Quicken Q-sarjan etukuormaimet - Kuormain nykyaikaan

Quicke uudisti viime vuonna etukuormainmallistonsa läpikotaisesti. Uuteen Q-sarjan kuormainmallistoon on nyt saatavilla lisävarusteena muun muassa integroitu vaaka.
Quicke uudisti viime vuonna etukuormainmallistonsa läpikotaisesti. Uuteen Q-sarjan kuormainmallistoon on nyt saatavilla lisävarusteena muun muassa integroitu vaaka.

Etukuormainmallistojen elinkaari on usein pidempi kuin esimerkiksi traktorimallistojen. Quicken edellisen, Dimension-mallisarjan kuormaimet tulivat markkinoille vuonna 2004. Mallistouudistus tehtiin vuonna 2017, kun uusi Q-sarja tuotiin markkinoille. Kysymyksessä ei ole pelkkä kasvojenkohotus, sillä esimerkiksi tuotantolinjasto laitettiin täysin uusiksi ja tehtaalle hankittiin 22 uutta hitsausrobottia.

Uudet aisat sopivat vanhoihin sovitteisiin

Kuormaimen merkittävimmät rakenteelliset uudistukset on tehty takalaakerointiin, polvikappaleisiin ja aisojen päihin. Nämä osat on nyt valmistettu valamalla ja takomalla ja kiinnitetty hitsaamalla aisoihin. Aisat koostuvat edellisten kuormainsukupolvien tavoin kaksista toisiinsa hitsatuista U-profiileista. Valuosista johtuen varustelevyn nivelpiste on saatu aiempaa lähemmäs aisojen reunaa, mikä parantaa hieman niin murto- kuin kippauskulmaakin.

Huomattavaa on, että uuden malliston aisat soveltuvat suoraan edellisen malliston sovitteisiin, eli soviteosat ja venttiilistöt ovat pysyneet entisellään.

Näkyvyyttä traktorin ohjaamosta parantaa se seikka, että aisaston poikkituki on sijoitettu aiempaa alemmas. Quicken tapaan letkut kulkevat edelleen aisojen sisällä poissa kuljettajan näkökentästä. Ohjaamonäkyvyyteen vaikuttaa positiivisesti myös se, että aisojen muotoa on muutettu kaarevaksi, kuormain seuraakin paremmin nykytraktoreiden kaarevien konepeittojen muotoa.

Kahdeksan kokoluokkaa

Uusissa Q-sarjan kuormaimissa mallimerkinnän Q-kirjaimen jälkeinen numero kertoo traktorin teholuokan. Mitä suurempi numero, sitä tehokkaampaan traktoriin kuormain on suunniteltu. Numeron jälkeinen kirjain paljastaa kuormaimen mitoituksen. Malleista Q3–Q7 valmistetaan kaikkia versioita, Q8-malli on aina M-versio.

Pienimmät S ja M ovat mitoiltaan samat, M-malleissa nosto- ja kauhasylinterit ovat 10–20 % tehokkaammat. Pidemmillä aisoilla varustetut L-mallit sijoittuvat nostovoimaltaan suurimmassa osassa tapauksista S- ja M-mallien väliin, L-mallin ominaispiirteisiin taas kuuluu edellä mainittuja versioita suurempi nostokorkeus.

Aisaston leveys riippuu niin ikään kuormainmallista. Malleissa Q3–Q7 leveys on aina ns. DM-mitoituksen mukaiset 1 040 mm, Q8-mallissa leveys kasvaa 1 200 millimetriin. Vakaimettomia kuormaimia valmistetaan neljänä eri kokona, mutta Suomessa myynti keskittyy lähes täysin vakaimellisiin kuormaimiin. Lisäksi valmistuksessa on edelleen yli 300-hevosvoimaisiin jenkkitraktoreihin suunnattu 98-malli, jonka aisaston leveys on 1 420 mm.

Vaihtoehtoja työlaitteen kiinnitykseen

Kuormaimen työlaitteen kiinnitys on vakiintunut yleisesti käytössä olevan Euro 8 -kiinnikkeen mukaisiksi, mutta Q-sarjan kuormaimiin on tämän kiinnikkeen lisäksi mahdollisuus valita useista kombi-varustelevyvaihtoehdoista, joihin voi Euro-kiinnikkeen lisäksi valita esimerkiksi SMS-Trima- tai Vila-Valtra-standardin mukaiset kombivarustelevyt. Lisäksi 5M–8M-kuormaimet voidaan varustaa myös Volvo-kiinnikkeellä.

