Simms-jousistartin asennus Fordson Super Majoriin - Sähköttä käyntiin

Ylivoimaisesti yleisin moottorin käynnistystapa on akusta voimansa saavalla käynnistysmoottorilla tapahtuva starttaus. Joskus käynnistys ei kuitenkaan saa olla kiinni akun varaustilasta tai sähköjohtojen ja -liitosten kunnosta. Jousistartti on yksi varmimmista ja yksinkertaisimmista käynnistinapulaitteista.

Jousistarttia käytetään usein kohteissa, joissa akkujen kuumentuminen ja mahdollinen kiehuminen saattavat olla ongelma. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpimissä paikoissa sijaitsevat varavoimayksiköt. Kaasukentillä sähköstartin mahdollinen kipinöinti saattaisi taas aiheuttaa huomattavia tuhoja. Laivojen varavoimalaitteiden ja pilssijärjestelmien käynnistyminen on kriittisyytensä vuoksi usein varmistettu jousistartilla.

Koska jousistartin alkuperäisenä kehittäjänä pidetään englantilaista Simms Motor Units Ltd:tä, jolla oli aikanaan hyvin läheinen toimittajasuhde Fordsoneita valmistavan Ford Motor Companyn kanssa, oli hyvin luonnollista, että Simms valmisti myös Fordin moottoreihin sopivia jousistartteja.

Kokeilimme, kuinka vaikeaa jousitartin asentaminen on vuoden 1964 Fordson Super Majoriin – Ja sekin tietysi kiinnosti, miten hyvin moottori tärähtää käyntiin jousivoimalla.

Jousistartin sovittaminen Super Majoriin

Jousistartin asentaminen Majoriin vie aikaa kaikkinensa noin vartin verran. Asennustyö kannattaa aloittaa irrottamalla ensin akunkenkä maapotentiaalista tai avaamalla päävirtakytkin, jos sellainen on asennettu.

Alkuperäinen pakkobendix- startti lähtee paikaltaan irrottamalla startin pääsähkökaapeli startin päästä ja startin päällä sijaitsevan jännitesyötön kytkevän katkaisijan kaksi johdinta. Edellä mainitut johtimet tulee suojata huolellisesti ja pääsähkökaapeli on suositeltavaa poistaa kokonaan irrottamalla se myös starttisolenoidin navasta. Tämän jälkeen hoidetaan starttitangon irrotus poistamalla saksisokka tangon molemmissa päissä olevilta kiinnitystapeilta ja poistatamalla tapit. Tämän jälkeen avataan startin kolme kiinnityspulttia, minkä jälkeen startti voidaan nostaa pois paikoiltaan.

Jousistartin paikalleen asentaminen on helppoa. Ensin katsotaan tarvitseeko jousistartin kiertopään asentoa muuttaa otollisempaan asentoon. Muuttaminen on helppoa: 6 kappaletta kiertopäätä piteleviä kuusiokoloruuveja irrotetaan jonka jälkeen kiertopään voi asetella haluttuun asentoon. Kun kiertopää on lukittu ruuvein sopivaan asentoon, jousistartti kiinnitetään entisen startin paikalle alkuperäisillä pulteilla ja asennus on valmis.

Ja sitten startataan

Käynnistys aloitetaan painamalla jousistartin Reset-painiketta, mikä poistaa jousen virittymisen lukituksen. Lukitus on startissa siksi, ettei bendix-ratas pääsisi vahingossa – esim. tärinän takia – kytkeytymään hammaskehälle. Kun starttia aletaan virittää kiertämällä viritystappia kammella myötäpäivään, ensimmäisen kahden kierroksen aikana startin bendix-ratas siirtyy moottorin hammaskehälle. Seuraavat kierrokset alkavat virittää jousta ja startin kyljessä olevista tarkastusikkunoista voi seurata startin virityksen tasoa. Starttia veivataan täyteen viritykseensä noin 10 kierrosta, viimeisillä kierroksilla startin veivaaminen vaatii jo hieman voimaa.

