Eroja tekniikoissa - Jarrut syynissä

Vertailimme viime kesän rengastestin yhteydessä FMG:n koukkulavavaunujen jarrujärjestelmien eroja niin käytännössä kuin jarrudynamometrissäkin. Tien päällä tehdyt havainnot pätivät hyvin myös mittauksissa.
Molempien perävaunujen jarrut testattiin dynamometrillä. Hydraulisilla jarruilla varustetussa vaunussa vain etummainen akseli oli jarrullinen, paineilmajarrullisessa vaunussa jarrut olivat molemmilla akseleilla.

Rengastestin yhteydessä saimme FMG:ltä jarruvaunuksi kaksi koukkulavavaunua, joista toinen oli varustettu hydraulisilla ja toinen paineilmakäyttöisillä jarruilla. Koska vaunut olivat jarrujärjestelmiä lukuun ottamatta identtiset, jarrujärjestelmien erojen vertailulle oli herkulliset olosuhteet.

Jarrutuksesta riippuen

Testasimme molempien perävaunujen jarruja lukuisissa lukkojarrutuksissa matalakitkaisella radalla. Liukkailla pinnoilla eroja ei juuri ollut havaittavissa, sillä molempien vaunujen renkaat lukkiutuivat nopeasti lukkojarrutuksen alettua. Tien päällä etenkin kevyellä kuormalla jarrujärjestelmien erot olivat selkeämmin havaittavissa.

Paineilmakäyttöiset jarrut olivat mielekkäät käytössä, sillä jarruvoimaa oli helppo kontrolloida traktorin polkimesta. Hydraulisilla jarruilla varustetun vaunun renkailla oli taipumus lukkiutua varsinkin sorateillä ajaessa. Hydraulisilla jarruilla varustetun vaunun kanssa liikkuessa jarruttamiseen oli kiinnitettävä enemmän huomiota, sillä jarrut reagoivat paineilmajarruja nopeammin ja ärhäkämmin.

Rullille mittauksiin

Käytimme molemmat vaunut Kauhavan A-katsastuksen kuorma-autoille suunnitellulla jarrudynamometrillä. Mittaukset suoritettiin traktorilla, jossa oli liitännät sekä hydraulisille että paineilmakäyttöisille perävaunujarruille.

Käytimme oheisessa kuvaajassa vertailupaineena Duomatic-liittimestä mitattua jarrupainetta myös hydraulijarruilla varustetun vaunun kanssa, sillä paine kasvaa samaan tahtiin molemmissa jarruventtiileissä suhteessa polkimen painallukseen.

Dynamometrillä havaitut arvot kävivät hyvin yksiin koeajojen käytännön kokemusten kanssa. Siinä, missä paineilmajarrujen jarruvoima kasvoi tasaisesti jarruventtiilin paineen ylittäessä 0,8 baria, hydrauliset jarrut eivät reagoineet vielä lainkaan. Kun paineilmaventtiilin paine kasvoi 2,0 bariin, hydraulijarrujen toiminta alkoi ja jarruvoima kasvoi nopeasti pienellä polkimen liikkeellä.

Paineilmajarrut yleistyvät

Vuoden 2018 voimaan astunut uusi traktoridirektiivi vaatii traktorin perävaunujen jarruihin kaksipiirisen järjestelmän ja hätäjarrutusominaisuuden, joka on helppo toteuttaa paineilmajärjestelmän avulla. Hydraulinen kaksipiirinen jarrujärjestelmä on toteutukseltaan monimutkaisempi. Tästä voitaneen vetää johtopäätös, että paineilmajarrut ovat todennäköisesti yleistymään päin traktori–perävaunuyhdistelmissä.

Tapio Vesterinen

 

Kiinnostuitko aiheista?