Kätevä paalinpurkaja - Hustler SL 360 X

KoneAgria-näyttelyssä Turun Konekeskuksen osastolla kiinnitti huomion vihreä paalinpurkulaite Hustler. Uusiseelantilaista valmistetta oleva kone on tekniikaltaan mielenkiintoinen, joten kokeilu on paikallaan.
Muovi kannattaa poistaa vasta purkulaitteen päällä, mahdollisesti putoava rehu jää jakolaitteeseen.

Hustler-paalinpurkulaitteen perusidea on yksinkertainen: koneen runko on kourumainen ja kourun pohjalla on pitkittäiset tangot, jotka on kiinnitetty kuljetinketjuun. Ketjun kulkevat päädyissä olevissa urissa, jokaisessa lenkkivälissä on laakeroitu rulla, joiden varassa paalia pyöritetään. Voimansa ketjut saavat kummallakin sivulla olevista vetoakseleista. Kourun pohja on tehty kulutusmuovista.

Kokonaisuutena toteutus on kuitenkin hieman monimutkaisempi, kone on kaksiosainen. Apurunko kiinnitetään joko nostolaitteisiin tai etukuormaajaan. Apurungossa on kaksi erimittaista piikkiä, joiden varassa purkulaitetta käytetään. Piikit työnnetään purkulaitteen rungossa oleviin reikiin. Kun apurunko on työnnetty kiinni runkoon, kytkeytyy samalla vasemmalla puolella olevan hydraulimoottorin hankokytkin runkopuolen vastakappaleeseen. Apurunko lukittuu paikoilleen, kun laitetta nostetaan ylös. Piikkien erimittaisuus on kätevää, sillä kun rungot kytketään yhteen, pidempi piikki menee ensin omalle puolelleen kartiomaiseen reikään, jolloin lyhyempi piikki ohjautuu paikoilleen helpommin.

Kokeilussa laitetta käytettiin pelkästään etukuormaajassa, jolloin piikkien pituuserosta on eniten hyötyä. Purkulaite on kaksipuolinen, eli apurunko voidaan kytkeä kummalta puolelta tahansa, myös vetomoottorin vastakappale on kummallakin puolella.

Apurungon piikeillä voidaan kul- jettaa ja kuormata paaleja, kuten tavanomaisellakin paalipiikillä.

Tehokas purku

Kokeilussa purkulaitteella käsiteltiin säilörehu-, olki- ja kuivaheinäpaaleja yhteensä noin 70 kpl. Hustler purkaa kaikenlaiset paalit suhteellisen tehokkaasti, lyhyeksi silputun rehun ja oljen purkua joutuu jopa hieman rajoittamaan, jaksottamalla pyöritystä. Paalia voidaan purkaa kummalle puolelle tahansa muuttamalla pohjaketjun pyörimissuuntaa.

Paali nostetaan apurungon piikeillä purkurungon yläpuolelle, ja vasta tässä vaiheessa on hyvä poistaa muovi, sillä useimmiten rehua tippuu verkon katkaisun jälkeen paalista. Ajoittamalla muovin poisto oikein, putoaa kaikki rehu purkulaitteeseen eikä pihalle. Muovin leikkuun jälkeen paali lasketaan purkulaitteeseen ja pidemmällä piikillä on helppo nostaa muovi pois paalista, samalla lähtee yleensä verkkokin.

Paalin asettamisen jälkeen apurungon piikit ohjataan purkurungon reikiin ja työnnetään ne pohjaan. Samassa yhteydessä voi katsoa lukitustangon liikettä, joskus rehua menee lukituslaitteen loveen, eikä lukko sulkeudu. Paali voidaan sitten kuljettaa purkupaikalle ja purkaa se pohjakuljetinta pyörittämällä halutulle puolelle tai kaksipuolisella ruokintapöydällä molemmille puolille.

Monipuolinen sulalla paalilla

Hustler SL 360 X on tehokas ja helppokäyttöinen paalinpurkulaite, sekä laadukkaasti valmistettu. Kokeilussa ei jäänyt yhtään paalia purkamatta. Työteho hidastuu, jos paalin pinta on jäässä. Mikäli jäätä on paksumpi kerros, ei kuljettimen hammastus enää pysty siihen. Isoilla, yli 140 cm:n paaleilla, jotka olivat litistyneet syrjällään, ei paali aina lähtenyt pyörimään, sillä moottorista loppui voima. Tilanne korjaantui ajamalla kuljetinta muutaman kerran molempiin suuntiin, jonka jälkeen paali alkoi pyöriä kunnolla. Etukuormaajakäytössä jääpintaisen olkipaalin purkua voi helpottaa rikkomalla pintaa apurungon piikinkärjellä. Etukuormaajakäytössä joutuu myös varomaan purkulaitteen nurkkia, koska etuylitystä on paljon ja sivuttaisliikkeet ovat siten laajoja.

Kuivaheinä- ja kuivaolkipaali purkautuvat helposti. Säilörehun purkautuminen riippuu silppuamisasteesta. Pitkä paalattu säilörehu purkautuu helposti, nopeus riippuu pyörimissuunnasta. Pyörittämällä paalia paalaussuuntaan, purkautuu paali hitaammin ja vastakarvaan nopeammin. Lyhyeksi silputtu rehu purkautuu nopeasti, eikä pyörimissuunnalla ole väliä. Kokeilussa rehupaaleja purettiin sekä ruokintapöydälle, että emolehmille ulkoruokinnassa laitumelle. Purkamalla paali kapeaan karheeseen pitkälle matkalle, syövät eläimet rehun tarkkaan, hukkaprosentti on pieni. Lisäksi laajalle alueelle purettu rehu mahdollistaa myös kaikkien eläinten rehunsaannin, koska lauman johtajat eivät ehdi ajamaan heikompia yksilöitä pois.

Kokonaisuutena arvioiden Hust- ler on pyöröpaalien käsittelyyn hyvin soveltuva laite, ja sillä pystyy tekemään koko työketjun kuljetuksesta paalin jakoon ilman välillä tapahtuvaa työkalun vaihtoa.

Kiinnostuitko aiheista?