Lely Astronaut ja Juno päivittyivät - Automaatiota eteenpäin

Lely esitteli uudet versiot lypsyrobotistaan ja rehunpuskurobotistaan. Jatkossa Lelyltä voi odottaa uusia innovaatioita tuotannonhallintaan, lannankäsittelyyn ja tilakohtaisten erikoismaitojen tuotantoon.
Lely Groupin pääjohtaja Alexander van der Lely uskoo vakaasti robotiikan ja automaation helpottavan maidontuottajan arkea.

Hollantilainen maidontuotannon automaatioon ja robotiikkaan keskittynyt Lely esitteli Hollannissa, Maasluisisssa uudet versiot lypsyrobotistaan Astronautista ja rehunpuskurobotistaan Junosta.

Astronautista esiteltiin A5-versio, joka ulkoisesti ei juurikaan poikkea muutama vuosi sitten esitellystä A4-mallista. Lypsyrobotin ”aivot” eli keskusyksikkö on erillisessä boxissa hyvin suojattuna ja itse lypsyboksi on avoin.

Suurimmat lehmälle näkyvät ja tuntuvat muutokset on tehty lypsykäsivarressa, jota on kehitetty entistä nopeammaksi ja sulavaliikkeisemmäksi. Uuden vetimien tunnistusjärjestelmän avulla kiinnitysaikaa on saatu lyhennettyä jopa 30 prosenttia A4-mallin käsivarteen verrattuna. Käsivarsi myös mukautuu nopeammin ja pehmeämmin lehmän liikkeisiin lypsyboksissa.

Parannuksia on tehty myös lypsyrobotin hallintaan uuden käyttöliittymän ja hallintapaneelin avulla. Lelyn mukaan lehmän ensimmäinen lypsy on A5:llä nopeampi kuin aiemmilla malleilla.

Myös lypsyhygieniaa on parannettu. Ennen vedinsprayn suihkuttamista lypsyn jälkeen utare skannataan tarkemman lopputuloksen saamiseksi.

Vähemmällä energialla

A5-mallia on tuotekehitysvaiheessa testattu reilulla 30:llä tilalla eri maissa. Lypsykertoja testauksen aikana uudella mallilla on tehty yli 2 miljoonaa. Lelyn lypsyrobotteja käytetään monenlaisissa oloissa, joten testauksessakin Lely haki samaa vaihtelevuutta.

Testitulosten mukaan A5 kuluttaa A4:ää vähemmän sekä pesunainetta että vettä. Energiankulutusta on saatu Lelyn mukaan vähennettyä jopa 20 prosenttia.

Lely on myös pyrkinyt huolto- ja kunnossapitokustannusten alentamiseen. Huoltokohteet on tuotu paremmin esille, mikä helpottaa ja nopeuttaa huoltotoimia.

Astronaut A5 tulee myyntiin heti kaikissa markkinointialueen Lely Centereissä.

Juno kehittyy

Lely esitteli Astronaut A5:n lisäksi myös uuden mallin suositusta rehunsiirtäjärobotistaan Junosta. Uusi Juno pystyy seuraamaan ruokinta-aitaa tai seinää kummaltakin puolelta ja pystyy nousemaan hieman entistä jyrkempää ylämäkeä. Uusi ominaisuus on Junon helman nosto ylös silloin kun rehua ei pusketa. Tämä säästää alareunan kumimattokaistaletta turhalta kulumiselta.

Juno pystyy avaamaan sähköisesti ohjattavia ovia Bluetooth-yhteydellä ja voi siirtyä itsenäisesti rakennuksesta toiseen. Junoa voidaan ohjata Lely Control Plus -mobiilisovelluksella, jolla voidaan tehdä robotin reititys yksinkertaisesti sormea kosketusnäytöllä liikuttamalla, tällöin robotti liikkuu samaan aikaan.

Juno tulee myyntiin elokuussa ja se korvaa isomman kahdesta markkinoilla olleesta Juno-mallista. Pienempää, Juno 100:aa, myydään vielä vuoden loppuun saakka.