Työlaitteen lukitus tapahtuu varustelusta riippuen joko manuaalisesti puoliautomaattisesti tai hydraulisesti. Itse varustelevy on suunniteltu uudelleen. Aiemman ylä- ja alaputken rakenteen sijaan uusi varustelevy perustuu aiempaa paksumpaan keskiputkeen ja alareunan yhtenäiseen ainesputkeen. Rakenne on siten aiempaa vääntöjäykempi.

Loikka digiaikaan

Quicke on kehittänyt uuteen kuormainmallistoon Q-Companionjärjestelmän, joka tuo nyt myös etukuormaimet digiaikaan. Digitaalisuudesta saavutetaan valmistajan mukaan kolme merkittävää hyötyä: kuormaimen asentoa ja jäljellä olevaa nostokapasiteettia voidaan tarkkailla traktorin ohjaamossa olevasta näytöstä, kuorma voidaan punnita ilman erillisiä lisälaitteita ja adaptiivinen huoltovälinäyttö tarkkailee kuormaimen käytön kuormittavuutta ja muistuttaa kuormaimen huollosta todelliseen käyttöön perustuen.

Kaikki uudet Q-sarjan kuormaimet sisältävät valmiuden Q-companion-järjestelmälle, eli järjestelmän tarvitsevat asentoanturit voidaan asentaa kuormaimeen myös jälkikäteen. Q-companionin lisähinta on verollisena noin 1 800 euroa. Hinta on sama sekä uuteen että jo olemassa olevaan kuormaimeen asennettuna.

Tarkka kuorman punnitus edellyttää, että punnitus tapahtuu työlaitteen ollessa aina samassa asennossa. Näyttö osoittaa asentoantureiden perusteella työlaitteelle kalibroidun asennon, punnitus tapahtuu noston aikana. Kuorman paino saadaan selville sylintereissä vallitsevan paineen perusteella, joka saadaan järjestelmään kuuluvalla erillisellä paineanturilla.

Punnitustulokset voidaan siirtää bluetooth-yhteyttä käyttäen älypuhelimeen ja siitä edelleen esimerkiksi heinäpaalin ostajalle tulostettavaksi.

Omilla tai traktorivalmistajan hallintalaitteilla

Quicken omien kuormainvipujen lisäksi kuormainta voidaan ohjata myös traktorivalmistajan omilla keskiventtiileillä ja kuormaimen vivuilla. Mahdolliset digitaaliset ominaisuudet ovat näissäkin tapauksissa käytössä, sillä kuormaimen asentotiedot ja punnitusta varten tarvittavat painetiedot tulevat kuormaimen omilta antureilta.

Quicke tarjoaa mekaanisen Ergo-Drive-ohjaussauvalla ohjatun kuormainventtiilin rinnalle sähköohjattua venttiiliä, jota ohjataan yhtiön kehittämällä ElectroDrive LCS -peukalovivulla.

Kehitetty vaimennus

Q-sarjaan siirryttäessä myös kuormaimen vaimenninta on kehitetty. Q-sarjassa nostosylinterit ovat erikoisvalmisteiset, SoftDriven paineakuille menevä öljylinja lähtee nyt erikoisvalmisteisen sylinterin päästä aiemman 90 kulmaliittimen sijaan. Myös puoleen tuumaan kasvatettu letkukoko helpottaa öljyn pääsyä vaimentimen paineakuille ja takaisin.

Paineakkujen määrä riippuu kuormainmallista, esimerkiksi kuvissa esiintyvässä Q5-mallissa on 3 paineakkua, pykälää pienemmässä Q4-mallissa akkuja on kaksi.

Q-sarjan kuormaimet ovat jo myynnissä pääosin kaikilla traktorivalmistajilla, jotka käyttävät Ålön kuormaimia ensiasennuskuormaiminaan. Q-sarjaa voikin nähdä traktoreiden keulilla usean eri brändin alla, sillä Ålön tuotteissa ei ole enää teknisiä eroavaisuuksia kuten aiemmin.

Kiinnostuitko aiheista?