Moottorit ja voimansiirrot

Massey Fergusonin Dyna-4 on kompakti kokonaisuus. Kuvassa näkyvät vasemmalta alkaen vaihteistossa ensin sijaitseva pikavaihteisto, keskellä sijaitsevat ajokytkimet ja takapäässä sijaitseva sähköhydraulisilla siirtäjillä käytettävä neliportainen aluevaihteisto.

Tällä kertaa kaikki vertailun traktorit oli varustettu nelisylinterisellä moottorilla. Suuntaus on sadan hevosvoiman luokassa muuttunut nelisylinteristen suuntaan, sillä viime kerralla mukana oli myös kolmisylinterisiä moottoreita.

Iskutilavuutta tarkastellessa Ag-con traktorit ja John Deere kulkevat suunnilleen saman kokoisen moottorin voimin, kun Deutz-Fahrilla on päädytty lähes litran verran pienempään moottoriin.

Tässä testissä tehojen suora vertailu ei ole perusteltua, sillä traktorit olivat selkeästi eri tehoisia. Valmistajilta olisi löytynyt toisiaan melko hyvin vastaavia malleja, joita emme kuitenkaan toimitusvaikeuksien vuoksi saaneet mukaan. Deutz-Fahrin 5125 ja John Deeren 5125R-malleja tehoiltaan vastaavat mallit olisivat olleet Massey Fergusonilta 5713SL ja Valtralta joko A124 tai A134.

Eroja pakokaasujen puhdistustekniikassa

Moottoreiden perusratkaisut ovat varsin samankaltaisia, kaikissa on jo mainitut neljä sylinteriä, välijäähdyttimet, yhteispaineruiskutus ja kiinteäsiipiset hukkaportilla varustetut turboahtimet.

Suurimmat tekniset erot moottoreissa ovat pakokaasujen puhdistustekniikassa. John Deere on onnistunut hyödyntämään siirtymäsäädöksiä ja 5R oli varustettu tason 3B moottorilla. Vanhempien määräysten mukaisen moottorin käyttö alentaa traktorin hintaa, sillä kaikki ylimääräiset komponentit lisäävät traktorin valmistuskustannuksia. John Deere olikin vertailun ainut traktori, joka ei tarvitse ureaa.

Täysin erilaiset voimansiirrot

Testiryhmän traktoreissa vaihteistoissa on huomattavasti enemmän eroavaisuuksia kuin moottoreissa. Perustekniikkaa vertailussa edustaa Valtran 6-portainen mekaaninen, hydraulisella suunnanvaihtimella varustettu vaihteisto. Uusinta suunnittelua taas on John Deeren varsin tuore Command8, jossa jokaisella aluevaihteella on käytettävissä 8 pikavaihdetta.

Teknisistä eroavaisuuksista huolimatta kaikissa traktoreissa voimansiirron ja hydrauliikan öljyt ovat yhteiset, joten öljyjen sekoittumista on syytä varoa ja öljyn puhtaudesta on pidettävä huolta.

Etuakselit

Vertailun traktoreissa John Deere on ainut erillisjousitetulla etuakselilla varustettu, akseli on Carraron valmistama. Deutz-Fahrin jarrullinen, jousitettu etuakseli on jäykkä. Massey Fergusonin ja Valtran akseleissa ei ole jousitusta.

Deutz-Fahrin, John Deeren ja Valtran etuakseleissa on kitkalukko, Massey Fergusonissa hammaslukko. Kaikkien traktoreiden etuakselin lukko kytkeytyy sähköhydraulisesti yhdessä takatasauspyörästön lukon kanssa.

Deutz-Fahr

Deutz-Fahr käyttää traktoreissaan useimmiten Deutzin moottoreita. 5125 ei ole poikkeus, pellin alla on tässä teholuokassa suhteellisen pieni 3,6-litrainen moottori. Suurin voimanottoteho, 81 kW saavutettiin mittauksissa 2 000 moottorin kierroksella. Vetotehomittausten mukaan suurin vetoteho 67,6 kW saavutettiin 10,6 km/h ajonopeudella.

Pakokaasut puhdistetaan SCR- ja DOC-katalysaattoreiden avulla. SCR-järjestelmä pelkistää pakokaasusta mm. typen oksideita suihkuttamalla urealiuosta pakokaasun joukkoon. DOC-katalysaattori taas hapettaa hiilivetyjä ja häkää vähemmän vaaralliseen muotoon.

Partikkeleiden mittauksen anturit lisäämällä ja ohjelmiston muutoksella Deutzin moottori täyttäisi myös tulevat, tason 5 päästömääräykset.

Deutz-Fahrissa DOC-katalysaattori on sijoitettu konepeiton alle turboahtimen jälkeen. SCR-katalysaattori on sijoitettu pakoputkeen, mikä tekee putkesta mahtavan kokoisen haitaten siten näkyvyyttä esimerkiksi etukuormaintöissä.

Deutzin moottorin suurin heikkous on sen vaatimaton alavääntö, vääntökäyrä laskee nopeasti, kun kierrosluku putoaa alle 1 400 k/min lukemiin.