Karhottimesta automaatioon

Lely Group on perustettu vuonna 1948, joten yhtiöllä on tänä vuonna 70-vuotisjuhlat. Perheyhtiönä edelleen jatkava Lely keskittyy nykyisin pelkästään maidontuotannon automaatioon, sillä yhtiö myi viime vuonna pitkään ja huolella rakentamansa nurmikoneliiketoiminnot Agcolle.

Tapahtunutta voi pitää merkittävänä välietappina, sillä Lely aloitti maatalouskonevalmistuksen nimenomaan nurmikoneista. Ensimmäinen tuote oli hevosvetoinen sormipyöräkarhotin ja seuraavana tuotteena esiteltiin niin ikään hevosvetoinen keskipakolevitin.

A5:n ja Junon tuotelanseerauksen yhteydessä Lelyn pääjohtaja Alexander van der Lely kertoi, että jatkossa yhtiö keskittyy ainoastaan automaation ja robotiikan hyödyntämiseen maidontuotannossa. Menestystä sillä saralla onkin tullut, sillä Lelyn Astronaut-lypsyrobotin eri malleja on myyty maailmanlaajuisesti yli 30 000 kappaletta. Juno-rehunsiirtäjää on myyty reilut

8 000 kappaletta ja Lely Vector -seosrehurobottia 500 yksikköä.

Managementiin mahdollisuuksia

Näyttää siltä, että lypsyrobotti on teknisessä kehityksessään tullut jo aikaa sitten aikuisikään, eikä automaattisten lypsyjärjestelmien toimintaa enää epäillä. Automaattiset järjestelmät tuottavat päivittäin valtavan määrän erilaista dataa, jonka hyödyntämistä Lely nyt tutkii aktiivisesti.

Alexander van der Lelyn mukaan seuraava kaupallinen innovaatio onkin tulossa nimenomaan tilan managementin ja tuotannon suunnittelun puolelle.

”Haluamme auttaa viljelijöitä päätöksenteossa. Kehittämämme järjestelmä on itseoppiva, joten se mukautuu viljelijän omiin päätöksentekotapoihin ja toimintamalleihin”, van der Lely taustoitti lähellä kaupallista lanseerausta olevaa järjestelmää.

Huoltoon ja kunnossapitoon van der Lely kertoi olevan suunnitteilla AR- eli lisätyn todellisuuden tekniikkaa, mikä helpottaa vian etsintää. Varaosia puolestaan voitaisiin hänen mukaansa tulevaisuudessa valmistaa huoltoautoon asennetulla 3D-tulostimella.

Lannan ja maidon käsittelyä

Lely kehittää myös laitteistoa, jolla tehostetaan Hollannissa erittäin suureksi ongelmaksi muodostuneen lannan käsittelyä. Yhtiön tavoitteena on tuoda markkinoille järjestelmä, jolla lannasta saadaan tehtyä paremmin ja tarkemmin hyödynnettävä ja kaupallisia lannoitteita korvaava lannoite. Sitä, millä tekniikalla tämä tehdään, ei Alexander van der Lely kertonut.

Lely on myös kehittämässä maidonkäsittelyjärjestelmää, jolla pystytään jo tilalla tuottamaan kuluttajamyyntiin soveltuvaa erikoismaitoa. Periaatteessa tällaisen erikoistuotteen voisi Lelyn laitteistolla tuottaa ja myös jäljittää jopa lehmäkohtaisesti.

”Meillä on tällainen järjestelmä jo koekäytössä. Uskomme, että paikallisten ja räätälöityjen elintarvikkeiden kysyntä on vahvassa kasvussa”, van der Lely visioi.

Robotiikan ja automatisoinnin mahdollistamat tulevaisuudennäkymät maidontuotantotiloille ovat siis aika huimat. Periaatteessa voi olla mahdollista, että Lely vielä joskus palaa rehunkorjuutekniikankin pariin, mikäli sadonkorjuu robottien avulla yleistyy.

”Meitä kiinnostaa kaikenlainen tuotannon automatisointi maatilalla”, Alexander van der Lely totesi.

Kiinnostuitko aiheista?