Vakautta ajoon - Fendt ABS

Lukkiintumaton jarrujärjestelmä parantaa jarrutustuntumaa, erityisesti sivuttainen vakaus ja ohjattavuus paranevat. Sen huomasimme Fendt ABS -jarrujen pikakokeessa.
ABS-jarrut tuovat erityisesti talvikeleille lisää hallittavuutta ja turvallisuutta. Esimerkkikäyrä hidastuvuudesta näyttää, miten tiuhaan ABS-järjestelmä reagoi alustan vaihteluihin. Perävaunun pyörät ovat lukossa, traktorin jarrutusta ohjaavat pyöräkohtaiset anturit.

Pääsimme testaamaan vielä oikean talven viime keleillä, miten lukkiintumaton ABS-jarrujärjestelmä toimii. Paikkana oli Levi Rally Centerin Rovaniemellä sijaitseva ajokoulutusrata.

Tekniikasta

Fendin järjestelmässä ABS-ohjain (ABS ECU) valvoo jokaisen pyörän nopeutta erikseen ja myös kiihtyvyyksiä. Kaikki tiedot yhdistetään käyttäen myös traktorin ohjaimen (traktori-ECU) tietoja. Näistä laskien järjestelmä ohjaa ja valvoo yksittäisten pyörien jarrutusta. Jos jokin pyöristä uhkaa lukittua, järjestelmä estää tämän avaamalla jarruventtiiliä. Jokaisella pyörällä on siis oma valvonta ja myös jarrutus tapahtuu pyöräkohtaisesti säätyen. Jarrujen muu rakenne on molemmissa (900-sarjan) malleissa identtinen. Itse jarrutustapahtuma on autojen tapaan on-off-tyyppinen. Lukittuvatko pyörät vai ei, riippuu tietenkin alustan ja renkaan välisestä kitkakertoimesta ja lukkiutumiseen vaadittavasta voimasta. Itse jarrutustapahtuma siis pätkitään lyhykäisiin piikkeihin, jotka käytännössä näkyvät pyörien erilaisina jarrutushidastuvuuksina. Rovaniemen testiradan olosuhteissa (liukas alusta) pyörät myös lukkiintuivat jarrutuksen aikana.

Ajotuntumaa

Kuljettajalle ABS-jarrujärjestelmä ei aiheuta sen ihmeempää totuttelua. Käsinojan hallintapaneelissa on kaksi asentoa. ABS päällä ajetaan tieolosuhteissa ja varsinkin liukkaalla. Peltoasennossa (N-asento) ABS on edelleen päällä, mutta vain osittain.

Poljintuntuma on miellyttävä – keveämpi kuin mihin yleensä on totuttu. Traktorissa on yksi jarrupedaali, kääntöjarrun saa lisävarusteena. Jarrutustilanteessa poljin yksinkertaisesti painetaan pohjaan ja pidetään siellä, kunnes haluttu lopputilanne on saavutettu. Tuntuma hytissä on erilainen. Liukkaalla testiradalla pyörät lukittuivat ja pyörivät omaan tahtiinsa. ABS-asennossa traktorin ohjattavuus säilyi silminnähden paremmin kuin peltoasennossa. Jarrutusmatkat eivät välttämättä lyhene dramaattisesti. Suuntavakavuuden ja ohjattavuuden säilyminen on se ABS-jarrujen juttu.

Meillä ei ollut mahdollisuutta kytkeä ABS-järjestelmää kokonaan pois päältä, joten tältä osin vertailu standardijarrujen tilanteeseen ei onnistunut. Yleinen ajotuntuma maantieajossa oli turvallisen miellyttävä. Niin hytissä kuin traktorin ulkopuolellakin ABS-järjestelmälle ominainen on-off äänimaailman paljastaa, että kyseessä ei ole tavanomainen traktori.

Perävaunu toimii erikseen

Perävaunulle syötetään edelleen ns .normaali jarrupaine tai ilmanpaine, joten ABS-ominaisuus ei vaikuta perävaunun jarruihin. Koetilanteessa Fendtin perässä oli juurikin sama pneumajarrullinen FMG-vaihtolavavaunu, kuin mitä testasimme kesällä 2017 PRT Testiradalla.

