Amazone Catros 3503 Special - Tehokasta matalamuokkausta

Amazone Catros 3503 on suositun lautasmuokkaimen uusittu malli. Kokeilimme sileillä lautasilla varustettua Catros Specialia viime syksyn kosteissa oloissa rukiin ja syysvehnän kylvöalustan teossa sekä tavanomaisessa syysmuokkauksessa.
Amazone Catros 3503 Special sopii kylvömuokkaukseen ja matalaan syysmuokkaukseen. Vetokoneen tehon tulisi olla vähintään 125 hv, sillä vauhti tehostaa oljen sekoittumista ja parantaa muokkausjälkeä.

Lautasmuokkaimet tulivat markkinoille parikymmentä vuotta sitten. Lautasmuokkain on konetyyppinä pitänyt pintansa, mutta markkinoilla olevien konemerkkien määrä on pudonnut – mallivalikoima on kuitenkin kasvanut. Amazone oli yksi ensimmäisen aallon kalliimman hintaluokan koneista, ja merin koneiden kanta kasvoi Hankkijan tehokkaan verkoston ansiosta nopeasti.

Amazonen mallivalikoima on laaja, suurimmat erot ovat lautasen koko ja koneen omapaino. Jokaiseen lautasmuokkaukseen on saatava useita eri tyyppisiä jyriä, jotta asiakas voi varustaa koneen omien tarpeidensa mukaan.

Jyrän tyyppi vaikuttaa ratkaisevasti muokkaustulokseen. Mikäli koneella ajetaan vaihtelevilla maalajeilla keväällä ja syksyllä, niin jyrän valintaan kannattaa paneutua huolellisesti. Työleveys kannattaa valita siten, että traktori jaksaa kuljettaa lautasmuokkainta mieluiten vähintään 12 km/h nopeudella, jolloin myös työsaavutus on hyvä.

Poikkeava runkorakenne

Testikone oli Amazone Catros 3503 Special, jonka runkorakenne poikkeaa aikaisemmista Catros-malleista ja myös monien kilpailijoiden rakenteesta. Koneessa on kaksi pitkittäistä runkopalkkia, joiden takapäähän on pultattu jyrä. Kevällä ja syksyllä voidaan tarvittaessa käyttää eri jyrää, mikäli olosuhteet niin vaativat ja kukkaro sen sallii.

Työsyvyys säädetään muuttamalla muokkauslautasten – ei siis jyrän, kuten yleensä – korkeutta runkoon nähden.

Jokaisella muokkauslautasella on oma kiinnitysvarsi ja kumipatukkajousitus. Etummaisilla ja takimmaisilla lautasilla on kummallakin oma akselinsa, joka voi pyöriä rungossa olevassa kiinnikkeessä. Lautasten kiinnitysakselin kiertäminen muuttaa työsyvyyttä, koska samalla lautasten etäisyys runkoon ja jyrään nähden muuttuu.

Etummaiset lautaset ovat 17 asteen kulmassa ja takimmaiset 14 asteen kulmassa ajosuuntaan nähden.

Työsyvyyden säätömekanismi on nerokkaan yksinkertainen. Molemmat kiertyvät akselit on yhdistetty varrella, jonka keskellä on toppari. Toppari on lukittu paikoilleen sen kummallakin puolella olevilla lukituslevyillä. Työsyvyyttä muutetaan siirtämällä topparin paikkaa, siten, että sen etu- ja takapuolella olevien levyjen määrä muuttuu.

Akselin kiertoliike ja samalla säätölevyjen muutostarve on koko työsyvyyden säätöalueella hyvin pieni. Yhden 5 mm vahvan säätölevyn siirto muuttaa työsyvyyttä suunnilleen saman verran. Hydraulinen säätö on lisävaruste, mutta sille on tuskin tarvetta.

Sileä vai hammastettu lautanen?

Nostolaitekiinnitteisessä Catros-mallistossa on tarjolla sekä sileillä lautasilla varustettuja Catros Special- että hammastetuilla lautasilla varustettuja Special + -malleja. Mallimerkinnän perässä oleva + siis kertoo, että koneessa on hammastetut ja halkaisijaltaan suuremmat lautaset.

Sileät lautaset sopivat hyvin esimerkiksi ennen kevätkylvöjä tehtävään matalamuokkaukseen, jossa sänkipelto avataan kuivumaan varsinaista kylvömuokkausta varten. Sileä lautanen jättää tasaisemman muokkauspohjan kuin hammastettu lautanen, mutta se ei tunkeudu maahan yhtä tehokkaasti kuin hammastettu lautanen.

Hammastettu lautanen kannattaa valita, jos koneella aiotaan tehdä pääasiassa syysmuokkausta tai esimerkiksi mullata karjanlantaa.

