Huolto

Valtran huoltokohteet olivat sijoiteltu käyttäjäystävällisimmin. Esimerkiksi moottorin ilmansuodatin ja akku ovat heti esillä konepeiton avaamisen jälkeen.

Traktoreiden tekniikan jatkuvasti monimutkaistuessa on tärkeää, että huoltokohteet ovat hyvin saavutettavissa. Vaikeita tehtäviä on helppo lykätä tai sivuuttaa kokonaan. Vaikeasti saavutettavissa olevaa moottoriöljyn mittatikkua tuskin tarkastellaan yhtä usein kuin helposti ja nopeasti käytettävää tikkua.

Neljästä testitraktorista yksi erottautui hieman haastavampana ja yksi keskivertoa helpompana huollettavana. Loput kaksi olivat perustasoa. Löysimme eroja esimerkiksi talvella joskus valitettavan tärkeästä pääsystä akulle.

Deutz-Fahr

Neljästä vertailutraktorista eniten parannettavaa löysimme Deutz- Fahrin huoltokohteista. Itse huoltokohteissa tosin ei ollut suurta huomautettavaa, mutta etukuormain haittaa niille pääsyä huomattavasti. Esimerkiksi moottorin öljytikun sijainti etukuormaimen sovitteen takana on hankala.

Öljytikun tavoin myös akulle pääsy on konstikasta. Virtalähde on piilotettu oikean puoleisten portaiden alle, kuten monessa muussakin traktorissa. Deutzissa tosin akku on sijoitettu niin, että miinusnapaan käsiksi pääsy vaatii työkaluja.

Tästä ryhmästä Deutz-Fahrin suoritus oli paras ohjaamon ilmansuodattimen suhteen. Suodatin on helppo irrottaa ja kiinnittää ohjaamosta käsin, kun ovi on avattuna. Etukuormain vaikutti eniten huoltotöihin Deutz-Fahrissa.

John Deere

John Deere on hieman parempi päivittäisten huoltokohteiden suhteen kuin Deutz-Fahr, mutta parannettavaakin löytyy. Deutzin tavoin 5R:ssä akku on sijoitettu hankalasti. Akulle pääsy vaatii työkaluja ja neljän pultin irroittamisen. Ohjaamon ilmansuodattimen puhdistamisen tai vaihtamisen arvioimme vaikeimmaksi tehdä John Deereen. Kolme kättä olisi eduksi 5R:n ohjaamon ilmansuodattimen vaihdossa.

JD oli testitraktoreista ainut, jossa vaihteistoöljyn määrälle ei ollut lasisilmää, tarkastus tehtiin mittatikun kautta. Vaakasuoraan pilkistävä mittatikku toki toimii, mutta lasisilmästä öljyn taso tulee kokemustemme mukaan tarkastettua huomattavasti useammin.

5R oli varustettu led-ajovaloilla ja vaikuttaisi siltä, että yhden ledin hajotessa koko yksikkö on vaihdettava. Aika näyttää, muodostuuko tämä ongelmaksi, todennäköisesti kuitenkin ledien kestoikä on huomattavasti halogeenipolttimoa pidempi. 5R:ssä etukuormain häiritsi vähiten huoltotoimia. Aisat eivät ole ilmansuodattimen, öljyn mittatikun tai minkään muunkaan yleisimmän huoltokohteen tarkastamisen tiellä, siis juuri päin vastoin kuin Deutz-Fahrissa.

Massey Ferguson

Massey Ferguson oli huollettavuudeltaan 5R:n tasoa. Moottorin ilmansuodatin on sijoitettu luiskanokasta johtuen lähelle ohjaamoa ja etukuormaimesta johtuen siihen on vaikea päästä käsiksi. Konepeitto on ensin avattava täysin auki ja sen jälkeen kiipeiltävä etupyörän ja portaiden varassa suodattimelle.

Samaa vaivaa on myös kattoikkunalla varustetun ohjaamon ilmansuodattimessa, joka sijaitsee katon takalipassa. Suodatin on kiinnitetty sormiruuveilla, joiden irrottaminen vaatii voimistelua.

Ilmansuodattimia lukuun ottamatta huoltokohteet ovat hyvin esillä, esimerkiksi moottoriöljyn tarkastaminen on helppoa. Myös jäähdyttimien puhdistaminen on kätevää, sillä kiinteiden kennojen ympärillä on hyvin tilaa toimia paineilmasuuttimen kanssa.

Valtra

Valtra oli huoltokohteiden suhteen testitraktoreiden parhaimmistoa. Ensimmäinen asia, joka tulee vastaan konepeiton avaamisen jälkeen on akku, joka sijaitsee heti traktorin keulalla ja ilmansuodatin heti sen yläpuolella. Moottoriöljyn tarkastaminen onnistuu kuormaimen sovitteen ohi konepeiton ollessa suljettuna ja vaihteistoöljyn taso selviää nopeasti lasisilmästä.

Ainut suurempi miinus Valtrassa on ureasäiliön täyttäminen, sillä ureatankin korkki sijaitsee traktorin oikealla puolella. Mittarilta tankatessa traktori on siis käännettävä polttoainesäiliön täytön jälkeen.

Kiinnostuitko aiheista?