Biojack 160 -energiapuukoura - Lyhyempään kantoon

Tänä vuonna esiteltyä Biojack 160 -energiapuukouraa on kehitetty mallista 150 saatujen asiakaspalautteiden perusteella. Uusi kouramalli on entistä kevyempi ja teräratkaisu on mietitty kokonaan uudelleen.
Edelliseen malliin verrattuna kouran paino on keventynyt 30 kg. Tämän huomaa varsinkin kauempaa puuta korjatessa.

Ensimmäinen Biojackin koura tuotiin markkinoille vuonna 2008. Nyt esiteltävä Biojack 160 toimii sekä katkaisevana että kuormaavana kourana. Kouran toiminta perustuu sekvenssiventtiiliin: ensin liikkuvat kourat, sitten puun katkaiseva terä ja viimeisenä kouran kallistussylinteri. Tarvittaessa kallistussylinterin ja terän käyttösylinterin piirit voidaan sulkea kourassa olevilla hanoilla, mikä mahdollistaa kouran käytön kuormaukseen.

Biojack-kouria on valmistettu tähän päivään mennessä yli 1 000 kappaletta. Viennin osuus on kasvanut jatkuvasti ja nykyisin yli kaksi kolmasosaa kourista menee ulkomaan markkinoille. Biojack-tuotteet valmistaa salolainen Nummek Oy.

160 korvaa 150-mallin

Uusi Biojack 160 korvaa mallistossa 150-mallin, joka esiteltiin vuonna 2008. Koneviesti kokeili 150-mallia viime syksynä, kokeilujuttu löytyy numerosta 16/2015.

”Uusi malli on kehitetty asiakaspalautteen perusteella. Biojack 160 on suunniteltu edulliseksi mutta laadukkaaksi kouraksi puun katkaisuun ja kuormaukseen”, toimitusjohtaja Janne Asikainen Biojackiltä kertoo.

”Koura on teollinen tuote. Biojack-kourat hitsataan jigeissä, mikä varmistaa tasaisen laadun valmistuksessa. Hitsauksen jälkeen komponentit raepuhalletaan ennen pohjamaalausta. Pohjamaalauksen jälkeen osat koneistetaan, mikä takaa esimerkiksi suorat akselilinjat, kun hitsaaminen ei aiheuta osiin muodonmuutoksia. Kokoonpanon jälkeen kourat maalataan kaksikomponenttisella märkämaalilla”, Asikainen jatkaa.

Viiden vuoden käyttäjäkokemuksella

Karl Forsström Ab:llä tilanhoitajana työskentelevä Joni Holm on käyttänyt yhtiölle hankittua 150-mallin kouraa viiden vuoden ajan. Tänä syksynä Holm on kokeillut myös uutta 160-mallia. Pääasiallista käyttöä energiakouralle on teiden pientareiden raivaus ja kunnossapito. Teiden varsilta kerätyt puut myydään yhdessä muun energiapuun kanssa metsäyhtiölle.

Yhtiö hankki Biojackin alun perin kuormausmahdollisuuksien vuoksi. ”Tarkastelin useampaa vaihtoehtoa, kun kouran hankinta tuli ajankohtaiseksi. Meidän käytössämme on tärkeää, että samalla kouralla voidaan myös kuormata puuta. Tämä sulki käytännössä kiinteäteräiset kourat pois vaihtoehdoista”, Holm kertoo.

”Uutta 160-mallia käyttäessä huomaa ensimmäisenä keventy- neen painon. Edellismallista 30 kg laskeneen painon vaikutuksen huo- maa varsinkin silloin, kun työskennellään nosturilla kauempana perävaunusta”, Holm kertoo. Holm käyttää Biojackia Palmsin metsäperävaunun ja 825-nosturin paria. Nosturin ulottuvuus on hieman yli 8 metriä.

Traktorina yhdistelmässä on Valtra A93 Hitech. Nosturin liikkeitä nopeuttaa iPowerin voimanottoakseliin kytketty lisäpumppu. Mittausten mukaan kouralle asti tulee noin 45 l/min öljyä ja 190 barin paine.

Katkaisee, minkä lupaa

Valmistaja ilmoittaa puun katkaisuläpimitaksi 15–18 cm. Kouralla katkeaa suurempikin puu, mutta jatkuva ”ylikokoisten” puiden katkonta ei ole suositeltavaa. Uudessa mallissa terän mallia on muutettu. ”Katkaisuteho on kourassa varsin riittävä. Suurimmat katkaistut puut ovat lähes 30-senttisiä. Normaalioloissa alle 20-senttisiä puita kaataessa katkaisun kanssa ei ole ollut ongelmia”, Holm kertoo.

Edellisessä mallissa terä kiinnittyi kouraan kahdella pultilla, mikä kohdisti suuren rasituksen pultteihin. Uudessa kourassa terä kiinnittyy neljän pultin lisäksi terän sylinterin tapilla, mikä parantanee terän pulttien kestoikää huomattavasti. Terä on myös pidempi, mikä helpottaa useiden pienten runkojen katkaisua samanaikaisesti.

Holmin mukaan entistä alempana oleva terä on hyvä asia. ”Vaikka alhaalla olevan terän luulisi tylsyvän tai vaurioituvan nopeasti, näin ei kuitenkaan ole. Puun takana olevaan kiveen osuessaan terä ei vaurioidu helposti, sillä yleensä kourat antavat periksi ja terä työntää kouran pois puun luota. Terän sijainti mahdollistaa lyhyet kannot, mutta niissä kohteissa, joissa kannoista ei ole haittaa, jätän yleensä kuitenkin pidempiä kantoja”, Holm kertoo.

Tarvittaessa lyhyeen kantoon

Vanhassa mallissa terä oli korkeammalla ja koura jätti vähintään 15 cm kannon. Uudessa kourassa terä on lähes pohjalla ja lyhimmillään kannosta saadaan noin 3-senttinen. Uudessa mallissa kouran kiinnityspistettä on muutettu, mistä johtuen koura lähestyy puuta terä edellä.

Tämä helpottaa Holmin mukaan kouran asemointia puun tyvelle, sillä leikkaustehon kannalta on olennaista, että puu asettuu kunnolla kouran kitaan.

Onnistunut uutuus

Joni Holmin mukaan Biojack 160 on onnistunut uutuus, jonka parhaimpiin puoliin lukeutuvat kouran helppo kytkentä ja käyttö sekä puun kuormausmahdollisuudet. Katkaisuteho riittää hyvin puille, joita kouralla on järkevää korjata. ”Uusien ominaisuuksien lisäksi kouran hinta on laskenut lähes viidenneksen, mitä voidaan pitää myös hyvänä asiana”, Holm päättää.

Kiinnostuitko aiheista?