Lautasmuokkaimen työsyvyys riippuu varsinkin jäykillä mailla lautasen halkaisijasta, käytännössä suurin työsyvyys on noin 20–25 % lautasen halkaisijasta. Lautasten loveaminen parantaa maahan tunkeutumista ja samalla suurinta työsyvyyttä.

Amazone ilmoittaa sileillä, halkaisijaltaan 46 cm lautasilla varustettujen Catros Special -mallien työsyvyydeksi 3–12 senttiä, mikä riittää hyvin kylvömuokkaukseen ja matalaan syysmuokkaukseen.

Catros Special + tyyppimerkinnällä varustetuissa rinnakkaismalleissa on 5 senttiä suuremmat ja hammastetut lautaset. Valmistaja ilmoittaa 51 cm lautasen työsyvyysalueeksi 5–14 senttiä.

Amazonen paino saattaa loppua kesken, jos maa on kovaa. Catros 3503 Special painaa ilman jyrää

1 390 kiloa. Yksirivinen U-jyrä painaa 420 kg, mikä nostaa yhteispainon 1 810 kiloon. Työleveyden metriä kohden painoa kertyy noin 520 kiloa, mikä on vähän.

Catrokseen voidaan asentaa 200 kilon lisäpainot, joka kasvattaa metriä kohden lasketun painon lähes 600 kiloon. Painot ovat valitettavasti melko arvokkaat.

U-jyrä vakauttaa kulkua

Catrokseen on tarjolla 10 erilaista jyrää. Testikoneen yksirivinen U-jyrä oli Amazonen repertuaarin uusin vaihtoehto, jota valmistaja suosittelee keveille ja keskijäykille maille. Jyrän kiekoissa on nimensä mukaisesti U-profiili.

Jyrän kiekkojen halkaisija on 58 cm ja väli keskeltä keskelle mitattuna 16,8 senttiä, mikä tekee jyrästä avaran.Jyrään voidaan liittää jälkiäes, joka tasoittaa muokkausjälkeä ja levittää oljet sekä kasvinjätteet tasaisesti pellon pinnalle. U-jyrän muokkausteho perustuu osittain profiilin terävään reunaan, mutta myös jyrän keskikohtaan tarttuvaan multaan, joka kasvattaa jyräkiekon kosketuspintaa. Mullan tarttuminen U-jyrään on suunniteltu ominaisuus eikä vika. Mullan tarttuminen vähentää jyrän kulumista ja parantaa muokkaustehoa. Leveä jyrä rikkoo kokkareita melko hyvin, koska kokkareet eivät kovin helpolla pyörähdä pois jyräkiekon alta. Jyrään tarttunut multa pysyy hyvin kyydissä eikä yleensä putoa tielle. Töiden jälkeen kone kannattaa kuitenkin jättää muutamaksi päiväksi seisomaan pellon päähän tms. konehallin sijaan, sillä multa putoaa kuivuttuaan maahan, johon jää yllättävän suuri multakasa.

Vauhti vaatii voimaa

Käytimme Amazonen vetoon Koneviestin ja norjalaisen Bedre Gardsdrift -lehden traktorivertailussa olleita traktoreita, joiden maksimitehot olivat 100–135 hevosvoimaa. Traktoritestiin osallistui neljä traktoria, joista vain yhden vetovarsissa oli kolmoskokoluokan pikalukituskourat.

Amazonen alimmaiset kiinnitystapit ovat vaihdettavat. Testikoneessa oli 37 millin eli kolmoskokoluokan tapit, vaikka periaatteessa pykälää pienemmät olisivat riittäneet. Isot tapit olivat ongelmana myös Horsch Joker -lautasmuokkaimen kokeilussa (KV 3/2018), jossa käytettiin samoja vetokoneita.

Reilun sadan hevosvoiman teho riitti 3,5 m lautasmuokkaimelle, kun muokkaussyvyys pidettiin 8–10 sentissä ja ajonopeus oli 10–12 km/h. Sileät lautaset upposivat hyvin peltoon, koska se oli sateiden vuoksi todella märkä. Siitä huolimatta vetotehoa tarvittiin, koska todella painavan märän savi -ja olkimassan heittäminen vaati voimaa.

Käytimme myös 145 hevosvoiman veturia, jolla päästiin 10 sentin syvyyteen muokattaessa 13–15 km/h ajonopeuteen. Ajonopeuden nosto parantaa lautasmuokkaimen sekoitustehoa merkittävästi. Näillä vauhdeilla päästään käytännössä 2 hehtaarin työsaavutukseen, vaikka peltolohko olisi epäsäännöllinen.

Tehollinen työleveys vastaa ilmoitettua

Amazone Catros 3503 Special -mallin työleveys on 3,5 m, kuten typpimerkintä antaa ymmärtää. Lautaset on jaettu perinteiseen tapaan siten, että kaikki etummaisen rivin lautaset siirtävät maata vasemmalle ja takimmaisen oikealle.

