikkia paineita laskettava. Paineiden laskiessa giljotiinityyppisen leikkurin leikkuukapasiteetti vähenee nopeasti. Lisäksi jos kaatopäätä käytetään useammalla alustakoneella, määrittää matalapaineisin niistä leikkuuvoiman.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Farmikko Oy ja hydrauliikkajärjestelmiin erikoistunut Kratos Oy ovat kehittäneet Q-control-ohjausmenetelmän, joka perustuu asennontunteviin hydraulisylintereihin. Järjestelmä on hyödynnettävissä kaikissa niissä ratkaisuissa, joissa on tarve ohjata hydraulisylintereitä tietyssä rytmissä, kuten esimerkiksi ruiskujen puomiston oikaisussa tai nosturin useampisylinterisen jatkopuomin käytössä.

Keskustelua lähes ilman paineita

Uusi toimintatapa perustuu hydrauliikkasylintereiden liikkeisiin perustuviin ohjausvirtauksiin. Kaatopään toimintaa rytmittää ryhmä vastaventtiilejä, jotka saavat ohjaussignaalit hydraulisesti. Singaalivirtaukset tulevat hydraulisylintereiden lisäliitännöistä, ja niiden avautuminen tapahtuu sylinterin männän ohituksen myötä. Leikkurin sylinteristä lähtee kaksi ohjauslinjaa, ja kouran avauspuolelta yksi. Vain kaatopään puristuksen ja leikkuuterän rytmitys on painerajalla ohjattu, jotta tartuntaleuat puristavat aina yhtä tiukasti kaadettavaa runkoa.

Kun tartuntaleuoilla otetaan ote puusta, paineen noustessa ohjautuu öljy leikkuuterän sylinterille. Kun sylinteri saavuttaa tietyn kohdan (eli puu on varmasti katkennut), sylinterin signaalilinja avaa kaatosylinterille ohjautuvan kanavan. Kun puu on kaatunut, avausliikkeellä avautuvat ensin leikkuuterät. Sen sylinterin saavuttaessa auki-asennon, antaa se signaalin tartuntaleukojen avaukselle. Ja tartuntaleukojen sylinteri taas antaa ohjaussignaalin kaatotoiminnon pystyyn nostolle. Uuden järjestelmän ansiosta voi pystyyn nousemisen keskeyttää vaikka 45 asteen kulmaan ja tarttua täysin avoimella kaatopäällä siinä asennossa uuteen runkoon. Tämä helpottaa esimerkiksi ojanpenkan kallistuneiden puiden kaatoa.

Kaato- ja leikkuutoiminto on kytkettävissä pois käytöstä vipuhanojen avulla. Tällöin kaatopää toimii pelkkänä kuormauskourana.

Yksinkertaisempi ja suojatumpi

Uudessa kaatopäässä on myös parannettu letkutusta ja suojauksia. Ohjausventtiilistö on hyvin suojattuna kaatosangan sisällä, ja lisäksi uudelleenmuotoillussa katkaisusylinterin suojuksessa on lisätty sylinterin nippojen alle suojalevy. Se estää kivien ja kantojen osumisen liitäntöihin. Sulkuhanan kahva on seuraavissa tuotantoerissä muutettu siipimutterimalliksi, jolloin risut eivät vaurioita hanaa risujen iskuista. Käytössä oleviin kouriin on toimitettu kyseisen mallinen vipu. Signaalilinjat on 1/4”-letkutuksella ja muut 3/8”, mutta ne voidaan toteuttaa myös ohuemmalla letkutuksella.

Farmikko tarjoaa kaatopäitä myös vuokralle, hintaan 100 euroa päivää kohden. ”Painerajojen rajoitteiden poistuessa on nyt kaatopäiden vuokraustoimintakin helpompaa,” toteaa Farmikko Oy:n Mikko Junttila. Farmikko Oy:n lisäksi Farmikkoa myyvät yksittäiset kauppiaat ympäri Suomen.

Kiinnostuitko aiheista?