Talvisissa olosuhteissa lumiliukkaalla FMG:n jarrut luonnollisesti lukittuivat kaikissa koevedoissa. Maantieajossa pneumajarrujen käytös oli miellyttävämpää verrattuna hydraulitoimisiin jarruihin. Sama oli todettavissa myös jarrudynamometrissä, kuten oheinen artikkeli myös kertoo.

Talvisen olosuhteet

Testipaikkamme olosuhteet huhtikuun alussa olivat vielä täysin talviset. Asfalttipohjainen ajoradan osuus oli jääpintainen (jäädytetty) ja sen päällä oli pakkaantunutta lunta muutaman sentin kerros. Sen päällä oli vielä hieman irtolunta.

Ilman lämpötila oli hieman plussalla ja ajoalustassa oli vielä miinusasteita. Jalkamiehelle alusta ei ollut liukas, mutta jarrutusten aikana hokkirengas höyläsi alustaa lopulta jääpintaiseksi.

Jarrutukset suoritettiin radan asfalttipäällysteisellä osuudella. Radan liukkaus vastasi nimen mukaisesti lumista asfalttia. Kitkakertoimen taso oli arviolta luokkaa 0,2.

Eli jos vertaamme alustaa PRT Testiradan olosuhteisiin, jolla olemme tehneet sarjan muut testit, ollaan suunnilleen liukkaan basaltin (µ 0,13) ja märän erikoisbetonin (µ 0,30) välimaastossa.

Jarrutusmittauksia

Mittaukset antoivat kaksi havaintoa. Kun ABS oli päällä, jarrutusmatkat olivat lyhyempiä ja suuntavakavuus oli parempi kuin N-asennossa. Ja kuten jo totesimme, ei ABS-ominaisuutta saanut kokonaan pois päältä, joten vertailu ei tältä osin vastannut täysin ”on-off”-tavoitetta.

Toinen vertailua rajoittava tekijä oli N-asentoon liittyvä nopeuden rajoitin. Traktori kulki tällöin maksimissaan 38 km/h.

Rataolosuhteet olivat perävaunun kanssa ajettaessa tasaisemmat ja numeerinen vertailu näkyy oheisessa taulukossa. Kannattaa huomioida, että nopeudet eivät täysin vastanneet toisiaan, (38 ja 40 km/h). Hoksasimme vasta jälkikäteen, että ABS päällä olisimme myös voineet ajaa 38, ei 40 km/h. Joka tapauksessa jarrutusmatka oli ABS-asennossa selvästi lyhyempi kuin N-asennossa. Hidastuvuusmittarin data kertoi paitsi paremmasta hidastuvuudesta, myös hidastuvuushuippujen erilaisesta rakenteesta.

Ilman perävaunua ajettaessa rataolosuhteet eivät olleet enää tasaiset ja viimeisenä ajettu ABS-asennon osuus jouduttiin jo tekemään liukkaammalla radalla, emmekä saaneet vertailukelpoisia tuloksia.

Väistöliikkeet

Teimme myös väistökokeita ja niissä ero ABS-asennon eduksi oli hyvin selvä. Peltoasennossa traktoria ei kyetty väistöliikkeen kestäessä enää ohjaamaan takaisin haluttuun suuntaan. Perävaunun kanssa emme väistöä kokeilleet.

ABS-asennossa kokeilimme jarrutusta aina 60 km tuntinopeuteen saakka. Havaitsimme vanhan säännön – nopeuden kaksinkertaistaminen nelinkertaistaa jarrutusmatkan – edelleenkin pitävän paikkansa. Alustan olosuhteista johtuen hajontaa oli kuitenkin varsin paljon.

Lopuksi

On helppo nähdä, että nyt traktoripuolella alkanut jarrutekniikan kehittyminen tulee jatkumaan. Ja seuraavaksi samaa tekniikkaa tullaan näkemään perävaunuissa. Kehitystä voi tervehtiä ilolla. Parempi hallittavuus ja liikenneturvallisuuden paraneminen ovat aina hyviä asioita.

Toistaiseksi Fendtin ABS-järjestelmää saa 900-sarjaan tehdasasennuksena. Veroton hinta on 4 009 euroa.

Kiinnostuitko aiheista?