Metsänmuokkauksen ja -raivauksen seurantajärjestelmä Asta - Mätäs mättäältä tieto talteen

Kaivukoneella tehtävä mätästys tai laikutus on yleisin metsänuudistamisen muokkausmenetelmä. Risutec Oy on kehittänyt muokkauksen työ- ja pinta-alaseurantaan Asta-järjestelmän, jonka avulla mättäät saadaan sijoitettua sähköiselle kartalle. Järjestelmä toimii myös koneellisen raivauksen tai -istutuksen työmittauksessa.
Tuloksena on kuohkealla pohjalla oleva kivennäismaamätäs, joka ei ole maastoa korkeampi.

Asta-järjestelmän juuret juontavat Risutec Oy:n kaivukoneiden istutuslaitteiden kehitykseen. Navigointijärjestelmien ja tablettitietokoneiden kehitys puolestaan on mahdollistanut hyvin joustavan tavan mitata työsaavutusta.

Vuonna 2012 Astan esiversio oli näytillä Finnmetko-näyttelyssä ja jo tuolloin se herätti kiinnostusta esimerkiksi eucalyptusviljelmien istutuksilla.

Vähäiset varusteet

Asta-järjestelmän vaatimukset peruskoneelle ovat vähäiset. Saatavilla on sekä 12- että 24- volttisille alustakoneille sopivat komponentit. Käytännössä laitteisto on hyvin yksinkertainen. Järjestelmän perustana on Astan oma keskusyksikkö, joka sijoitetaan koneen ohjaamon sisälle. Laskennan suorittavana laitteena ja näyttönä toimiva Android-tablettitietokone tai -älypuhelin kytkeytyy siihen bluetooth-yhteydellä.

Kaivukoneen puomiin kytketään antenni, joka liitetään johdolla keskusyksikköön. Mättäiden paikkojen kuittaus tapahtuu joko jalkakäyttöisellä painonapilla tai kaivukoneen hallintavipuihin asennetulla kytkimellä, joka on kytketty myös keskusyksikköön. Edellä mainittujen lisäksi ohjaamon sisälle tarvitaan vain teline näytölle.

Astaa ohjataan ja hallitaan Risutecin omalla sovelluksella, joka voidaan ladata Google Play -sovelluskaupasta. Sovellus muuttuu aktiiviseksi valmistajalta saadulla lisenssiavaimella ja sen jälkeen järjestelmä on käyttövalmis.

Kartta muodostuu työskentelyn lomassa

Astan ideana on reaaliaikainen työskentelyn seuranta – työskentelyn edistyminen tallentuu minuutin välein. Uudelle kuviolle tultaessa valitaan Astan valikosta uusi alue ja sen tiedot kirjataan järjestelmään. Samalla määritellään haluttu mättäiden tiheys sekä työskentelytyyppi eli onko kyseessä pelkkä muokkaus, koneistutus vai ojitusmätästys.

Kun kuljettaja aloittaa työskentelyn, aloittaa Asta kartan muodostamisen. Se merkitsee valmistuneet ja kuljettajan kuittaamat mättäät karttapohjalle. Koska sijaintisignaalin antava antenni on aivan kauhan lähellä, ovat mättäiden paikat kartalla täsmälleen oikeissa kohdissa.

Mättäiden väliset alueet värittyvät kartalle käsitellyksi alueeksi ja kukin mätäs näkyy kartalla mustana pisteenä. Kun alue on käsitelty, on karttapohjalle muodostunut vihreä kuvio hyvinkin tarkkapiirteisenä. Mättäiden sijainnin tarkkuus on yhden metrin luokkaa.

Mättäiden määrä näkyvissä

Koska järjestelmä merkitsee mättäät kartalle tarkasti ja mittaa samalla pinta-alaa, muodostuu samalla automaattisesti myös mättäiden tiheysmääritelmä. Kuljettaja näkee näytöltä keskimääräisen mättäiden määrän hehtaarille. Se avustaa kuljettajaa havaitsemaan, onko mättäiden tiheys oikea.

”Mätästiheyden mittaus kepillä jää pois”, toteaa Timo Viheroja Maanrakennus Viheroja Oy:stä, joka on yksi pisimpään Astaa käyttäneistä urakoitsijoista.

”Pitkänomaisilla kuvioilla ei kuitenkaan ensimmäisellä kaistaleella mättäiden tiheys määrity tarkasti, koska rajat eivät ole riittävän selkeät siinä vaiheessa”, Viheroja sanoo.

Koska mättäiden tai laikkujen määrä tallentuu järjestelmään yhden kappaleen tarkkuudella, helpottaa se samalla taimien tarpeen määrittämistä.

”Isommilla kuvioilla on päästy 50 kappaleen tarkkuuteen taimien tilauksessa”, vahvistaa Viheroja.

Pinta-alamittauksessa hieman ongelmia ovat aiheuttaneet ei-muokattavat kohdat eli ojat ja jättöpuskat.

Tarkempi kuin silmä

Asta on riittävän yksinkertainen ja toimiva apu maanmuokkauksille ja koneelliseen raivaukseen. Se kouluttaa kuljettajaa tekemään oikean määrän istutuskohtia. Metsänomistajalle voidaan tulostaa alueen kartan sisältävä työraportti, jonka useimmat metsäyhtiöt ovat hyväksyneet viralliseksi työmäärän mittaustulosteeksi. Edelliskesän muokkauksen työraportin avulla metsänomistaja voi myös tilata kevääksi istutettavia taimia täsmällisen määrän.

Asta on hyödyllinen apulainen metsänmuokkauksien parissa työskenteleville. Se nopeuttaa yrittäjän työtä ja omatarkkailu tehdään automaattisesti työskentelyn aikana. Työn hinnoittelu voidaan myös määritellä pinta-alaan tai istutuspisteiden määrään perustuvaksi.

Kuvat: Tommi Hakala, Risutec Oy

Kiinnostuitko aiheista?