Kummankin lautasakselin ulommaisessa päässä on lisäksi tasauslautanen, jonka tarkoituksena on vähentää koneen ajokertojen väliin syntyvää vallia tai painaumaa. Tasauslautasia ei ole laskettu mukaan koneen varsinaisen työleveyteen, mikä on ostajan kannalta oikein.

Tasauslautaset on kiinnitetty nivelmekanismeilla varsinaisten muokkauslautasten akseleiden päihin. Oikean ja vasemman puolen kääntömekanismi ovat erilaisia. Tasauslautaset on melko helppo nostaa käsin kuljetusasentoon. Työskentelyasentoon laitto on vielä helpompaa, koska lautaset kääntyvät alamäkeen. Muokkaus- ja kuljetusasennot varmistetaan tapeilla.

Käytännössä Catroksella joudutaan muiden lautasmuokkainten tapaan ajamaan reilusti päällekkäin, jotta ajokertojen välit eivät näy kohoumina tai vakoina. Tasauslautasten korkeutta voi säätää löysyttämällä kaksi kiinnitysvarressa olevaa mutteria ja kaksiosaisia kiinnitysvarsia liu’uttamalla siten, että lautanen kulkee halutulla korkeudella.

Tasauslautasten oikea korkeus löytyy, kun vertaa uusimman ja edellisen ajokerran väliin jäävää saumaa: onko se kuopalla vai onko ajokertojen väliin muodostunut multavalli?

Päällekkäisajon tarve riippuu pitkälti maalajista ja muokkausolosuhteista. Yleensä riitti, että reunalautaset kulkivat kokonaan muokatulla maalla, minkä ansiosta koneen tehollinen työleveys on hyvin lähellä valmistajan ilmoittamaa 3,5 metriä.

Catros 3503 oli ns. kampanjamalli, minkä vuoksi varoitustaulut ja takavalot ovat lisävarusteita. Ne ovat kuitenkin tarpeen, sillä 3503-mallin kuljetusleveys on 3,5 m, kun tasauslautaset on nostettu ylös.

Alhaalla olevat tasauslautaset kasvattavat koneen kuljetusleveyden 4 metriin, minkä vuoksi ne kannatta nostaa ylös ennen yleiselle tielle menoa.

Sekoittaa oljen tehokkaasti

Raskailla mailla Catros 3503 -mallin paino saattaa loppua kesken. Catrokseen voi laittaa 200 kilon lisäpainot, mikä ei kuitenkaan ole kovin paljon.

Amazone on valmistettu siististi ja maalattu huolellisesti. Modernin ulkonäön haittapuolena on, että koneessa ei ole yhtään suoraa linjaa, joka helpottaisi työntövarren pituuden säätöä. Koneen kylkeen kannattaakin laittaa vaakasuoraan teippi säädön helpottamiseksi.

Lautasmuokkaimen tulisi olla vaakasuorassa tai tarvittaessa kallistettu hieman taaksepäin, jotta lautaset kulkevat tasasyvyydellä ja kone kulkee suoraan, jolloin työn laatu on paras mahdollinen. U-jyrä vakauttaa ilmeisesti kulkua, sillä Catros 3503 seuraa traktoria hyvin.

Työsyvyyden säätö on varmatoiminen ja kohtuullisen helppo käyttää, vaikka se vaatii joskus ylimääräisen käynnin ohjaamossa. Huolto on helppoa, koska kiekoissa on kestovoidellut laakerit.

Reunimmaisina olevat peittolautaset on helppo säätää siten, että ajokertojen väliin ei jää vallia. Catroksella kannattaa ajaa ainakin peittolautasen verran päällekkäin edellisen ajokerran kanssa, jotta muokkaussyvyys on koko koneen leveydeltä sama. Tehollinen työleveys on päällekkäin ajosta huolimatta sama 3,5 m kuin esitteessä lukee.

Valmistajan 3,5 metriä leveälle koneelle ilmoittama 77 kW/105 hv:n vetotehon tarve on ainakin jäykille maille liian vähän, sillä ajonopeuden on oltava mieluiten yli 12 km/h. Käytännön työsaavutus on jopa 2 ha tunnissa. Jos vauhti riittää, niin Catros sekoittaa oljen yllättävän tehokkaasti myös matalilla työsyvyyksillä.

Amazone Catros 3503 Special sopii erittäin hyvin matalaan muokkaukseen, sillä kiekot jättävät tasaisemman muokkauspohjan kuin hammastetut lautaset ja muokkain sekoittaa maan hyvin. Muokkauspohja ei kuitenkaan sileilläkään lautasilla ole niin tasainen kuin S-piikkiäkeen jäljiltä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Amazonen kasvu jatkuu

Uutiset KV 09/2018 15.02.2018
Kiinnostuitko aiheista?