Pikavaihdevaihteisto

Deutz-Fahr on saatavilla myös 50 km/h mallina, mistä johtuen 40 km/h nopeus saavutetaan suurimmalla vaihteella alennetulla moottorin kierrosluvulla.

Stop&Go-järjestelmä kuuluu vakiovarustukseen, eli traktori voidaan pysäyttää pelkästään jarrupoljinta painamalla. Suunnanvaihtimen herkkyyden säätö tapahtuu Deutzin tyyliin erittäin kätevästi suunnanvaihtimen vivussa olevasta keinukytkimestä.

SDF:n vaihteisto on modulaarinen, vaihtoehtoja on eniten tästä ryhmästä. Testitraktorissa oli kaksiportainen aluevaihteisto, jota voidaan lisäksi täydentää ryömintä- ja superryömintävaihteistoilla. Traktorimallista riippuen myös pikavaihteiden määrä voi vaihdella nollasta kolmeen.

Testitraktori oli varustettu 30x30- versiolla, jossa on manuaalisesti valittavat 5 päävaihdetta, kolme pikavaihdetta ja alueen valinta pelto- ja tieajoa varten. Seisontajarru oli mekaaninen, mutta hydraulinen seisontajarru on mahdollista hankkia lisävarusteena.

Suunnanvaihtimen monilevykytkintä käytetään myös ajokytkimenä ja se sijaitsee heti voimansiirron alkupäässä moottorin jälkeen. Suunnanvaihtimelta voima välitetään 5-portaisen aluevaihteiston ja tässä tapauksessa kolmiportaisen pikavaihteiston läpi aluevaihteistolle.

John Deere

John Deere on testin ainut tason 3B moottorilla varustettu traktori. Deeren omaa valmistetta oleva 4,5-litrainen PowerTech PWX -moottori tuottaa valmistajan ilmoituksen mukaan 5125R-mallissa 92 kilowatin maksimitehon, jonka päälle on tarjolla vielä 7 kW:n lisäteho siirtoajossa yli 10 km/h nopeudella ja yli 1 300 moottorin kierroksella.

Voimanottotehomittauksessa 5R väänsi kovat lukemat ilmoitettuihin tehoihin verrattuna, suurin teho on 91,4 kW, joka vastaa lähes moottorin maksimitehoa. Vetotehomittauksissa suurin teho oli 80,6 kW nopeudella 9,3 km/h.

Muiden valmistajien tavoin John Deerekin käyttää DOC-katalysaattoria pakokaasujen puhdistuksessa. DOC:n lisäksi pakoputkeen on sijoitettu hiukkassuodatin ja moottoriin jäähdytetty pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä. Kaikki päästötekniikka on sijoitettu kuljettajan näkymättömiin.

Hiukkassuodattimeen perustuvan pakokaasujen puhdistuksen etuna on, ettei ureaa tarvita, mutta toisaalta hiukkassuodatin tarvitsee huoltoa ja puhdistuspolttoa ajoittain. John Deere voi käyttää joko aktiivista tai passiivista hiukkassuodattimen puhdistusta, kummassakaan vaihtoehdossa suodatinta ei puhdisteta ”liekillä”, vaan suodattimeen kertynyt noki reagoi aktiivisessa puhdistustavassa suodattimen katalyyttien ja höyrystyneen polttoaineen kanssa.

Passiivisessa puhdistuksessa ylimääräistä polttoainettakaan ei tarvita, vaan noki palaa pois suodattimen lämpötilan kohotessa riittävän korkealle. Jos kumpikaan edellämainituista puhdistustavoista ei riitä, voidaan suodatin puhdistaa pitkän kaavan mukaan, joka vaatii traktorin pysäyttämisen.

Tiellä John Deere tuntui ryhmästä tehokkaimmalta, kuten suurin teholukema antaa ymmärtääkin. Moottorin luonne on saman tyyppinen kuin Deutzissa, JD:n moottori pitää kierroksista, sillä vääntökäyrä laskee alle 1 500 moottorin kierroksella tuntuvasti.

Command8

John Deere Command8 oli vertailun uusin voimansiirto, sillä se esiteltiin reilu vuosi sitten. Command8:ssa on neljä robotilla vaihdettavaa aluevaihdetta (A–D) ja nimenmukaiset 8 pikavaihdetta joka alueella eteenpäin ajettaessa.

Testin toiseen robottivaihteistoon, Dyna-4:seen verrattuna pikavaihteiden määrän lisäksi suurin ero on kytkinten määrä. Command8-vaihteistossa on kaksi kytkintä eteenpäin ajoon, peruuttaminen tapahtuu yhdellä kytkimellä. Tästä syystä peruutusvaihteita on vain 16 kappaletta. Myös kytkinten sijoittelussa on poikkeavaisuuksia, Command8:ssa kytkimet sijaitsevat vaihteiston takapäässä.

Command8:ssa on lisäksi mekaaninen parkkilukko, jota ei Dyna-4-vaihteistossa ole.

