Suomen pitkäaikaisin maahantuontiedustus

Pillarikauppaa 70 vuotta

5.4.2017 / Koneviesti 05/2017

Caterpillar D8 edusti 50-luvulla raivaustraktoreiden järeintä luokkaa. Koneen normaali työpaino puskulevyn ja tähän aikaan lähes vakiovarustuksena olleen Hysterin vinssin kanssa oli noin 30 tonnia. Pellonraivaus Oy omisti näitä useita kappaleita ja koneita käytettiin paljon sekä uudismaan raivauksessa että metsäautoteiden teossa.