Kun punaiset jousikiekot näkyvät tarkastusikkunasta ja kiertäminen loppuu kuin seinään, on startin jousimekanismi täysin viritetty. Kun käynnistyskampi poistetaan viritystapilta, moottori on valmis startattavaksi. Koska käynnistäminen tapahtuu moottorin vierestä, pitää käynnistämisen turvallisuudesta kuten esim. traktorin vaihteiden vapaalla olemisesta varmistua ensin. Käynnistinvipua alas painettaessa kone käynnistyy kuten perinteisellä startillakin. Käynnistinvivun nupin osuminen pakosarjaan on pieni miinus Lucasin startissa. Nuppi on onneksi valmistettu sellaisesta materiaalista ettei se sula, mutta käynnistinvipuun koskeminen on hieman epämukavaa kuumaa konetta käynnistettäessä. Simmsin startissa asiaa on ehkäisty taivuttamalla käynnistinvipua hieman poispäin pakosarjasta.

Starttausääntä voisi luonnehtia perinteisellä sähköstartilla kuultavan tahkoamisen sijaan ”kertapamaukseksi”. Jousistartin starttausaika on suhteellisen lyhyt, joten se ei välttämättä sovellu sellaiseen koneeseen, joka ominaisuuksiensa puolesta vaatii hieman pitemmän starttausajan. Valmistaja ei myöskään suosittele jousistarttia kylmin olosuhteisiin, koska matala lämpötila lyhentää startin elinaikaa, eikä lyhyen starttausajan takia moottori välttämättä lähde edes käyntiin pakkasessa.

Kirjoittajan omiin kokemuksiin perustuen jousistartti toimii kuitenkin hyvin käynnistyvässä Super Majorissa erinomaisesti lämpötilan ollessa nollan yläpuolella ja pikkupakkasella käyntiinlähtö on lähes varmaa pakkosyöttöä käytettäessä.

Jousistartti ei ole hätäisen kuljettajan käynnistinlaite, koska starttaustapahtuma veivauksineen ottaa aikaa vajaa puoli minuuttia. Muutamia rajoituksiakin jousistartin käytöllä on. Käynnistinkampi pitää aina poistaa viritintapilta ennen käynnistystä. Koska startin kahdella ensimmäisellä virityskierroksella bendix-ratas viedään hammaskehälle, jo käynnistetylle koneelle ei saa valmista ”starttipänninkiä”. Näin ollen starttausrituaali alkaa joka kerta alusta. Viritettyä starttia ei myöskään saa laukaista esimerkiksi testausmielessä viilapenkissä, koska ilman kuormitusta jousistartti rikkoutuu. Myöskään puolipuristusta – mikäli moottori on sellaisella varustettu – ei edellä mainitusta syystä saa käyttää starttauksen aikana.

Kätevä myös huoltotoimissa

Jousistartti mahdollistaa myös moottorin pyöritttelyn kammella esim. ruiskutusajoituksen tarkastusta ja venttiilivälyksen säätöä varten. Tämä tapahtuu siten, että jousistarttia viritetään vain kaksi kierrosta ilman kampea. Viritystappi pyörii herkästi nämä ensimmäiset kierrokset, koska tänä aikana startin bendix-ratas siirtyy moottorin hammaskehälle ja jäykkenee välittömästi sormivoimin pyörittämättömäksi kun jousimekanismin virittyminen alkaa. Tästä tietää, että bendix-ratas on hyvin hammaskehällä. Seuraava toimenpide on kääntää käynnistysvipua jonka jälkeen moottoria voidaan kammesta veivaten pyörittää haluttuun asentoon. Kun huoltotoimet on saatu päätökseen, painetaan reset-painiketta, minkä jälkeen jousistartti voidaan virittää käynnistystä varten.

Kiinnostuitko aiheista?