Tuloksia testiradalta, osa II

Huomio perävaunuyhdistelmän jarruihin

18.5.2017 / Koneviesti 07/2017

Traktorin renkaat lukittuvat näin liukkaissa olosuhteissa aina. Jokaisen pyörän samanaikainen jarrutus on yhdistelmän vakaan käytöksen edellytys. Perävaunun jarrukäyttäytymiseen vaikuttaa myös useampi tekijä.


Lisämateriaali

Traktorin ja perävaunun jarrujen käyttäytyminen

Traktorin ja perävaunun jarrujen käyttäytyminen erilaisissa olosuhteissa on erityisesti Suomessa tärkeä aihe. Testasimme Botniaringin yhteydessä sijaitsevalla PRT-Testiradalla, miten maataloustraktori-vaunu-yhdistelmä käyttäytyy erilaisilla alustoilla.

Testiradalla sijaitsee Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuinen ns. ABS-Testirata, jonka basaltti-, erikoisbetoni-, ja asfalttipinnoitteet antavat mahdollisuuden erilaisiin vakioituihin testausolosuhteisiin. Radalle saadaan luotua erilaisia olosuhteita alkaen jääliukkaasta (kitkakerroin 0,13) aina hyvin pitävään kuivaan alustaan (kitkakerroin 0,83) saakka. Radalla käytetään myös kastelua, kun halutaan simuloida erityisen liukasta alustaa. Tällöin kastelu tehdään ennen jokaista vetoa.

Testimme osoitti jälleen paikkansa pitäväksi vanhan perussäännön – nopeuden kaksinkertaistaminen nelinkertaistaa jarrutusmatkan.

Palarenkaan etu verrattuna ripatyypin maatalousrenkaaseen korostui kuormatulla yhdistelmällä ja  mitä liukkaampi alusta oli. Pitävällä alustalla erot olivat varsin vähäiset. Suurimmat saavutetut hidastuvuudet olivat yli -4 m/s2, joka vastaa kuorma-autojen jarrutushidastuvuutta.

Perävaunujen jarrujen kohdalla 4-pyöräjarrutus todettiin hyväksi. Liukkaissa olosuhteissa on kuitenkin hyväksi, jos takimmaisen akselin jarrut voidaan kytkeä vapaalle. Traktorin jarruventtiilin paine ja ominaisuudet ovat yleisesti todeten erilaisia eri traktoreissa ja kuljettajan on hyvä olla selvillä oman koneensa jarrujen toiminnasta. Koevaunumme jarrut oli säädetty vastaamaan keskimääräistä alustaa ja kuormaa. ”Keskiarvo”-säätö toimi luonnostaan varsin vakaasti. Pyörät eivät lukkiutuneet liian herkästi, joka olisi ollut epätoivottava tilanne.

Traktori-perävaunuyhdistelmien kehitys jatkuu ja jarrutestimme osoitti, että perävaunujen jarrujen säädettävyys parantaisi jarrujen toimivuutta.

Traktorin ja perävaunun jarrujen käyttäytyminen