Agronic WRT 900 -karhotin - Erilainen roottorikarhotin

Agronic esitteli muutama vuosi sitten uudentyyppisen karhottimen, jonka ensimmäinen malli oli eteen kytkettävä WR 500. Samalla idealla toteutettu 9,55 metrin työleveyteen yltävä kaksiroottorinen malli esiteltiin viime vuoden puolella. Saimme uutuuden koeajoon loppukesästä, jolloin edelliskesän märkyyden ja kuluneen kesän kuivuuden takia oli edessä omat haasteensa.
Kuljetuskorkeus on 3,95 m.

Agronic eroaa muista roottorikarhottimista sen roottorien rakenteen takia. Metallisten pystypiikkien sijasta siinä on lähes vaakatasossa olevat polyamidipiikit, jotka on kiinnitetty rumpumaiseen keskiöön. Keskiörummussa on lisäksi lyhyet siivet, jotka muotoilevat korkeaa karhoa ja estävät heinän joutumisen rummun keskelle. Roottoripari on kiinnitetty yhteen teleskooppivarteen, jossa niitä voidaan kääntää vaakatasossa sekä varren pituutta muuttamalla myös sivusuunnassa. Näiden siirtomahdollisuuksien yhdistelmillä säädellään työleveyttä sekä karhon leveyttä.

Karhotinroottorit kulkevat kolmen tukipyörän varassa. Työskentelykorkeutta säädetään metallisten tukiprikkojen avulla joko lisäämällä tai vähentämällä niitä pystyakselilla tukirungon alapuolella. Alustassa on vakiona 500/50 R17-rengastus mekaanisella pakko-ohjauksella, joka toimii eturunkoon nivelöidyn vetokartun liikkeiden mukaan.

WRT 900-karhotin on täysin hydraulikäyttöinen, roottorit saavat pyöritysvoiman traktorin pyörittämiltä kahdelta hydraulipumpulta. Jokaisella roottorilla on oma moottori. Roottorien nostoon ja liikutteluun tarvitaan traktorin hydrauliikasta 3 kaksitoimista lähtöä. Karhottimen kotelopalkkirunko on samalla hydrauliöljysäiliö.

Koneesta on kaksi versiota, perusversiossa on hydraulinen roottorien nosto ja lasku sekä niiden vaakatasoinen kulmansäätö ja karhon leveyden säätö. Roottoreilla on mekaaninen lukitus kuljetusasentoon. Pro-versiossa on molempien roottoripuoliskojen erillinen sähköinen säätö, rapuohjaus, karhon paininrulla sekä kuljetusasennon hydraulinen lukitus.

Työmaalle meno

Agronic on roottorikarhottimien tapaan melko korkea, kuljetuskorkeus on 3,95 m. Joissain paikoissa joutuu tämän takia katsomaan, että karhottimen kanssa mahtuu kulkemaan. Pro-mallin työasentoon laittaminen on helppoa, hydrauliset lukot avataan käyttölaitteesta, josta tehdään myös roottorien työleveyden ja karhon säätö. Käyttölaitteesta voidaan myös valita rapuohjaus, jolloin kone kulkee hieman traktorin sivulla ja koneella voidaan karhottaa kahta niittokarhoa polkematta niitä traktorilla. Kiiloja karhotettaessa toisen puolen roottorit voidaan Pro-mallissa nostaa ylös, jolloin ei tule tuplakarheita.

Ensin märkää ja sitten kuivaakin kuivempaa

Kulunut kesä aiheutti koneille ja kuljettajille omat haasteensa. Edelliskesän märkyys aiheutti sen, että pellot olivat paikoin erittäin uraisia ja epätasaisia. Tämänvuotisen kuivan kesän takia peltojen pinta oli puolestaan todella kova. Epätasainen ja kova pinta aiheutti melkoista tärinää roottoreissa, mikä rajoitti ajonopeutta. Tasaisella alustalla Agronicilla voi pitää yllä reilusti yli 10 km/h nopeutta, mikä on roottorikarhottimelle hyvä nopeus.

Keväällä kylvetyissä tuoreviljoissa oli ongelmana rutikuiva pinta, josta nousi pölyä rehun sekaan. Vaakatasossa olevat polyamidipiikit aiheuttavat karhotettavan materiaalin kanssa ilmavirtauksen, joka pöllyttää tomua maasta. Kuivuuden takia jouduttiin ensimmäistä kerta yhdistelmäpaalaimellakin käärimään tuoreviljapaaleja seisoksissa, koska pyörät nostivat niin paljon pölyä, ettei muovi enää liimautunut.

Vanhoilla nurmilla ei pölyongelmaa esiintynyt, eikä satunnainen piikkien maahan osuminen saanut pintaa rikkoutumaan. Notkeat piikit ylittävät myös kivet helposti, eivätkä ne irrota maasta pikkukiviä, elleivät säädöt ole pielessä. Normaalisäädöillä piikit kulkevat hieman maanpinnan yläpuolella kammaten vain sänkeä. Oikein säädettynä tasaisella pellolla jälki on siistiä ja kaikki materiaali on karhossa.