Command8 on 5R-malliston edistynein voimansiirto, edullisempia vaihtoehtoja ovat 16/16-nopeuksiset vaihtoautomatiikalla tai ilman olevat CommandQuad-vaihtoehdot.

Massey Ferguson

Massey Ferguson käyttää Valtran tavoin Agco Powerin moottoria. Linnavuoressa valmistettu 4,4-litrainen tuottaa 5710 SL -mallissa tasan sadan hevosvoiman eli 74 kilowatin maksimitehon. Moottorissa ei ole lisäteho-ominaisuutta, joten kaikki voima on käytössä joka vaihteella.

Voimanottotehomittauksissa suurin teho oli 67,3 kW, mikä on hyvin linjassa ilmoitettuun moottoritehoon verrattuna. Suurin vetoteho oli mittausten mukaan 59,5 kW, joka saavutettiin 8,9 km/h ajonopeudella.

Pakokaasut puhdistetaan SCR- ja DOC-katalysaattoreilla, pakokaasujen takaisinkierrätystä tai hiukkassuodatinta ei tarvita.

Molemmat Agco-moottorit erottautuvat tässä joukossa hyvän alavääntönsä ansiosta. Sekä teho- että vääntökäyrien muoto on laakea, minkä huomaa ajossa. Erityistä tehopiikkiä ei huomaa millään kierrosluvulla, luonteeltaan moottorit ovat tasaisia puurtajia.

Dyna-4

Massey Fergusonin voimansiirtovaihtoehdot 5700 SL -sarjaan ovat Dyna-4 tai Dyna-6. Vaihteiston nimi ilmaisee pikavaihteiden määrän, molemmissa on aina 4 robotilla vaihdettavaa aluevaihdetta. Testasimme neliportaisella pikavaihteella, eli Dyna-4 vaihteistolla varustettua traktoria. Lisähinta Dyna-6-voimansiirtoon siirryttäessä on noin 5 000 euroa.

Dyna-4-vaihteistossa planeettarakenteinen pikavaihteisto sijaitsee ensimmäisenä. Pikavaihteiston jälkeen sijaitsevat suunnanvaihtimen kytkimet, yksi kullekin ajosuunnalle. Näitä kytkimiä käytetään myös ajokytkiminä. Suunnanvaihtimen jälkeen voima kulkee neliportaiselle synkronoidulle aluevaihteistolle, jossa vaihteet valitaan sähköhydraulisilla siirtäjillä.

Mikäli lisävarusteeksi valitaan ryömintävaihteisto, sijaitsee se viimeisenä voimalinjassa.

Aluevaihteiden rakenteesta johtuen veto katkeaa aina aluevaihteen vaihdon ajaksi. Koska Dyna-4 on alun perin suunniteltu 40 km/h nopeuksille, huippunopeus saavutetaan moottorin täysillä kierroksilla, eli ekonopeutta ei ole saatavilla.

Valtra

Valtran A-sarja perustuu Agcon globaalitraktoriin, jota valmistetaan kolmella eri akselivälillä moottorista riippuen. Kolme pienintä mallia on varustettu 3-sylinterisellä moottorilla, testaamamme A114 on toisiksi pienin nelisylinterisellä moottorilla varustettu malli.

Massey Fergusonin tavoin pakokaasut puhdistetaan SCR- ja DOC- katalysaattoreilla. Molemmat sijaitsevat ohjaamon alla, joten pakoputki pysyy poissa kuljettajan näkyviltä.

Ilmoitettuun 82 kilowatin maksimitehoon verrattuna matala mitattu 69,1 kW:n voimanottoteho selittynee esisarjan traktorin eroavaisuuksilla tuotantomalleihin verrattuna. Mittausten mukaan suurin vetoteho oli 60 kW 9,4 km/h nopeudella, mitattuun voimanottotehoon verrattuna lukema on tavanomaiset tehohäviöt huomioon ottaen normaalilla tasolla.

Mekaaninen vaihteisto

Valtran vaihteisto oli perinteisin voimansiirto tässä ryhmässä. Aluevaihteita on kaksi, päävaihteita kuusi. Testaamassamme HiTech-mallissa hydraulisen suunnanvaihdon ärhäkkyyttä voidaan helposti säätää ohjauspylväässä olevasta potentiometristä valikoita selaamatta, Stop &Go-vedonvapautus kuuluu vakiovarustukseen ja on aina käytössä.

Pikavaihteita ei ole saatavilla lisävarusteenakaan. Seisontajarrua käytetään suunnanvaihtimen vivulla tuttuun Valtra-tyyliin. Myös nappikytkin kuuluu vakiovarustukseen, mikä on hyvä asia varsinkin tieajoa ajatellen.

Ryömintävaihteisto on lisävaruste, jota käytetään kolmisylinterisissä malleissa mekaanisella vivulla, nelisylinterisissä kytkentä tapahtuu sähköisesti.

Vaihteiston viides ja kuudes vaihde ovat välitykseltään varsin pitkiä, joka tarkoittaa sitä, että 43 km/h:n huippunopeus saavutetaan 1 900 moottorin kierroksella. n

Kiinnostuitko aiheista?