Muutoksia ajokorttilakiin - Uusi ajokorttiasetus astui voimaan 1.1.2016

Traktorin ajokorttivaatimukset ovat puhuttaneet siitä asti, kun liikennetraktoreita on ollut markkinoilla. Vuoden alusta voimaan astunut uusi ajokorttiasetus alensi liikennetraktorikortin ikärajaa ja ottaa huomioon uuden traktoriluokan.

Ajokorttivaatimukset muuttuivat 1.1.2016. Suurin syy muutokseen oli todennäköisesti uusi traktoriluokka, jossa rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h. Samalla vaatimukset yli 40 km/h kulkevien traktoreiden osalta lievenivät, sillä näiden traktoreiden kuljettamiseen oikeuttavan LT-kortin ikärajaa on laskettu aiemmasta 18 vuoden iästä 15 ikävuoteen.

LT yli 40 km/h kulkeville

Vaikka kansallinen liikennetraktoriluokka poistuu historiaan vuoden 2017 lopussa, liikennetraktori-, eli LT-korttia tarvitaan jatkossakin. LT-luokan ajokortilla saa kuljettaa rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 km/h ja enintään 60 km/h olevia traktoreita. Liikennetraktoriluokan poistuminen ei vaikuta jo käytössä olevien traktoreiden luokitteluun, eli 50 km/h mallit – esimerkiksi Case Puma- tai Valtran T-sarjan malleista – vaativat jatkossakin vähintään LT-kortin.

Auton ajokortti yli 60 km/h kulkeville

Rakenteelliselta nopeudeltaan yli 60 km/h olevan traktorin ajamiseen vaaditaan aina vähintään auton ajokortti. Traktorin kokonaismassa määrittää tarvittavan kortin luokan. Kokonaismassaltaan alle 3 500-kiloista yli 60 km/h kulkevaa traktoria saa kuljettaa B-luokan ajokortilla. Jos traktorin kokonaismassa on yli 3 500 kg,mutta alle 7 500 kg, vaaditaan kuljettajalta kevytkuorma-auton C1-ajokortti. Kokonaismassaltaan yli 7 500-kiloisen ja yli 60 km/h kulkevan traktorin kuljettamiseen vaaditaan C-kortti.

Mikäli yli 60 km/h traktoriin kytketään mikä tahansa perävaunu, ajokorttivaatimus on aina yhdistelmäajokortti, eli BE, C1E tai CE. Huomattavaa on myös, että kuljettajalla on oltava kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys tilanteessa, jossa traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma-auton ajokorttia (C1,C), samoin poikkeuksin kuin muutenkin kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyysvaatimusten kohdalla.

Yli 60 km/h traktorit harvinaisia

Traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h, ei ole vielä yleisesti käytössä Suomessa. Muistettavaa on, että esimerkiksi oman traktorin kierroksia nostamalla tai moottoria virittämällä saavutettu yli 60 km/h huippunopeus ei ole laillista puuhaa, sillä tähän luokkaan kuuluvia traktoreita koskevat tekniset vaatimukset ovat lähempänä kuorma-auton teknisiä vaatimuksia. Tämä sanotaan selvästi ajoneuvoliikennelain seitsemännessä pykälässä, jossa todetaan, että liikenteessä käytettävää ajoneuvoa ei saa käyttöönoton jälkeen muuttaa tai antaa muuttua siten, ettei ajoneuvo enää täytä vaatimuksia, jotka Suomessa olivat voimassa ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä myöhemmin.

Käytännössä tähän 60 km/h -luokkaan kuuluvat uudet traktorit, jotka ovat tyyppihyväksytettyjä tälle nopeudelle.

Maatalousajoon eri vaatimukset

Ennen 1.1.2016 saatu T- tai B-luokan ajokortti oikeuttaa kuljettamaan ennen 1.1.2016 voimassa olleiden säädösten mukaista liikennetraktoriksi tai liikennetraktoriksi/maataloustraktoriksi rekisterissä merkittyä (viimeistään 31.12.2017 käyttöönotettua) traktoria, kun sitä käytetään polttoainemaksulain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa.

Yhdessä asetusmuutoksen kanssa tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että vuoden 2017 loppuun mennessä rekisteröidyillä liikennetraktoreilla ja vanhalla ajokortilla maatalousajoa voi ajaa T- tai B-luokan ajokortilla. Mikäli ajokortti on saatu vuoden 2016 puolella, kuljettajalta vaaditaan maatalousajossakin vähintään LT-kortti.

Kiinnostuitko aiheista?