Erinomainen karho

Agronic tekee erinomaisen karhon, jonka leveys on helppo säätää. Leveimmillään karho voi olla 2 metrinen. Vahvassa heinässä karhotettava materiaali nousee osittain piikkien päälle, jolloin se jää kuohkeaksi, roottorien lisäsiivet tasoittavat karhon reunat suoriksi. Karhon leveys pysyy tasaisena, mutta ohuella heinällä leveys vaihtelee.

Karhon muodolla ja tasaisuudella on merkitystä erityisesti pyöröpaalauksessa. Agronicin jäljeltä on erittäin helppo paalata, koska karhon leveyden voi määrittää tarkasti. Lisäksi siitä näkee heti, jos toiselta puolelta on tullut enemmän tavaraa. Muuttuvakammioisella hihnapaalaimella paalattaessa epätasainen karho aiheuttaa helposti kartiomaisia paaleja. Paalaimen edessä karhotettaessa rapuajo on vahvassa heinässä hyvä lisä, liian paksu karho alkaa hidastaa paalausta.

Vahvassa heinässä karhon paininrulla on erinomainen lisävaruste, sillä korkea karho saattaa takertua traktorin pohjaan ja vetoaisaan alkaen tehdä tuppaita, jotka tukkivat noukkimen tai sullojan. Rulla painaa karhon matalammaksi, jolloin se uppoaa noukkimeen tasaisesti. Ajosilppurille ja noukinvaunulle voidaan tehdä maksimilevyistä karhoa, jolloin se jää muutenkin matalammaksi.

Tarkka ajettava

Agronic on kuljettajan kannalta tarkka ajettava. Jos roottoreita kääntää liian leveälle ja karho ei osu kunnolla piikeille, saattaa heinä lähteä pyörimään roottorin mukana ja tällöin heinää voi kulkeutua roottorien välistä. Kostealla heinällä alkaa helposti jäädä heinää jäljelle, jos säätö ei ole juuri oikea.

Roottorien nopeutta säätelemällä voi erilaisella heinällä parantaa työjälkeä. Epätasaisella pellolla roottorien pomppiminen alkaa jättää heinää karhottamatta, jos ajonopeus on liian suuri. Sängen pituudella on ratkaiseva merkitys säätöihin, joskin pitkällä sängellä säätö ei ole niin tarkkaa. Notkea karhotinsormi ei ota kovin helposti multaa mukaansa, mutta jättää myös helposti jäljelle, jos se on hiemankin liian ylhäällä. Pyörien alla polkeentunut märkä heinä tai apila on myös ongelma. Parhaiten karhotus onnistuu niittosuuntaa vasten ajettaessa.

WRT 900:n ongelmana on roottorien korkeuden säätö. Tämä tehdään siirtämällä kannatinpyörän pystyakselilla prikkoja pyörää kannattavan rungon ylä- tai alapuolelle. Tämä on melko työläs toimenpide ja ottaa aikaa. Päivän aikana saattaa työskentelykorkeutta joutua muuttamaan pahimmillaan useita kertoja, kun siirrytään vaikkapa suopelloilta kivennäismaalle.

Valmistaja on suunnitellut neljännen kannatinpyörän lisäämistä, jolloin roottorien kulku tasoittuisi. Kokeilukoneeseen sitä ei ehditty kuitenkaan asentaa.

Vähemmän huoltoa

Perinteisiin roottorikarhottimiin verrattuna Agronicissa on vähän jatkuvaa seurantaa ja huoltoa vaativia kohteita. Mekaaniset voimansiirron komponentit puuttuvat siitä lähes kokonaan, sillä vain yksi nivelakseli pyörittää hydraulipumppuja. Jokaisella roottorilla on oma hydraulimoottorinsa, joten erillisiä akseleita ei tarvita. Omalla hydrauliikalla varustettuun koneeseen ei pääse helposti epäpuhtauksia, mikä lisää moottoreiden ja pumppujen käyttöikää.

Kehityskelpoinen kone

Agronic WRT 900 on mielenkiintoinen karhotin, jossa on omat puutteensa. Hintaansa ja työleveyteensä nähden se on kuitenkin varteenotettava vaihtoehto. Roottorit nylon-piikkeineen toimivat kohtuullisen hyvin. Kehitystä kaipaisi etenkin roottorien korkeussäätö, joka pitäisi saada helpommaksi ja nopeammaksi. Roottorien kannatinpyörien lukumäärän lisäys ja mahdollisesti erilainen rengastus voisi vähentää pomppimista epätasaisella alustalla.

Karhon muoto ja tasaisuus ovat taas Agronicin valtteja, jota etenkin paalaajat arvostavat.

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Kiinnostuitko aiheista?